Jakub Lepš (TOP 09): Rasismus, malá domů a práce „na pohodu“

19. 04. 202321:30
Jakub Lepš (TOP 09): Rasismus, malá domů a práce „na pohodu“
foto: Facebook Jakuba Lepše/Jakub Lepš

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitel Městské části Praha 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za TOP 09 na svém Facebooku 18. dubna ke kauzám radního Vrkoče.

Rasismus, malá domů a práce „na pohodu“. Radní Prahy 11 Vrkoč (HPP11) musí v radě skončit.

Uplynuly již téměř čtyři měsíce od zvolení nové rady Prahy 11 ve složení Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), Piráti a Praha 11 Sobě. Tato rada je pohromou pro Prahu 11 jako celek, nicméně úplně speciální pozornost si v posledních dnech zasloužil radní pro dopravu Libor Vrkoč (HPP11).

Ten na veřejném zasedání Výboru pro územní rozvoj naprosto nepřijatelně nazval vietnamské spoluobčany „rákosníky“, a od této rasistické urážky se nadále odmítá distancovat a omluvit se za ni.

To, že bohužel nejde o ojedinělý projev rasismu v řadách zastupitelů HPP11, potvrdil na jednání Kontrolního výboru jeho kolega zastupitel (a ex-starosta Prahy 11) Jiří Štyler, který pro vietnamské spoluobčany použil termín „rákosky“.

Pro připomenutí – jde o stejného Jiřího Štylera, který na veřejném jednání zastupitelstva Prahy 11 v roce 2021 označil své politické oponenty v radě za „židobolševický materiál“, za což se nikdy nikdo z HPP11 neomluvil. Trojici autorů xenofobních výroků uzavírá dlouholetý zastupitel Martin Farmačka (taktéž HPP11), který výše zmíněný Štylerův výrok veřejně obhajoval s tím, že „židobolševik“ má být přece výraz normálně používaný v ODS. Rasistickým a antisemitským výrokům Štylera a Farmačky je právem věnována obsáhlá pasáž ve Výroční zprávě Federace židovských obcí o projevech antisemitismu v České republice za rok 2021.

Druhá aktuální kauza radního Vrkoče se týká „malé domů“ v podobě „daru“ dětského a sportovního hřiště na Praze 11. Obě tato hřiště byla dosud vlastněna Chodovským spolkem, v jehož vedení figuruje jak radní Vrkoč, tak výše zmíněný zastupitel HPP11 Štyler - ten dokonce jako předseda. Obě tato hřiště jsou v katastrofálním technickém stavu a navzdory výzvám příslušného orgánu je zmiňovaný spolek nebyl schopen dát do pořádku.

Jak tento problém nakonec Štyler s Vrkočem vyřešili? Jen co se Vrkoč stal členem rady Prahy 11, rada tato hřiště dobrovolně převzala (aniž by předem požadovala jejich uvedení do technického stavu dle norem!) a okamžitě je uzavřela. Nákladné opravy hřišť tak místo soukromého spolku pana Štylera a Vrkoče zaplatí daňový poplatník.

K tomu se váží dvě další přitěžující okolnosti. Zaprvé, dle dostupných podkladů je rozpor v podkladových materiálech, na jejichž základě rada o „daru“ hřišť rozhodla a je možné, že rada rozhodla o daru v rozporu se zákonným požadavkem, že o přijetí tohoto daru musí rozhodnout zastupitelstvo.

A zadruhé, dle zápisu z jednání rady nikdo z radních nenahlásil při hlasování o tomto daru podjatost! Věděli vůbec členové rady za Piráty a Prahu 11 Sobě, že svým hlasováním přihrávají veřejné peníze na opravu zchátralého soukromého majetku, o který se nestarali představitelé Hnutí pro Prahu 11? Jak v první řadě radní Vrkoč, který při schválení darovací smlouvy figuruje na straně dárce i obdarovaného, tak i starostka Šárka Zdeňková, místostarostka Ivana Hovorková (ta smlouvu o daru dostala za úkol podepsat) a radní Marek Milaberský (všichni z HPP11) měli samozřejmě nahlásit podjatost, protože tímto svým hlasováním si v zásadě zkusili zajistit dosud velmi nestabilní hlas koaličního zastupitele Jiřího Štylera a vytrhli jemu i radnímu Vrkočovi značný trn z paty.

Poslední poznámka k tomuto „daru“: dodnes si řada z nás zastupitelů pamatuje, jaké obrovské protesty v zastupitelstvu převedli ti samí zastupitelé za HPP11 před několika lety, když měla městská část darem obdržet parčík v sídlišti Milíčovský háj. Zastupitelé HPP11 tehdy emocionálně argumentovali ve stylu „to by se firmě líbilo, kdyby městská část převzala park a musela se o něj místo firmy starat sama“ apod. A to šlo o úplně nový, krásný park bez jakékoliv nutnosti do něj cokoliv investovat. Holt ve zmiňované firmě, na rozdíl od Chodovského spolku, neseděli zastupitelé za HPP11.

A do třetice radní Vrkoč a jeho „usilovná“ práce pro občany. Zastupitel Vrkoč se v prosinci 2022 nechal zvolit do rady jako „uvolněný radní“, tedy jinými slovy radní na plný úvazek. „Opomněl“ však zastupitelům a občanům sdělit (tajil to přes tři měsíce, než se na to přišlo), že si zároveň ponechal nemalou část svého pracovního úvazku na hl. m. Praha. A to nemluvíme o tom, že se ukázalo, že má v rozporu s pravidly pro magistrátní zaměstnance aktivní živnostenské oprávnění.

Máme řadu zásadních výhrad ke kompetenci a práci nové pirátské místostarostky Prahy 11 Zuzany Böhmové, ale alespoň v jednom ji na rozdíl od jejího kolegy radního Vrkoče pochválit můžeme. Při vědomí, že si chce ještě ponechat část svého úvazku jako pedagožka, se v prosinci do rady nechala navolit jako „neuvolněná místostarostka“, tedy místostarostka na částečný úvazek. S neformálním očekáváním, že později může přejít do pozice uvolněné (lépe placené a na plný úvazek), až své pracovní závazky mimo radnici ukončí. Nic nebránilo radnímu Vrkočovi zvolit podobný postup, místo toho však zjevně zanedbával své povinnosti v pozici radního Prahy 11 a vše před zastupitelstvem a veřejností zkoušel utajit. Rozdíl v odměně uvolněného a neuvolněného radního je totiž v řádu desítek tisíc korun měsíčně.

Závěr z toho plyne jediný: Libor Vrkoč by měl okamžitě rezignovat jak z rady, tak ze zastupitelstva Prahy 11, což dosud neudělal. Na zastupitelstvu Prahy 11 ve čtvrtek 20. dubna budeme navrhovat jeho odvolání. Věříme, že zejména koaliční partneři HPP11 z řad Pirátů a Prahy 11 Sobě náš návrh podpoří, nechtějí-li spolupracovat s radním, který takto kazí pověst celé radnici.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných