Hejtmanka Pecková: Nesmím nic říct

27. 03. 202311:24
Hejtmanka Pecková: Nesmím nic říct
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Petra Pecková

AKTUALIZACE 31. 3.: Zprávu o zásahu policie na Krajském úřadu Středočeského kraje nám nejprve nezávisle na sobě potvrdily dva zdroje. Nyní se vyjádřila i hejtmanka kraje Petra Pecková (STAN).

Podle našich zjištění měli policisté na příkaz nymburského soudu dorazit na úřad kraje kolem osmé ráno. Na místě se jich mělo pohybovat zhruba patnáct. 

Žádat měli především podklady ke smlouvám se společností Mladá RP, s.r.o. Jednat by se mohlo o likvidaci odpadů ve středočeských Milovicích. Podle smlouvy, kterou PrahaIN.cz dohledala v registru, je zmíněná společnost nájemcem pozemků v katastrálním území Milovice nad Labem.

Informaci o zásahu policistů hned ráno potvrdil Josef Holek z tiskové oddělení kraje. Žádné další informace však poskytnout nemohl.

Nyní se vyjádřila i hejtmanka kraje.

„Mohu potvrdit, že jsem za Středočeský kraj přebírala od policie příkaz k prohlídce některých kanceláři, včetně kanceláře jednoho zastupitele, který byl dříve ve vyšší pozici v bývalém vedení kraje. Podepsala jsem mlčenlivost, takže mohu jen odkázat na vyjádření pana státního zástupce Brunclíka z Okresního státního zastupitelství v Nymburce,“ uvedla pro PrahaIN.cz hejtmanka Pecková.

Prohlášení hnutí ANO ze dne 31. 3. 2023

Zastupitelský klub hnutí ANO ve Středočeském kraji považuje za nutné se vyjádřit k policejnímu zásahu, který se uskutečnil v budově Krajského úřadu Středočeského kraje počátkem tohoto týdne a k informacím, které se na základě tohoto zásahu objevily v médiích ohledně nakládání s nebezpečnými odpady v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice.

Především chceme upozornit na fakt, že finální smlouva týkající se vypořádání bezdůvodného obohacení a podmínek odstranění stavební suti se společností Mladá RP s.r.o. v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice byla podepsána paní hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) a to v době, kdy se hnutí ANO na vedení Středočeského kraje již nepodílelo.

Podpisu této smlouvy předcházelo její schválení dne 25.1.2021 na jednání Zastupitelstva Středočeského kraje 39 zastupiteli z řad koaličních stran s tím, že pověřenými radními Středočeského kraje bylo dojednáno, že termín likvidace deponií, kde měla být dočasně uložena suť, měl být 31.7.2021.

Návrh byl zastupitelstvu předložen společně bývalým náměstkem hejtmanky Věslavem Michalikem (STAN) a stávajícím radním pro majetek a investice Liborem Lesákem (ODS).

Za zmínku stojí především to, že Středočeský kraj na základě dopisu od společnosti Mladá RP s.r.o., který mu byl doručen v prvním lednovém týdnu roku 2021 již předtím, než došlo k podpisu uvedené finální smlouvy zahájil fyzickou přejímku 335 objektů, které měly být zdemolovány a v té souvislosti měl být zpracován soupis vad a nedodělků. Dále ze strany pana radního Libora Lesáka (ODS) bylo uvedeno, že se domluvili se společností Mladá RP s.r.o., že veškerá suť bude odstraněna do nulové úrovně terénu, aniž by jakákoli suť v daném prostoru byla ponechána pro modelaci terénu. Nerozdrcená suť měla po dohodě se společností Mladá RP s.r.o. být přetěžena.

Z výslovných vyjádření zastupitelů Středočeského kraje z řad hnutí STAN a ODS uvedených na zastupitelstvu 25.1.2021 vyplývá, že prokazatelně věděli o tom, že v té době na betonové ploše letiště dochází ze strany společnosti Mladá RP s.r.o., respektive jejich subdodavatelů, k drcení materiálu z demolic, který je následně poskytován okolním obcím na opravu cest v regionu jako šotolinové cesty, které tím vytváří.

Nemůže být tedy sporu o tom, že tehdejší zástupci koalice Středočeského kraje museli prokazatelně vědět o stavu demolic jednotlivých objektů a způsobu, jakým bude naloženo se sutí, která demolicemi vznikne.

Pro uzavření smlouvy hlasovali i zastupitelé z řad Pirátů, kterým se na základě dotazu náměstka hejtmanky Jiřího Snížka (Piráti), ze kterého bylo zjevné, že měli málo času se seznámit s tímto návrhem, dostalo ze strany tehdejšího náměstka hejtmanky Věslava Michalika (STAN) ujištění, že si myslí, že všichni, kteří na zastupitelstvu sedí, jednají s péčí řádného hospodáře.

Vůle a podpora uzavřít smlouvu za podmínek navržených na zastupitelstvu byla výslovně deklarována mimo jiné i zastupiteli, kteří jsou poslanci Parlamentu ČR, Janem Jakobem (TOP), Ondřejem Lochmanem (STAN) či Martinem Kupkou (ODS).

Naopak pro tento návrh nehlasoval žádný z členů zastupitelského klubu hnutí ANO.

S ohledem na výše uvedené informace odmítáme veškeré konstrukce, které by mohly vést ke svalování viny za nynější situaci na představitele našeho hnutí. Je samozřejmé, že poskytujeme Policii ČR vyžádaná svědectví, či spolupráci obecně, nicméně spojování s jakoukoli trestnou, či protizákonnou činností odmítáme.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných