Hlubuček v malém? Politik odhlasoval peníze spolku, jehož je sám předsedou. „Nic jsem z toho neměl!“ vysvětlil

09. 08. 202205:33
Hlubuček v malém? Politik odhlasoval peníze spolku, jehož je sám předsedou. „Nic jsem z toho neměl!“ vysvětlil
foto: Křeslický spolek/Zastupitel Jan Halamka

KAUZA Exnáměstek Hlubuček ve velkém, spousta dalších v malém. Tak by se občas dala podle našeho zdroje charakterizovat komunální politika napříč republikou. O to více, řečeno jeho slovy, vyniká nutnost, aby lidé politiky pečlivě hlídali.

Těžko prý sice odhalí nějakou sofistikovanou trestnou činnost, ať už je to v Praze, Brně nebo kdekoliv jinde. Pravda je, že možnosti jsou. Tolik k mailu, který redakce PrahaIN.cz obdržela před zhruba dvěma týdny.

Příběh je to prostý, ač názorný.

Křeslice jsou městská čtvrť a katastrální území na jihovýchodním okraji hlavního města tvořící území městské části Praha-Křeslice v obvodu Praha 10. Původně byly samostatná obec. V roce 1974 byly připojeny spolu s dalšími rozhodnutím vlády k Praze. Najdeme zde pár stovek domů, čemuž odpovídá i počet obyvatel. Zastupitelstvo tvoří devět členů. Místostarostou, který je pověřen řízením, je Tomáš Párys. V roce 2018 kandidoval z druhého místa za SPOLEČNĚ PRO KŘESLICE, obdržel 300 hlasů.

Ve volbách se utkaly jen dvě skupiny: SPOLEČNĚ PRO KŘESLICE a Okolo Křeslic. Hlasování bylo těsné: 55 ku 45 procentům. Volební účast ovšem přesáhla 70 procent, což svědčí o zájmu místních.

Aktuální kauza se netýká místostarosty, ale jednoho ze zastupitelů, konkrétně Jana Halamky (volebního lídra subjektu Okolo Křeslic, jenž v roce 2018 získal 262 hlasů). Ten je současně člen finančního i kontrolního výboru. 

Problém?

„Při pohledu do zápisů jednání zastupitelstva najdeme usnesení o tom, že zastupitel Halamka předložil návrh na zajištění akce Pálení čarodějnic Křeslickým spolkem a požádal o finanční podporu MČ ve výši 40 tisíc korun. A peníze dostal. No bodejť ne, když si je také sám odhlasoval. Na zajištění Dětského dne si řekl dokonce o 49 tisíc, a také peníze dostal, když si finanční příspěvek odhlasoval," uvedl náš zdroj.

Svá tvrzení opřel o zápisy a usnesení.

Veškeré písemnosti PrahaIN.cz ověřila a souhlasí.

Jan Halamka o sobě 

V Křeslicích bydlím od roku 2004, a budou to už čtyři roky, co jsem zastupitelem MČ Praha Křeslice. Z 23 jednání zastupitelstva jsem se účastnil 22. Podával jsem aktivně body do programu jednání, tak jak vnímám Vaše potřeby a názory. Rád bych klidnou městskou část s nízkou zástavbou, bez zatížení velkými stavbami či nadměrným provozem, která je „utopená v zeleni“. Rád bych také rozvinul kulturu, spolkovou činnost a s tím spojené dobré mezilidské vztahy v Křeslicích. Prostě, chtěl bych, aby Křeslice byly „dobrou adresou“, kde se nám dobře bydlí.

zdroj: Křeslický občasník, červen 2022

 

Náš zdroj tedy hovoří o střetu zájmů, kdy zastupitel Halamka v obou případech předkládal a poté i hlasoval pro peníze spolku, jehož je sám předsedou. Spolek se původně jmenoval Okolo Křeslic.

Halamka mu předsedá od října 2018. Často píše, komentuje a poměrně racionálně se věnuje nejen místnímu dění. Členové sami o sobě mluví jako o aktivních lidech, sousedech z Křeslic, kteří se snaží vytvořit základnu pro společenské a sportovní akce v rámci obce. Podle zmíněných usnesení je to tak. 

Místostarosta Párys v tom také žádný problém nevidí.

Souhlasili všichni. Skoro

„Městská část Praha-Křeslice má dlouhodobě velký zájem na pořádání kulturně-sportovních a společenských akcí. Ohledně formy zajištění akce Pálení čarodějnic připadaly v úvahu dvě možnosti. První z nich bylo personální zajištění akce přímo městskou částí, které, bohužel, naprosto nepřipadalo v úvahu. Druhou možností bylo personální zajištění akce za stejného objemu finančních prostředků jiným subjektem. Pomoc uvedeného Sdružení jsme proto velmi uvítali," potvrdil serveru PrahaIN.cz.

Se sdružením byla podle starosty uzavřena řádná veřejnoprávní smlouva.

zdroj: MČ Křeslice

„S ohledem na fakt, že poskytnutí finančních prostředků bylo omezeno výhradně na proplacení částek dle řádně předložených daňových dokladů a Sdružení tak nebyly nad jejich rámec ze strany městské části poskytnuty žádné další finanční prostředky (například na odměny, na personální zajištění, apod.) a zajištění akce tak pro Sdružení negenerovalo naprosto žádný zisk, nejedná se v žádném případě o střet zájmů a nebyl tedy žádný relevantní důvod Mgr. Halamku jakkoliv omezovat na jeho hlasovacím právu," řekl.

Závěrem doplnil, že i kdyby Halamka nehlasoval, usnesení by bylo přijato. Pravda. Proti nebyl nikdo. U podpory pálení čarodějnic místnímu spolku se zdrželi jen dva zastupitelé, konkrétně Jitka Pfeifferová, členka kontrolního a finančního výboru a její kolega Martin Trefný, bývalý starosta. Dětský den prošel bez námitek.

Hlubuček v malém? Politik odhlasoval peníze spolku, jehož je sám předsedou. „Nic jsem z toho neměl!“ vysvětlil KAUZA Exnáměstek Hlubuček ve velkém, spousta dalších v malém. Tak by se občas dala podle našeho zdroje charakterizovat komunální politika napříč republikou. O to více, řečeno jeho slovy, vyniká nutnost, aby lidé politiky pečlivě hlídali.

Zastupitel Halamka vnímá začínají kampaň

Redakce PrahaIN.cz o celé věci obsáhle hovořila také se samotným zastupitelem Halamkou.

Zopakoval prakticky totéž, co místostarosta.

Městská část Praha – Křeslice v minulosti opakovaně pořádání těchto akcí Janu Halamkovi, předsedovi Křeslického spolku, nabídla, učinil tak i tehdejší starosta Trefný. Křeslický spolek pořádání vždy z kapacitních důvodů odmítl.

Na konci února letošního roku starosta rezignoval, vznikla tak situace, že by se oblíbené akce nemusely konat.  Halamka již předložil vyúčtování MČ Praha-Křeslice a uvedl, že nemá problém poskytnout účetnictví na flashce, které dokazuje, že akce nepořádal pro zisk.

Jak sám sdělil serveru PrahaIN.cz: „Tak velkou akci, jako je Pálení čarodějnic pro až 300 lidí a Dětský den jsme pořádali poprvé, bylo to mnoho dní příprav, následně práce do pozdních nočních hodin, kde jsem pracoval já, moji přátelé a moje rodina zcela zdarma. Peníze jsem vyúčtoval do poslední koruny prostřednictvím účtenek. Ke střetu zájmů nedošlo, protože akce spolku negenerovala žádný zisk, ani neobsahovala složku mzdy. Šlo o naši dobrou vůli narychlo vyhovět. Najímat si na to agenturu, to by bylo pro Křeslice mnohem nákladnější. Pro nás to bylo hodně práce, a ještě víc papírování, ale lidem jsme udělali radost."

V rámci hovorů na dané téma se redakce PrahaIN.cz dostala i k několika dalším, mnohem závažnějším skutečnostem.

O jedné takové budeme informovat během v příštím materiálu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných