Jak v komunálních volbách rozdělovat preferenční hlasy? Zapamatujte si: maximálně 65 křížků

23. 09. 202208:41
Jak v komunálních volbách rozdělovat preferenční hlasy? Zapamatujte si: maximálně 65 křížků
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Jednání pražského zastupitelstva, ilustrační foto

Za necelý týden si Pražané zvolí nové obecní zastupitele. Část z nás také nové senátory. Jak se způsob hlasování liší od běžných parlamentních voleb a jak udělovat v komunálních volbách preferenční hlasy?

Už příští týden rozhodneme o tom, kdo bude řídit Prahu v příštích čtyřech letech – respektive rozdáme noty pro to, aby se strany mohly dohodnout, kdo vládnout bude. Většina z nás našla nedávno (nebo brzy najde) ve schránkách povědomou obálku z hrubého papíru, ve které jsou volební lístky, které pro komunální volby ovšem vypadají trochu jinak než u běžných voleb. Jsou to obrovské složené plachty, a to jak pro volby do zastupitelstev místních částí, tak do Zastupitelstva hlavního města Prahy – místo volebních lístků tak máte vlastně volební magazín. 

Volby do Senátu letos proběhnou v Praze 6, 10 a 11 a systém se nijak neliší od běžných voleb – máte několik lístků, ze kterých vybíráte, nic nemusíte křížkovat, prostě každý kandidát má svůj lístek, jeden z nich vložíte do obálky a vhodíte do volební urny. 

U komunálních voleb je situace ovšem výrazně složitější, tak si dejte pozor, aby váš hlas nebyl náhodou neplatný – a začíná to už u obálek: lístky pro senátní volby se vkládají do žlutých obálek, lístky pro komunální volby mají obálky šedé. 

Komunální volby mívají přitom relativně vysokou účast – je to hlavně díky tomu, že voliči většinou osobně znají kandidáty a mají také větší tendenci je preferovat. Systém křížkování ovšem toto umožňuje pouze v omezené míře. Přitom základní varianty hlasování jsou tři. PrahaIN.cz je seřadila od nejjednoduššího po nejsložitější – a pro ty z vás, kteří si chtějí trochu zaexperimentovat, jsme připravili ještě další, pokročilé možnosti. 

Velmi důležitou roli hraje počet zastupitelů, kteří se volí – v magistrátních volbách se v Praze se na podzim 2022 volí celkem 65 členů do Zastupitelstvu hlavního města. A právě na tolik částí můžete svůj hlas rozdělit právě díky křížkování. Ovšem pozor – kandidát musí získat těch křížků aspoň 110 procent průměrného počtu hlasů pro kandidáty na stejné listině, jinak jej křížkujete zbytečně. 

Chci hlasovat, ale nemám moc času

Z volebních subjektů, které na volebních lístcích najdete, vyberete ten, který chcete zvolit. Nahoře vedle názvu strany je velké políčko – tam nakreslíte křížek. Plnou váhu vašeho hlasu dostane vámi zvolená strana a její kandidáti v pořadí podle hlasovacího lístku. Nemusíte se zdržovat s křížkováním jednotlivých osobností, nemá to cenu – pokud zaškrtnete celou stranu, na křížky u jednotlivých kandidátů se nebere zřetel.

Nechci hlasovat pro žádnou stranu, ale pro konkrétní osobnosti

Vybírejte v nabídce napříč stranami a křížkujte dle libosti vedle konkrétních jmen. Pozor ale, abyste neoznačili více než 65 kandidátů, váš lístek by byl neplatný. Pokud jich označíte méně, tak zbývající část vašeho hlasu propadne, a nehlasujete tak „naplno“. 

Mám oblíbenou stranu, ale něco chci nechat taky jiným

Křížkem označíte konkrétní stranu (jejím kandidátům už křížky dávat nemusíte, nepočítají se) a libovolným kandidátům z jiných stran udělíte křížky vedle jejich jmen. Každému kandidátovi mimo vaši hlavní stranu se počítá vždy jeden hlas a zbytek připadne vámi zvolené straně. Opět pozor: počet křížků nesmí přesáhnout číslo 65. Příklad: zvolím stranu A, ve straně B zaškrtnu 5 kandidátů, ve straně C zaškrtnu 10 kandidátů. Strana A tedy dostane 50 hlasů, strana B 5 hlasů, strana C 10 hlasů – dohromady je to vždy 65. 

Tak to byly ty jednoduché možnosti. Co když ale mám jednoho konkrétního kandidáta, kterého chci podpořit? Nemůžete označit jedno jméno, tím byste ve volbách využili jen velmi malou část svého hlasu, zbytek by přišel vniveč. Ale nezoufejte – i v takovém případě pro vás máme řešení. 

Maximálně preferuji konkrétního oblíbence

Jedná se vlastně o variantu výše uvedené možnosti 2. Dejme tomu, že váš oblíbený politik je v polovině kandidátky – pravděpodobnost jeho zvolení je tak relativně nízká. Můžete mu ale pomoct tak, že zakřížkujete jeho jméno a všechna jména, která jsou na kandidátce pod ním – tak jim dáte relativní malou výhodu před těmi, kteří jsou na kandidátce před nimi. Jelikož ale můžete udělit celkem 65 křížků, zbytek můžete rozdělit mezi ostatní. Zde existují opět tři varianty:

- označíte křížkem některá z předních míst dané kandidátky. Tak jde vaší straně více hlasů

- vyberete si oblíbence z ostatních stran a dané křížky prostě věnujete jim

- pokud byste chtěli volby „bojkotovat”, můžete udělit zbytek křížků marginálním a recesistickým stranám. 

Kombinatorika na vysoké úrovni

Existuje ještě jedna velmi divoká možnost: označíte křížkem jednu stranu jako celek a dalších 64 (nebo méně samozřejmě) křížků rozdělíte kandidátům stran jiných. Takhle sice vámi zvolené straně připadne jen velmi malá část vašeho hlasu, ale zase to bude vypadat velmi efektně. 

Hlavně, prosím, nezapomínejte na zásadní věc: nesmíte rozdělit více než 65 křížků. Pokud to uděláte, je celý váš hlasovací lístek neplatný a těmi sáhodlouhými texty jste se probírali nadarmo.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných