Hnutí pro Prahu 11: Pirátský atentát na starostku

20. 11. 202313:10
Hnutí pro Prahu 11: Pirátský atentát na starostku
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Úřad městské části Praha 11

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Politické Hnutí pro Prahu 11 na svém Facebooku 19. listopadu k dokumentu „Důvody k žádosti o výměnu starostky“.

Vyjádření Hnutí pro Prahu 11 k dokumentu „Důvody k žádosti o výměnu starostky“ ze dne 13. 11. 2023

Hnutí pro Prahu 11 zásadně nesouhlasí se způsobem jednání koaličního partnera – České pirátské strany, který namísto věcného jednání zveřejňuje na sociálních sítích nepravdivá a závažná obvinění vůči Hnutí pro Prahu 11 a zejména vůči starostce Šárce Zdeňkové. Tato obvinění, která jsou navíc založená na pocitech, nikoli na skutečnostech, zásadně odmítáme. Jednání Pirátů, které směřuje pouze k výměně osoby starostky za „přijatelnější“ osobu, nepovažujeme za cestu k domluvě, nýbrž za vykonstruovaný proces bez zjevné vůle řešení čehokoliv.

Jak jsme již dříve uvedli, považujeme tento koaliční formát za jedinečnou příležitost k odstartování změny politického fungování naší městské části. Ač máme řadu pracovních, osobních i politických výhrad vůči působení některých členů Rady, maximálně usilujeme o splnění našich závazků z koaliční smlouvy a respektujeme ji, včetně personálního obsazení.

Konkrétní výhrady vůči jednání našich partnerů tak budeme i nadále z naší strany řešit interně na koaličním formátu, a to s cílem řešení věcných problémů.

Proto se i přes četné dotazy z různých stran veřejně vyjádříme pouze k publikovanému seznamu „Důvody k žádosti o výměnu starostky“ ze dne 13. 11. 2023:

1. Zablokování řešení situace ve společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s.

Hnutí pro Prahu 11 má v Radě 4 hlasy z 9 a v Zastupitelstvu 11 z 35 hlasů. Ke schválení čehokoliv je vždy třeba nadpoloviční většiny, kterou HPP 11 v žádném z těchto orgánů nemá. Těžko tak můžeme blokovat jakoukoliv situaci a být odpovědní za to, že řešení problému nenašlo dostatečnou politickou podporu. O to spíše, když navrhované řešení nedoporučují ani příslušné odbory MČ Praha 11.

Jsme si vědomi aktuální situace KJM a již v srpnu jsme upozorňovali na to, že pokud nebude situace vyřešena jako celek včas, dospějí věci do tohoto bodu. Navrhovali jsme různá reálná řešení po konzultacích s příslušnými odbory MČ, ať už v souvislosti s realizací Dnů Prahy 11, tak i v otázce zaměstnanců KJM či pokračování kultury na Jižním Městě. Tato však nebyla zástupci Pirátů v Radě reflektována. S ohledem na prokazatelné finanční potíže společnosti, včetně podezření z neoprávněného využití letošní dotace, byla v září výsledkem koaličních jednání nakonec dohoda, že zásadní rozhodnutí v otázce řešení problému KJM bude založeno na výsledcích auditu. Ten však dosud není dokončen.

Hnutí pro Prahu 11 proto i nadále trvá na tom, aby bylo v této otázce postupováno v souladu s koaliční dohodou a na základě platného usnesení schváleného Radou MČ dne 1. 9. 2023, jehož součástí je i „Rámcový návrh řešení situace v KJM, o.p.s“.

2. Chování poškozující ekonomické zájmy městské části Praha 11

Lživé a absurdní obvinění. Starostka Šárka Zdeňková se relevantních jednání na MHMP účastní. Dále se příslušných jednání účastní pověřený zástupce MČ Praha 11, jímž zpravidla bývá gesční radní.

O přidělení či nepřidělení dotace od Magistrátu rozhoduje zastupitelstvo hl. m. Prahy. Tato není nároková a za MČ se předmětného jednání zúčastnil pan Marek Milaberský za gesci financí a pan Libor Vrkoč za gesci dopravy (oba HPP11). Je všeobecně známo, že pro dotaci na Otíkovu lávku nehlasovali zastupitelé MČ Praha 11 pan Lepš (TOP 09), Sedeke (ODS) a Prokop (ANO).

Úprava inflační doložky společnosti Jihoměstská majetková, a.s.

Hnutí pro Prahu 11 bylo připraveno a chtělo hlasovat o úpravě inflační doložky již 6. 9., kdy byl příslušný materiál předložen poprvé na jednání Rady MČ. Materiál byl však předkladatelem, radním Dohnalem (Piráti), bez bližšího vysvětlení stažen, stejně jako na jednáních Rady dne 13. 9. a 20. 9. Když byl gesční radní 27. 9. na jednání RMČ požádán o vysvětlení některých údajů, nebyl schopen odpovědět, proto byl materiál opět stažen s úkolem požadované informace doplnit. Na následném jednání Rady dne 4. 10. byl materiál znovu stažen, tentokrát po vzájemné dohodě koaličních stran, a to s úkolem svolat schůzku k dořešení celé záležitosti. Dne 11. 10. byl sice materiál předložen, ale bez toho, aby jeho součástí byly závěry z jednání, které nebyly do té doby členům Rady sděleny ani jiným způsobem. Radní Dohnal proto spolu s dalšími materiály i tento z jednání Rady stáhnul. Hlasování o samotné úpravě inflační doložky tak proběhlo až 18. 10. 2023. Obvinění starostky je tak opět zcela nepravdivé a dle našeho názoru účelové.

Hnutí pro Prahu 11 dlouhodobě poukazuje na nevýhodné finanční a procesní vztahy mezi městskou částí a městskými společnostmi KJM, o.p.s. a JMM, a.s., včetně potřeby řešení. Snaha o optimalizaci těchto vztahů je však zástupci Pirátů v Radě odmítána a veřejnosti je předkládána jako snaha HPP11 o likvidaci těchto společností a nezájem HPP11 o podporu kultury na Praze 11.

3. Naprosto nevhodné a neakceptovatelné chování k zaměstnancům úřadu i koaličním partnerům

Jednání Rady by měla mít pouze věcnou a pracovní atmosféru. V rámci úřadu městské části je známo, že radní Dohnal jedná lidsky komplikovaným způsobem, reakce tak nebyla bezdůvodná.

Obvinění z cenzury textů a další obvinění v souvislosti s mediálními výstupy zásadně odmítáme. Velikost profilového obrázku paní starostky v časopise Klíč, zmiňovanou jako jeden z důvodů vedoucí k požadavku výměny starostky, považujeme za argument naprosto absurdní.

Obvinění ze šikany zaměstnanců považujeme za velmi vážný a zcela lživý výrok, jehož výsledkem je zásadní poškozování dobrého jména Šárky Zdeňkové, ale i poškozování dobrého jména Městské části Praha 11. V tomto lživém obvinění učiníme potřebné právní kroky.

Hnutí pro Prahu 11 proto dne 16. 11. 2023 v rámci koaličního jednání vyzvalo koaličního partnera Českou pirátskou stranu ke stažení těchto vykonstruovaných a lživých obvinění spolu s požadavkem na zveřejnění omluvy.

HPP11

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných