Hřib a Bursík na klimatickém summitu v Glasgow. Praha chce míň smogu

10. 11. 202114:00
Hřib a Bursík na klimatickém summitu v Glasgow. Praha chce míň smogu
foto: Hans Štembera / PrahaIN/Martin Bursík

Primátor Prahy Zdeněk Hřib bude společně s náměstkem pro životní prostředí Petrem Hlubučkem a předsedou komise Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima Martinem Bursíkem reprezentovat metropoli na klimatickém summitu COP26 ve skotském Glasgow. Kongres pořádá OSN za účasti představitelů zemí, měst a dalších institucí z celého světa.

Summit COP26 je významnou akcí, která navazuje na pařížskou klimatickou konferenci z roku 2015, z níž vzešla Pařížská klimatická dohoda. Při své dvoudenní účasti na konferenci primátor Hřib vystoupí na několika událostech, například v panelu organizace Eurocities, která sdružuje více než 200 velkých měst. Dále s primátorem Budapešti představí rezoluci Paktu svobodných měst.

Praha chce být v čele

Pozvání primátor přijal k vystoupení v rámci panelu pořádaném britskou a skotskou vládou o dekarbonizaci vytápění budov. 

Svojí účastí na summitu ve čtvrtek 11. listopadu, v den, který organizátoři tematicky vyčlenili právě důležitosti měst, se Praha přihlásí k zásadní roli měst v ochraně životního prostředí, představí svůj klimatický plán a nabídne ostatním městům spolupráci.

Pražská delegace absolvuje několik bilaterálních jednání o spolupráci na ochraně životního prostředí s ostatními městy.

„Praha svou účastí na COP26 potvrzuje pozici klimatického lídra v rámci České republiky. Plánujeme setkání s řadou představitelů důležitých světových měst, se kterými chceme sdílet zkušenosti. Získáme tak inspiraci, jakým směrem dále zaměřit naše snahy. Praha může být pro mnohé inspirací, protože řada projektů, které hlavní město realizuje či připravuje, je pro obyvatele nejen ekologicky, ale i ekonomicky výhodná, například naše Pražská sluneční elektrárna,” řekl Petr Hlubuček, náměstek primátora.

 

Pařížská dohoda je dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů po roku 2020 a navázat tak na Kjótský protokol. Dohoda byla dojednána během Klimatické konference v Paříži 2015, schválena všemi 195 smluvními stranami a přijata 12. prosince 2015. Byla podepsána 22. dubna 2016 (Den Země) celkem 177 členskými státy Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 15 z nich ji hned ratifikovalo. K únoru 2021 dohodu podepsalo 195 účastníků Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, z nichž 190 ji ratifikovalo.

 

Praha představí i konkrétní projekty  

Na diskusi věnované přímo Praze pak česká delegace představí konkrétní projekty, které se v metropoli realizují či plánují, například výrobu energie z obnovitelných zdrojů, výsadbu stromů, bioplynovou stanici či čistší městskou dopravu. Primátor se zúčastní rovněž programu Evropského výboru regionů.  

Vedení Prahy usiluje mimo jiné o zdravější vzduch a méně smogu ve městě díky směřování k uhlíkové neutralitě, o více zeleně ve městě, méně produkovaného odpadu a jeho opětovné využití nebo udržitelnou výrobu levnější energie pro Pražany a větší nezávislost na dodávce energií ze zahraničí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných