Hana Kordová Marvanová (BEZPP): Ústava České republiky slaví 30 let

17. 12. 202222:30
Hana Kordová Marvanová (BEZPP): Ústava České republiky slaví 30 let
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Hana Kordová Marvanová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Senátorka, členka zastupitelstva hl. m. Prahy, zvolená na kandidátce SPOLU pro Prahu na svém Facebooku 16. prosince k výročí přijetí Ústavy ČR

Ústava byla přijata 16. prosince 1992 tehdejší Českou národní radou, která se po rozdělení Československa přeměnila k 1. lednu 1993 na Poslaneckou sněmovnu. Ke stejnému datu nabyla účinnosti Ústava jako základní a nejdůležitější zákon České republiky.

Měla jsem tu čest být tehdy členkou ústavní komise České národní rady a myslím, že se nám podařilo ve spolupráci s ústavními odborníky vytvořit důležitý základ samostatného českého státu.

Na to, za jakých podmínek Ústava vznikala, můžeme říci, že jde výborný dokument, který je prověřen už tím, že obstál třicet let a jeho základy jsou stále stejné. Situace při jejím vzniku byla totiž velmi složitá. 17. července 1992 vyhlásila Slovenská národní rada svrchovanost Slovenské republiky. V té chvíli jsme museli zareagovat velmi rychle.

Vzápětí byla zřízena ústavní komise České národní rady i vládní ústavní komise. Za neuvěřitelně krátkou dobu pěti měsíců vznikl velmi kvalitní ústavní zákon, který položil základy demokratického právního státu České republiky.

Stalo se to i díky tomu, že jsme se tehdy rozhodli navázat na tradici první republiky a Ústava vycházela z Ústavy Československa z roku 1920 a zároveň jsme jako součást ústavního pořádku převzali Listinu základních práv a svobod schválenou ve Federálním shromáždění v roce 1991.

Přes některé dílčí nedostatky a chyby, které byly dány především tehdy přijatými kompromisy s cílem získání široké podpory pro schválení Ústavy, se podařilo touto Ústavou položit nesmírně důležité základy demokratického právního státu, který ctí lidská práva a který obsahuje základní pojistky omezení moci v podobě brzd a protivah.

Dnes je zvykem stěžovat si en bloc na tzv. devadesátky. Ale právě například Ústava České republiky patří k tomu nejlepšímu, co jsme v těchto letech vytvořili a na čem dodnes stavíme.

Myslím si proto, že dnes opravdu máme co slavit, protože tento dokument, navzdory hektické době svého vzniku, za dobu své platnosti osvědčil své kvality.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných