Jakub Lepš (TOP 09): Shrnutí mé práce v gesci životního prostředí 2019 - 2022

30. 12. 202207:10
Jakub Lepš (TOP 09): Shrnutí mé práce v gesci životního prostředí 2019 - 2022
foto: Facebook Jakuba Lepše/Jakub Lepš

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Městské části Praha 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za TOP 09 na svém Facebooku 21. prosince ke shrnutí práce v gesci životního prostředí

S koncem mého působení na pozici místostarosty Prahy 11 s gescí životního prostředí přichází čas na finální rekapitulaci, kterou jsem sepsal pro lednový Klíč 2023.

Oblast životního prostředí jsem v únoru 2019 přebíral s velkými plány, z nichž se mi velká část podařila realizovat, jiné jsou alespoň ve fázi rozpracovanosti. Zde uvedu alespoň některé z nich.

Co se povedlo v údržbě zeleně

Péči o zeleň jsme výrazně upravili tak, abychom co nejvíce bojovali s dopady klimatických změn, které samozřejmě i zde na Praze 11 pociťujeme.

Snížili jsme počet sečí travnatých ploch a zavedli jsme tzv. mozaikové seče (kdy část zelených ploch ponecháváme neposekaných).

Navýšili jsme počet závlahových vaků u mladých stromků na téměř 800, přitom nadále pro veškerou zálivku používáme výhradně dešťovou vodu.

Navýšili jsme frekvenci svozu ze všech námi provozovaných odpadkových košů na 1x denně. Naše koše proto již nikdy nepřetékají odpadky (na rozdíl od těch na zastávkách MHD, kdy jsme s Prahou víckrát museli řešit oprávněné stížnosti). Pro svoz jsme navíc začali používat dva elektrické a tudíž bezemisní vozy.

Vyjednali jsme s Prahou vyšší frekvenci svozu tříděného odpadu (plast a papír) alespoň u některých kontejnerových stání.

Radikálně jsme navýšili tempo výsadby nových vzrostlých stromů. Zatímco v letech 2015-18 přibylo na Praze 11 jen 135 nových stromů, v tomto volebním období jsem z jejich výsadby udělal jasnou prioritu, a tak jsme do veřejného prostoru přidali celkem 651 převážně listnatých stromů.

Založili jsme několik desítek květnatých luk a štěrkových a letničkových záhonů, které plní jak estetickou funkci, tak jsou důležité pro biodiverzitu.

Letos jsme zavedli úklidovou službu, jejíž tým je připraven rychle reagovat na Vaše podněty typu urgentního úklidu, malých oprav na dětských hřištích apod. Stačí od pondělí do pátku volat na telefonní číslo 702 991 991 nebo napsat e-mail na uklid@jihomestska.cz.

Co se povedlo v oblasti investic

Nebylo to snadné a nebylo to hned, ale nakonec se mi podařilo v rámci našeho vedení Prahy 11 prosadit výraznou změnu přístupu k revitalizaci vnitrobloků a dalších zanedbaných ploch. Sice to pozdrželo řadu projektů, některé se ve fázi rozpracovanosti přesunuly do šuplíků, nicméně nyní odcházím s dobrým pocitem, že naše revitalizace jsou prováděny správně.

V první řadě to znamená jasnou prioritu třech požadavků: co největší možné navyšování objemu zeleně, co nejlepší hospodaření s dešťovou vodou (zadržování přímo na místě pomocí co nejvíce propustných povrchů) a efektivní zapojování Vás místních občanů, aby revitalizace co nejvíc odrážely Vaše priority. Navzdory Covidu a s ním spojených lockdownů se nám od jara 2020 podařilo uspořádat více než 10 participativních setkání ve všech koutech Prahy 11.

Díky této změně v našem přístupu se mi dařilo získávat na revitalizace těchto ploch tolik potřebné dotace od hl. m. Prahy.

Zde nabízím alespoň částečný seznam projektů a míst, která jsme pod mým vedením revitalizovali nebo do nich tím či oním způsobem investovali:

 • Vnitroblok „rybičky“ mezi ul. Jažlovická a Jurkovičova
 • Nový vnitroblok doplněný mj. o cvičící fitness stroje v ulici Hrudičkova
 • Nové psí hřiště na Jižním Městě I a psí loučka na Jižním Městě II (oba nedobře připravené projekty jsem zdědil a dotáhli jsme je do úspěšné realizace)
 • Nové herní sestavy na dětských hřištích Jažlovická, Donovalská a Schulhoffova
 • Zcela nové dětské hřiště pro starší děti Chalupkova
 • Kompletní výměna všech herních prvků a mobiliáře na dětském hřišti Rašova
 • Nové zemní trampolínky i herní sestava na dětském hřišti Borošova
 • a mnohé další.

Co je připraveno

Z připravených projektů chci zmínit alespoň těch několik nejdůležitějších.

 • Po dlouhých vnitroradničních „tahanicích“ se mi snad definitivně podařilo „uspat“ nepovedený projekt z minulosti na revitalizaci zanedbaného vnitrobloku vymezeného ulicemi Brechtova, Matúškova a Dubnova - tzv. Blankyt. Nyní je dokončována projektová dokumentace, která vychází z našich dvou veřejných setkání s místními občany. V řádu měsíců by mělo být k dispozici stavební povolení a pak již jen zbývá zajistit financování a revitalizaci provést.
 • Pro rozsáhlý vnitroblok vymezený ulicemi Matúškova, Brechtova a Schulhoffova jsme zajistili projektovou dokumentaci a letos získali i stavební povolení. Od Prahy se mi na tuto akci podařilo získat dotace ve výši 15 milionů Kč. Odbor správy majetku má nyní za úkol vysoutěžit realizační firmu.
 • Dobíhá proces směřující k vydání stavebního povolení pro vnitroblok před vstupem do ZŠ Květnového vítězství (mezi ulicemi Hněvkovského a Chalupkova), následně bude již možné zajistit realizační firmu. I na tuto akci jsem zajistil mnohamilionovou dotaci od hl. m. Prahy.
 • Jsou zpracovávány projekty a projektové dokumentace na obnovu prostor s dožívajícími pergolami na Jižním Městě I (prostranství pod pergolou Mendelova), na Jižním Městě II (část vnitrobloku vymezeného ulicemi Petýrkova, Dědinova a Hrabákova), a dále zanedbané prostranství za bytovými domy při ulici Jašíkova
 • Spolu s Vámi občany jsme vytipovali dvě vhodné lokality pro další komunitní zahrady na Jižním Městě I a II. Je nutné je nejdříve představit pomocí participativního setkání místním obyvatelům, a to společně s organizací Kokoza (již domluveno). V případě pozitivní zpětné vazby od Vás místních obyvatel pak nastoupí fáze samotné realizace.

Na mém nástupci či nástupkyni v radě Prahy 11 bude tyto projekty úspěšně dokončit a zahájit přípravu revitalizace dalších zanedbaných veřejných prostranství Jižního Města.

Závěrem chci moc poděkovat všem svým spolupracovníkům a spolupracovnicím, kteří se v uplynulých čtyřech letech na všech těchto změnách a projektech podíleli!

A Vám, občanům Prahy 11, přeju co nejlepší vstup do nového roku 2023.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných