Jan Čižinský (Praha sobě): Umělá inteligence funguje lépe a rychleji než nová Rada Prahy?

11. 05. 202321:30
Jan Čižinský (Praha sobě): Umělá inteligence funguje lépe a rychleji než nová Rada Prahy?
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Jan Čižinský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Starosta Prahy 7, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Praha sobě na svém Facebooku 27. dubna k programovému prohlášení Rady hl. m. Prahy.

Požádal jsem AI, aby sepsala programové prohlášení, které koalice ani po 2 měsících nepřipravila. Na zastupitelstvu jsem tak vedení Prahy poradil, že pokud na tento úkol nestačí, mohou si vzít AI na pomoc.

Posuďte sami:

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE STAN, PIRÁTŮ A SPOLU V PRAZE

My, zástupci koalice STAN, Pirátů a SPOLU v Praze, jsme se shodli na následujících prioritách a cílech pro fungování města Prahy, které jsou v souladu s koaliční smlouvou podepsanou dne 7. dubna 2023:

1. Kvalitní veřejná doprava - Budeme usilovat o rozvoj a modernizaci veřejné dopravy v Praze. Budeme prosazovat zavedení nových tramvajových tratí a cyklostezek, aby byly alternativy k individuální dopravě dostupnější a ekologičtější. Zajistíme, aby se Praha připojila k iniciativě „Města bez aut" a postupně omezila automobilovou dopravu v centru města. Současně budeme podporovat rozšíření městského okruhu a lepší propojení s okolními městy.

2. Ochrana životního prostředí - Budeme podporovat udržitelný rozvoj a minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí v Praze. Budeme prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a snižovat emise CO2. Budeme usilovat o zlepšení kvality ovzduší a podporovat zeleň v Praze včetně ochrany parků a přírodních rezervací.

3. Rozvoj vzdělání a kultury - Budeme podporovat rozvoj vzdělávání, kulturních akcí a institucí v Praze. Zlepšíme podmínky pro učitele, studenty a všechny obyvatele Prahy, kteří se zajímají o vzdělání a kulturu. Podpoříme zapojení městských škol a kulturních institucí do evropských projektů a programů.

4. Transparentní vládnutí - Budeme usilovat o zvýšení transparentnosti a otevřenosti vládnutí v Praze. Budeme zveřejňovat všechna rozhodnutí a činnosti městských úřadů na webových stránkách města a připravíme zákon o lobbingu, který zajistí transparentnost v rozhodovacích procesech. Zavedeme instituci veřejného ochránce práv, která bude chránit práva obyvatel a pomáhat v boji proti korupci a klientelismu.

5. Podpora podnikání a inovací - Budeme podporovat rozvoj podnikání a inovací v Praze, zejména v oblasti technologií a výzkumu. Zajistíme, aby město bylo atraktivní pro zahraniční investory a startupy. Budeme prosazovat snížení byrokracie a zjednodušení podnikatelského prostředí v Praze.

6. Zlepšení kvality života v Praze - Budeme se snažit zlepšit kvalitu života v Praze pro všechny obyvatele. Budeme podporovat zdravý životní styl a sportovní aktivity. Zajistíme, aby byly k dispozici kvalitní zdravotnické služby a sociální péče. Podpoříme rozvoj bytové výstavby, zejména v oblasti dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory.

7. Efektivní hospodaření s městskými financemi - Budeme hospodařit s městskými financemi efektivně a transparentně. Budeme sledovat využití veřejných prostředků a minimalizovat náklady na administrativu. Budeme usilovat o snížení zadlužení města a zlepšení finanční situace městských částí.

Věříme, že naše společné úsilí povede ke zlepšení života v Praze a k udržitelnému rozvoji města.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných