Jan Dočekal (Svobodní): Nákup zablešené řadové garáže v ul. Radimova

07. 05. 202220:30
Jan Dočekal (Svobodní): Nákup zablešené řadové garáže v ul. Radimova
foto: Se svolením Jana Dočekala /Jan Dočekal

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 6 za Svobodné na svém Facebooku 5. května k radniční koupi garáže v havarijním stavu v ulici Radimova

Vím, dlužím report ze zastupka. Nějak nestíhám. Takže alespoň jedna perlička. Zastupitelé Prahy 6 schválili nákup nějaké zablešené řadové garáže v ul. Radimova. Trochu stereotypně říkám, že snad jako jediný jsem nehlasoval pro.

A co čert nechtěl, teď to mám na stole jako předseda komise, která má na starost nebytové prostory. Máme rozhodnout co s tím.

Tady je detailní popis té ruiny - posuďte sami - cituji:

Garáž je celkově neudržovaná, střecha je již na hranici své životnosti, stropní záklopné desky jsou popraskané, neodborně opravené. Následkem tohoto havarijního stavu došlo k zatékání do konstrukce stropu. Z důvodu značné hniloby střešních trámků, prkenného záklopu a nasáklé vlhkosti v deskách Heraklith došlo k destrukci stropu cca v 60 % plochy stropu, takže strop je prověšen a odtržen od stropní konstrukce. V zadní pravé části garáže je statická trhlina probíhající v rohu od podlahy ke stropu. V levém předním rohu je cca 500 mm nad podlahou také statická trhlina nosného cihelného pilíře. Vnější omítka na zadní stěně garáže je nesoudržná a místy je již pouze režné zdivo. Celkově je objekt garáže zarostlý náletovou dřevinou, kdy lokálně již dochází vlivem porostů k destrukci zdiva a střešní konstrukce. Vzhledem ke stavebně technickému stavu a stáří garáže netrpí zdivo a podlaha vzlínající vlhkostí. Dřevěná vrata odpovídají stáří. Nenesou znaky statické poruchy a hniloby. Jsou pouze svěšená. Garáž nemá přípojku elektro. Vzhledem k charakteru garáže, kdy se jedná o řadovou garáž, je předpoklad, že může po provedení rekonstrukce tělesa garáže v dohledně krátké době dojít k opětovnému zatékání, statickým poruchám a dalším nepřímým škodám, které mohou vzniknout havarijním stavem okolních konstrukcí (střecha, narušené zdivo). Jako další možnost se nabízí stávající havarijní těleso garáže zbourat (konstrukce střechy, přední a zadní stěna tělesa garáže).

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti předkládá odbor správy majetku k posouzení a projednání v komisi otázku budoucího nakládání s garáží.

HAHAHA. Takže já si myji ruce a moooc se těším, až se na komisi zeptám přítomných zastupitelů, co s tím jako chtějí dělat, když pro nákup všichni zvedli ruku. Možné taky je, že to tupě odmávali a nikoho to nezajímalo - ale proč to potom někdo doporučil zařadit na jednání a koupit? Hmm? (Fotku nemám, byl jsem línej tam jet).

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných