Hrad: Zbraně proti Rusům od ČR nedostanete, výcvik také ne, dopravte se sami

15. 03. 202210:32
Hrad: Zbraně proti Rusům od ČR nedostanete, výcvik také ne, dopravte se sami
foto: Hana Brožková/Prezident Miloš Zeman

Kancelář prezidenta republiky (KPR) v současné době kontaktují stovky zájemců o vstup do ozbrojených sil cizího státu. Tiskový odbor Hradu v té souvislosti vydal v úterý dopoledne zprávu, která je určena jak těm, kteří se na Ukrajinu chtějí vypravit, tak těm, kteří o tom možná uvažují.

KPR v současné době eviduje přes 600 osob, kterým poskytuje součinnost při podání žádosti o vstup do ozbrojených sil státu mimo NATO, v tomto případě Ukrajiny.

Existují prý dvě výjimky, kdy není k takovéto službě třeba souhlasu prezidenta republiky.

První z nich se týká občanů České republiky, kteří mají více státních občanství a chtějí se stát příslušníky ozbrojených sil státu, jehož jsou také občany. Druhá výjimka se vztahuje na vstup do ozbrojených sil kteréhokoli členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO).

Republika vstup do legií cizích států neorganizuje

V ostatních případech, což se týká i Ukrajiny, je třeba řádně odůvodněnou žádost, ve které musí být uvedena všechna jména a příjmení žadatele, jeho datum narození a rodné číslo, dále adresa trvalého pobytu a konkrétní stát, do jehož armády chce vstoupit, zaslat nikoli přímo prezidentovi, ale na ministerstvo obrany, a to datovou schránkou nebo poštou.

Někteří zájemci se podle prohlášení Hradu dotazují na to, zda budou z české strany vybaveni výstrojí a výzbrojí, zda jim bude v Česku poskytnut základní vojenský výcvik a doprava.

„Česká republika vstup do legií cizích států neorganizuje, proto neposkytuje výstroj ani výcvik,“ uvádí tiskový odbor.

Otázka beztrestnosti vstupu českých občanů do ozbrojených sil Ukrajiny byla jedním z bodů jednání prezidenta republiky Miloše Zemana s premiérem České republiky Petrem Fialou. Výsledkem byla garance beztrestnosti těchto osob v případě, že by jim hrozilo trestní stíhání. Beztrestnost by byla garantována formou abolice, kterou by udělil prezident s premiérovou kontrasignací.

Doplňme, že pojem abolice je pojem trestního práva, označující výsadu hlavy státu, na základě jejíhož využití vznikne nepřípustnost trestního stíhání.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných