Hejtmanka Pecková k policejnímu vyšetřování: Konspirační schůzky? Výměna aut a mobilů? Nic takového neprobíhalo?

30. 01. 202311:36
Hejtmanka Pecková k policejnímu vyšetřování: Konspirační schůzky? Výměna aut a mobilů? Nic takového neprobíhalo?
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

ROZHOVOR: PrahaIN.cz přináší rozhovor s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN). Hlavním tématem byl podnět na zahájení trestního stíhání ve věci porušení trestního zákona ohledně nakládání s doručeným usnesením o odložení věci z NCOZ. Ten měl podat bývalý ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák. „Pokud pan Dvořák na mě a kolegy podal trestní oznámení, jsme připraveni se s tím vypořádat,“ uvedla pro PrahaIN.cz hejtmanka Pecková.

Bývalý ředitel Dvořák podal na paní hejtmanku a další podnět na zahájení trestního stíhání ve věci porušení trestního zákona ohledně nakládání s doručeným usnesením o odložení věci z NCOZ. Postupovala jste v tomto případě intuitivně, nebo na základě právní analýzy?

Jako hejtmanka kraje se rozhodně neřídím intuicí, ale platnými zákony. Usnesení policie přišlo adresátovi Středočeský kraj jako poškozené straně. Prošlo podatelnou, putovalo k řediteli úřadu a následně ke mně. Jako premiér nebo prezident nejsou stát, tak hejtmanka není kraj. Výkonným orgánem kraje je jeho rada. Některé pravomoci má vyhrazeno zastupitelstvo.

Právní oddělení kraje, stejně jako další advokátní kancelář, zpracovali Posouzení oprávněnosti poskytnutí Usnesení o odložení věci členům Rady Středočeského kraje a Zastupitelstva Středočeského kraje. Na základě právního posouzení Usnesení nebylo zpřístupněno veřejnosti, ale výlučně členům kolektivního výkonného orgánu Středočeského kraje, to jest samotnému poškozenému. Jedině rada kraje je orgánem, který může odsouhlasit další postup.

Dne 10. listopadu 2021 rada na základě závažných informací, které obsahuje policejní dokument, přijala jednomyslně Usnesení č. 004-42/2022/RK ze dne 10.11.2022. 

Usnesení Rady: Opatření v souvislosti s prošetřováním KSÚS SK. Zdroj: Kr-stredocesky.cz

Dnem 23. 11. je datován otevřený dopis Zdeňka Dvořáka zastupitelům Středočeského kraje. Právě tento dopis byl důvodem projednání celé kauzy na zastupitelstvu kraje, kde tento bod předložil do programu předseda zastupitelského klubu ANO2011 a předseda kontrolního výboru kraje Robert Bezděk. Po úvodní diskusi nebyl bod hnutím ANO2011 předložen, ale problematika byla diskutována v bodu různé bez usnesení. Diskuse byla obsáhlá. Zapojovala se do ní řada zastupitelů.

Citovala jsem v rámci zastupitelstva z právní analýzy, za jakých okolností by bylo možné poskytnout materiál zastupitelům. A to tehdy, pokud by byl na zastupitelstvu kraje projednáván bod, k jehož správnému posouzení s péčí řádného hospodáře je nutné být seznámen s informacemi ve spise.

Zatím jsme takový bod na zastupitelstvu neměli.

O usnesení do současné doby písemně požádali členové dozorčí rady KSÚS, stejně jako někteří opoziční i koaliční zastupitelé. Vzhledem k odpovědi výše jim nebyl materiál zatím poskytnut.

Pokud pan Dvořák na mě a kolegy podal trestní oznámení, jsme připraveni se s tím vypořádat.

Podle pana Dvořáka se paní hejtmanka snaží „minimálně o totální diskreditaci mé osoby, rodiny a fungující organizace. Jaké byste k tomu měla důvody? 

Jako hejtmanka kraje nemám oblast silniční dopravy ve své gesci. Je v gesci radního pro silniční dopravu Karla Bendla za ODS. Jako rada kraje máme jen jedinou snahu. Mít příspěvkovou organizaci KSÚS, která spravuje středočeské silnice profesionálně, transparentně, nekorupčně, na základě dat a zákona.

Je faktem, že NCOZ hlavní část obvinění odložila. Vy dokážete říci, proč k tomu došlo, například na základě policejních dokumentů? 

Nevím, co označujete za hlavní část obvinění. Nějaké dělení na hlavní a vedlejší části mi není známo.

Pokud vím, NCOZ šetří více kauz souvisejících s KSÚS. Vyplývá to z žádostí police o vyčíslení případných škod, které by mohly být Středočeskému kraji způsobeny. Opakovaně jsme přijímali usnesení rady kraje k vyčíslení škod.

V listopadu 2022 se již konalo soudní stání s obviněnými pány Dvořákem a Zachem. Soud pokračuje nyní v roce 2023. Počkáme si na výsledek.

Proč policie odložila konkrétně toto šetření, je otázka na ni. Já mohu dodat, že v usnesení je mnoho skutků detailně popsáno, zjištění jsou pro nás šokující, a proto vedla k přijetí kroků, které navrhla a odsouhlasila krajská rada.

Pokud bývalý ředitel KSÚS Zdeněk Dvořák tvrdí, že řídil KSÚS profesionálně a že se nestalo nic z toho, co jsme mohli číst v médiích, která psala o vazbách s dodavatelskými firmami, podivných finančních transakcích, domech rodinných příslušníků postavených za podivných okolností a téměř bez financí a k jejich financování tedy ve skutečnosti jsou veškeré doklady, nekonala se žádná utajená jednání s Markem Rejmanem, pravou rukou bývalé hejtmanky Jermanové, a dalšími po různých hotelích, ani neprobíhaly konspirační schůzky s výměnou aut, jak o tom novináři psali, doporučuji mu jediné: Ať usnesení policie v celém rozsahu zveřejní sám.

Pan Dvořák rovněž tvrdí, že na něj opakovaně radní Borecký tlačil kvůli úpravě průtahů Úval. Věděla jste o tom? Je to pravda? 

Na ředitele Dvořáka, v době, kdy šéfoval KSÚS, mnoho let „tlačila” většina z 1.144 starostů Středočeského kraje. Něco jako plán oprav nebo investic neexistoval a starostové absolutně nevěděli, kdy silnice u jejich obcí budou opravovány nebo kdy se budou rekonstruovat. Zásobník projektů, prioritizace oprav silnic a plán investic vznikl až za našeho vedení. I já jako tehdejší starostka jsem se sešla s ředitelem Dvořákem v minulosti několikrát, stejně jako starostové okolních obcí na Říčansku a jinde, stejně jako starosta Borecký. Kromě setkání jsme opakovaně také posílali na KSÚS stížnosti a podněty. A třeba mnichovická lávka pro pěší byla v havarijním stavu několik let, opakovaně jsme posílali stížnosti a lávka byla uzavřena až tehdy, když se jejími prkny propadl chodec. To byl standardní stav neprofesionálně řízené organizace.

K opravě průtahu městem Úvaly mohu konstatovat jen fakta.

  1. Celá akce byla realizována na základě smlouvy o spolupráci, kterou uzavřelo město Úvaly a Středočeský kraj v roce 2011! V tu dobu pan Borecký nejenže netušil, že se stane o tři roky později starostou Úval, ale nebyl ani krajským zastupitelem, natož radním.
  2. Samotné stavební práce byly realizovány v letech 2016–2018. V tu dobu byl pan Borecký starostou Úval, ale opět platí – nebyl ani zastupitel a ani radní Středočeského kraje. A co dělal? To, co má dělat správný starosta – město splnilo své povinnosti ze smlouvy, kterou s krajem uzavřelo, vynaložilo peníze na projektové dokumentace, které by jinak musel platit kraj a tak starosta Borecký trval na tom, aby kraj splnil to, k čemu se ze smlouvy z roku 2011 zavázal. Jestli mu chce toto někdo vyčítat, tak mu vyčítá to, že dělal správně svoji práci starosty – jako řádný hospodář hájil zájmy svého města.
  3. Spojovat ho tedy jakkoli s podivným fungováním Krajské správy a údržby silnic za dob ředitelování obviněného pana Dvořáka je zcela absurdní.  A mimochodem, ani dnes Krajská správa a údržba silnic nespadá pod kolegu Boreckého, ale pod radního Karla Bendla z ODS.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných