HOP: Podáváme žalobu, ministerstvo na nás nedbá

26. 07. 202215:30
HOP: Podáváme žalobu, ministerstvo na nás nedbá
foto: Hnutí Občanů Počernic/Mimořádné jednání zastupitelstva MČ Praha 20, na které dorazil i ministr dopravy Martin Kupka.

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Tisková zpráva Hnutí Občanů Počernic 20. července k mimořádnému jednání zastupitelstva MČ Praha 20, na které dorazil i ministr dopravy Martin Kupka

20. července 2022 schválili na mimořádném jednání zastupitelstva zastupitelé MČ Praha 20 podání žaloby ve věci povolení záměru s názvem „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1“ („SOKP 511“).

Obyvatelé Horních Počernic jsou vystaveni negativním dopadům stále rostoucí osobní a nákladní automobilové dopravy. Naděje na zlepšení je však v nedohlednu. Navíc se v naší oblasti připravuje několik staveb (kromě stavby SOKP 511 také zkapacitnění úseku 510 a dálnic D11 a D10, výhledově i SOKP 520), které povedou k dalšímu nárůstu dopravní zátěže a zhoršení životního prostředí na území Prahy 20.

Naší prioritou je ochrana zdraví a kvalitního bydlení obyvatel Horních Počernic. Přestože dlouhodobě požadujeme účinná kompenzační opatření (především umístění dálničních úseků 510 a D11 do tunelu/tubusu a odvedení tranzitních kamionů mimo území Prahy), zodpovědné instituce nám dosud nevyšly vstříc. Zatímco obce podél úseků 511 a 520 si vyjednaly tunely, zelené pásy a vysoké valy, naše městská část dostala příslib pouze několika protihlukových stěn, které vzhledem k stávající a budoucí intenzitě dopravy a blízkosti obytné zástavby považujeme za naprosto nedostatečné.

Podání žaloby proti rozhodnutí o umístění stavby 511 považujeme za jednu z posledních možností efektivní obrany proti negativním dopadům plánovaných dopravních staveb na naši městskou část. Územní rozhodnutí k záměru 511 přehlíží celou řadu nedostatků a nesrovnalostí, což může vést k zásadnímu negativnímu ovlivnění života obyvatel.

Tímto chceme zároveň upozornit na stávající neúnosnou dopravní situaci v oblasti Horních Počernic, která se v důsledku realizace stavby 511 a dalších dálničních úseků ještě zhorší. Zároveň tím chceme vyzvat odpovědné instituce k jednání o efektivních kompenzačních opatřeních na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel naší městské části.

Zastupitelé MČ Praha 20:

Mgr. Alena Štrobová, Jana Hájková, Mgr. Petr Růžička, Eva Alexová, Mgr. Jiří Beneda, Mgr. Alžběta Cibochová, Daria Češpivová, Ing. Milan Herian, Zbyněk Mucha, Karla Polydorová, Mgr. Pavel Skalický, Bc. Jiří Šebek a Ing. Miloš Vacek

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných