Hana Kordová Marvanová: Kudy vede cesta z bytové krize?

25. 11. 202111:00
Hana Kordová Marvanová: Kudy vede cesta z bytové krize?
foto: Se svolením Hany Kordové Marvanové/Hana Kordová Marvanová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení za STAN na svém Facebooku 24. listopadu ke Kulatému stolu uspořádanému Asociací nájemního bydlení

V úterý jsem se zúčastnila diskuse u Kulatého stolu, kterou uspořádala Asociace nájemního bydlení. Zde jsem prezentovala program nové vládní koalice a samozřejmě také řešení v podobě výstavby družstevních bytů v Praze. Jsem ale i toho názoru, že podporovat by se mělo i nájemní bydlení - a to nejenom proto, že nájemné neroste tak rychle jako ceny nemovitostí, ale i jako určitá alternativa pro různé etapy života.

Byla to velmi přínosná a užitečná debata plná sdílení zkušeností a poznatků od všech, kterých se tato problematika dotýká. Nemluvili jenom politici a zástupci z ministerstev, ale také zástupci různých asociací, přední odborníci, investoři a další. A musím říct, že to je přesně to, co zde chybí. Sdílení dlouhodobé koncepce, do které musí být vtaženi všichni aktéři problematiky. I proto jsem organizátorům nabídla uspořádat na jaře další debatu v rezidenci primátora. Dát této akci záštitu a zkusit se v tomto směru zase posunout o kousek dál.

Mohla by se i vytvořit na úrovni vlády mezirezortní pracovní skupina, která by mohla pomoci při hledání cesty z bytové krize - a to především ve spolupráci s obcemi. Protože ten, kdo má dělat bytovou politiku, jsou obce. To ony mají blízko k lidem a znají jejich problémy. To ony by měly řešit dávky na bydlení atd. Bytová politika obcí je naprosto klíčová a stát pro ni musí vytvářet programy a podporovat ji finančně!

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných