Jakub Stárek (ODS): Rehabilitace parku Generála Lázaro Cardenase

19. 07. 202222:30
Jakub Stárek (ODS): Rehabilitace parku Generála Lázaro Cardenase
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Místostarosta Prahy 6 a zastupitel hlavního města Jakub Stárek (ODS).

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Prahy 6, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 18. července k rehabilitaci parku Generála Lázaro Cardenase

V současné době je plocha parku v horní části hustě porostlá stromy, ve spodní části je dřevin méně. Parkem prochází několik chodníků a širších zpevněných ploch, které jsou obecně ve velmi špatném stavu - živičné, rozpraskané, částečně prorostlé travou. V parku jsou umístěny v současné době tři sochy – Simona Bolívara u ulice Antonína Čermáka (pomník s dlážděnou podstavou a s kamenem obloženými zídkami do podkovy), dvě busty u střední příčné cesty - volně stojící busta Benita Chuareze na sloupku a nový pomník – busta Bernardo O´Higginse na kamenném pylonu s navazujícími kamennými pásy a lavičkou. Prvky parteru na zpevněných plochách jsou ve špatném stavu, odpovídajícím jejich stáři a provedení. V parku je řada vzrostlých stromů, u kterých provádí správce zeleně průběžně nutnou údržbu, včetně nutných prořezů a dosadeb, včetně čištění nízkého keřového patra zeleně pro přehlednost a bezpečnost prostorů. V rámci rehabilitace zpevněných ploch parkového prostoru nebude prováděno kácení.

Městská část připravuje rehabilitaci západní části parku, v rámci které dojde k úpravě odpočinkového parkového prostoru, cílem je zvýšit jeho uživatelskou hodnotu a atraktivitu. Proces přípravy probíhal několik let a zahrnoval i participaci občanů.

Parter parku bude zkvalitněn upravenými parkovými cestami a zpevněnými plochami s novými povrchy a zatraktivněn vodními prvky – fontánami ve zpevněné ploše. Součástí bude i vybavení prostorů novými prvky parteru – lavičkami, pítkem, zahrazovacími sloupky, stojany na kola a odpadkovými koši. Pro provoz fontánek bude nutné vybudovat i podzemní technologickou šachtu a přípojky vody, kanalizace a elektro. Charakter parkové plochy s dominujícími travnatými plochami a vzrostlými stromy bude zachován. Navrhované úpravy parku zachovávají jeho stávající funkci i vazby na okolí. Autorem projektu úpravy je architekt Luboš Pata z atelieru PATA & FRYDECKÝ architekti s.r.o.

Na rehabilitaci parku Generála Lázaro Cárdenase del Rio naváže rekonstrukce komunikací Antonína Čermáka a Maďarské. Jejich součástí bude rehabilitace chodníků kolem parku, připojení východního zeleného ostrůvku s pěší plochou u ulice Ve Strži k parku a vytvoření dlážděného náměstíčka se stromy u ulice Maďarské na vyústění ulic De Gaulla a Na Marně. Plochy parku a nové prostory mají být doplněny plastikami podle konceptu městské části.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných