Jan Dočekal: Pondělí nešťastný je den, nechoď na zastupitelstvo, nechoď sem (odposlechnuto v zákulisí)

20. 11. 202115:45
Jan Dočekal: Pondělí nešťastný je den, nechoď na zastupitelstvo, nechoď sem (odposlechnuto v zákulisí)
foto: Se svolením Jana Dočekala /Jan Dočekal

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 6 za Svobodné na svém Facebooku 18. listopadu k průběhu jednání Zastupitelstva Prahy 6

V pondělí jsme měli další Zastupitelstvo Prahy 6, tak s menším zpožděním je zde další nekorektní (zkreslující, nepřesné atd. atd.) zpravodajství. Hned na úvod se dozvídám, že potravinové lístky na oběd a občerstvení dostanou pouze očkovaní! Veřejnost prakticky není. Jak se nekácí nějaká socha nebo se nebavíme o klimatu, tak je to nuda.

10:00 začínáme. Zase s náhubkem, každej s tím hadrem na puse huhlá, takže naslouchám s krajním vypětím. Klasicky na úvod diskuze k programu. Zelený Píša (vlastně Palacký - on se nechal přejmenovat. To jen poznámka na okraj aby vás to nemátlo) chce v rámci Milostivého léta aktivně oslovovat dlužníky. V rámci GDPR říká anonymizované příklady:

Od paní H. vymáháme 1.727 tis.

Od paní H. vymáháme 385 tis.

Od paní H. vymáháme 865 tis.

Od paní I. vymáháme 1.254 tis.

Jednak se divím, že na P6 bydlí samé paní H. a jednak žasnu, jak vysoké částky to jsou (ale je fakt, že to je s příslušenstvím a úroky).

Po chvíli chce nový poslanec Lacina (STAN) pauzu 20 min. Dostává 10, ale dalších 10 si bere zase někdo jiný, takže nakonec pauzujeme stejně těch 20. Po poradě klubu jsem zesinal hrůzou - nemohu najít lístky na oběd! Začínám se děsit, že mi je sebralo nějaké neočkované monstrum. Pavlínka Civínová (ODS) si zapomněla nabíječku na noťas a půjčuje si ji od kolegy. Klub ODS vyhlašuje pauzu 10 minut. Po hodině (ze které jsme 30 min. pauzovali) máme program schválený. Vláďa Šuvarina (ODS) upozorňuje Pavlínku, že když už má noťas na půjčené nabíječce, tak by to ještě chtělo zapnout vypínač na zásuvce, a galantně závadu řeší. Lístky jsem našel, jsem v pohodě.

Bod 1 - volby přísedících k soudu, opět nic nového, ročníky 52, 47 a 48. Radost z toho nemám, ale nevím, jak z komunální úrovně zařídit, aby se hlásil i někdo mladší. Pirát Lejčko zavádí nový termín. Hlásí se do diskuze s "kosmetickou" poznámkou. Technickou znám, kosmetická je pro mě novinka. Ale v podstatě jde jen o to, že jeden z uchazečů nemá v materiálech u jména uvedený titul.

Zastupitel a člen představenstva p. Hořánek (STAN) předkládá zprávu o činnosti SNEO. Pár výňatků:

- Za 1 - 3 kv. máme zisk cca 400 tis.

- Koupaliště Na Petynce navštívilo 70 tis. lidí a prodělaly se na tom 3 mil. (moje poznámka: koupaliště prodělává každoročně. Změnit se to má po dostavbě areálu. Nešlo by zatím nějak vymyslet, aby tam každý návštěvník nechal o 50,- Kč víc ať jsme alespoň na nule?)

- V souvislosti s poskytnutím slevy z ceny za areál Dračky byla podána civilní žaloba na bývalé (2012) členy představenstva SNEO. Údajně nejednali s péčí řádného hospodáře. (vidím za tím spíše politický boj)

- Dejvická 4 - konečně zkolaudováno. Ve 3. patře budou prostory využívány ÚMČ P6, o zbylé byty projevilo zájem cca 140 lidí, vysoutěženy byly za cenu v rozmezí 300 - 350 Kč/m2/rok, některá řízení stále probíhají.

- Na Skleňáku probíhá oprava střechy, byla zahájena rekonstrukce lávek na poliklinice Pod Marjánkou, postupují stavební práce v MŠ Tychonova a mnoho dalšího.

Rozpoutá se klasická diskuze, ve které se vystřídají všichni Piráti - někteří i vícekrát po sobě.

Chrást se vrací k podanému TO a ptá se starosty: Jak koukáte na to, že některé právní posudky říkají, že škoda vznikla? Vadí nám komunikace vás vůči nám a nám vůči vám. Jakou zodpovědnost vyvodíte? Kolář (TOP09) reaguje: ty analýzy neznám, byla podaná žaloba, jsem svědek a nic říkat nebudu.

Tradičně zábavný pirát Lejčko chce zdražit nájmy, abychom víc vydělali. Následně chce rozbourat právě zkolaudovaný dům na Dejvické a předělat tamní byty na menší pro "sociálně slabé pracovníky". Tím myslí hasiče, zdravotníky a učitele. Tak co chce - víc vydělat nebo sociální byty?

Chrást se opět obrací na starostu: Neříkejte, že ty analýzy neznáte, jsou součástí materiálů. Kolář na to: nic neznám a analýzy se mají číst celé a ne jen výcuc. Nic nevím a k ničemu se vyjadřovat nebudu. PČR to 3x vyhodnotila, že se trestný čin nestal (má pravdu).

Pirátka Kabelová se diví, že SNEO nemá příjem 8 mil. ročně z Draček. "8 milionů chybí! Asi po tom půjdu!" (také se mi zdá zvláštní, že nemáme příjem 8 mil. ročně z areálu, který jsme za stamiliony prodali. S tím by se mělo něco dělat!) Dále navrhuje vyžadovat uhrazení "škody" ve výši 34 mil. (to je ta poskytnutá sleva za Dračky) po právní kanceláři.

Pirát Hoskovec: Chci navázat na myšlenky, kterých se dopustil p. starosta. Že nic neví, nečetl není nic nového. Dělá to už 7 let. Chová se jako školák přistižený při kouření za školou.

Chrást: Začínám pochybovat, že starosta je schopen vykonávat funkci a chce 10 min. pauzu.

Odposlechnuto v zákulisí - radní Hošek (KDU-ČSL) běduje: Pondělí nešťastný je den, nechoď na zastupitelstvo, nechoď sem.

Pavlínka Civínová (ODS) se mi dobrovolně hlásí jako ověřovatelka mého zápisu.

Pauza končí a za pultíkem říká s přísným výrazem pirát Hoskovec: Zastupitelstvo není holubník a chci, aby všichni byli v sále. Zcela jej chápu, některé perly by nám uniknout neměly.

Do diskuze vstupuje p. Prokop (STAN): Chci poprosit zastupitele, aby nekradli karafy s vodou, aby se dostalo i na nás ostatní.

Pirát Chrást nekompromisně: Na základě šokujících skutečností chci, aby se hlasovalo o odvolání p. Koláře!

Všechny tím vyděsil, takže si zase dáváme 2 pauzy po sobě.

Řeší se, jestli o tom můžeme dle jednacího řádu hlasovat. Závěr návrhového výboru je, že návrh je nehlasovatelný, nemá vztah k projednávanému bodu a není na programu. Ale pro jistotu budeme hlasovat, zda je návrh hlasování o hlasování hlasovatelný. Piráta Hoskovce zajímá, jak hlasoval návrhový výbor, když řekl, že návrh hlasování je nehlasovatelný. Chrást dodává, že situace je vážná a že chce hlasovat, že je hlasovatelný. Nakonec teda hlasujeme, zda je návrh hlasování hlasovatelný. Neprošlo to a tudíž návrh o hlasování není hlasovatelný. Je to každému jasné?

Chrást tudíž navrhuje zařazení nového bodu (odvolání Koláře) do Programu. Katka Bartošová (ODS) nechápe, proč bychom měli znovu hlasovat o již schváleném programu. Já také ne. Nicméně opět hlasujeme (já to nějak nestíhal zmáčknout, protože jsem si pilně dělal poznámky), ale návrh neprošel.

S vypětím sil nakonec Zprávu o činnosti SNEO schvalujeme.

Následují majetkové body, nic zvláštního (garáž nechceme koupit apod.), schvalujeme zánik nedobytných pohledávek (úmrtí), řešíme splátkové kalendáře apod.

Oběd byl tradičně vynikající a jdeme řešit dotace.

S hospicovou péčí nemám nejmenší problém. Jinak se ale stavím k dotaci pro nadační fond 6. smysl, který pořádá „Vánoční Bazááár 2021“. Organizace akce údajně stojí 110 tis., my na ní přispíváme 70 tis. Nechápu, co na organizaci nějakého bazárku v druhořadém kině, kde si maminky prodávají obnošené prádlo po dětech stojí 110 tisíc. Minulý týden jsme jako Svobodní dělali konferenci na téma Green Deal v hotelu Don Giovanni. Konferenční sál na celé odpoledne a večer pro 120 lidí, ozvučení, projekční technika, parkování, občerstvení atd. nás nestál ani 50 tis. Asi se na ten Bazááár půjdu podívat. Jako jediný z celého zastupitelstva jsem pro to nezvedl ruku. Tady snad „péče řádného hospodáře“ neplatí? A docela by mne zajímalo, kolik je výnos z této „dobročinné akce“ - ani bych se nedivil, kdyby byl menší než náklady spojené s jejím pořádáním.

Následovaly další nekonfliktní body, např. info o přijatých usneseních kontrolního výboru a dovolba 1 člena KV.

I Praha 6 se tuto zimu připojuje k akci Milostivé léto. V diskuzi pirátka Tichá říká, že někteří dlužníci nemají telefon a ani nebydlí tam, kde mají. Tudíž navrhuje vyvěsit na toto téma i billboardy (já původně chtěl angažovat i vyvolávače s bubínkem na každém nároží, ale neosmělil jsem se).

Bod je přerušen interpelacemi. MUDr. Ivan Hrůza říká, že problémem jsou uschlé stromy a větve. Když fouká, tak padají a je to nebezpečné. Dále jej zajímá stav návrhu na umístění pamětní desky 20 povstalců z května 45.

Další interpelací je naše stálice, p. Aleš Moravec. Namátkově: .... p. Kolář se nemusí lekat co je za prevíta, s ANO poničil polikliniku Na Marjánce a prodali Pentě Dračky. Zničil Šatovku a cenzuruje Šestku. Geniálně ochočil spolky. Od mého dětství jsem kamarád s Cimickým - je to slušnej kluk. Witovská zpovídá bezdomovce, odstoupil Feri a Vy jste zabral jeho místo. Profesor Fiala a zpychlí Piráti se objímají, že budou vládnout vesmíru ..... nervově to nedávám a odcházím na cigáro.

Přidává se pirát Lejčko: Toto bude úderná interpelace! Pane starosto - nesešel jste se po volbách s p. Dospivou z Penty v restauraci Na Urale? Kolář reaguje: odpovím taktéž úderně - nesešel.

Konec interpelací, Pavlínka mi věnovala 2 poukázky na chlebíčky a vracíme se k Milostivému létu. Billboardy neprošly.

Dalším bodem je plánovaná výstavba bytových domů a mateřské školky v ul. Rokycanská. Místostarosta Stárek (ODS) nám nachystal v sále výstavu architektonických řešení a přednáší prezentaci na toto téma. Líbí se mi. Vítězné řešení sice není ekonomicky nejlepší (jsou návrhy, kde by se získalo více bytů), ale asi je nejhezčí. Zarazila mne vizualizace, kde děti hrají fotbal před prosklenou stěnou školky. Nečekám, že by to architekt nedomyslel, spíše předpokládám použití pevnostního skla s fólií (slajd jsem nestihnul vyfotit). Bude to stát 106 mil. bez DPH (kéž by) a vznikne zmíněná školka + 42 malometrážních bytů. Sympatický projekt a palec nahoru pro Jakuba.

V diskuzi projekt chválí i zelený Píša-Palacký. Místostarosta Stárek je chválou zaskočený a po chvíli váhání s potěšením kvituje Píšův coming out. Ač je projekt jedním z nejmenších, tak pirátce Kabelové se opět zdá, že tam je málo zeleně.

Následně pirátka Tichá zahájí debatu na téma, že jako městská část máme na účtech přes 2 miliardy a co s tím jako budeme dělat. Radnímu Lacinovi (STAN) se v hlavě rozsvítila červená kontrolka a říká: Raději uzavřu diskuzi, než začnou padat další návrhy. Moudrý to muž.

A tím se s Vámi pro dnešek loučím.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných