Jan Lacina (STAN): Ve Štrasburku se sjednotila Evropa

18. 03. 202206:30
Jan Lacina (STAN): Ve Štrasburku se sjednotila Evropa
foto: Se svolením Jana Laciny/Jan Lacina

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Postřehy poslance a místostarosty Prahy 6 za STAN k zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku zveřejněné na webových stránkách STANu 16. března

Země starého kontinentu se sjednotily. Rusko bude vyloučeno z Rady Evropy.

Je to zvláštní pocit, když na plénum Parlamentního shromáždění Rady Evropy nastupuje jeden poslanec za druhým a v nekonečném maratonu se opakují vlastně podobná slova, podobné věty: Putin, agrese, zlo, válka, humanitární katastrofa, uprchlíci. Ale pak také jednota, pomoc, odveta…

Když se zaposloucháte do jednotlivých tříminutových proslovů, pochopíte, že každý stát má jiné akcenty, jiné historické zkušenosti i jiné motivace. Ale nakonec se všichni shodnou: Rusko musí opustit společenství evropských států, protože jeho agresi vůči Ukrajině není čím ospravedlnit. Co už bychom chtěli víc, abychom konečně sáhli k tomuto historickému kroku?! Vymáhání lidských práv, které Rada Evropy zaštiťuje, je v ruském provedení už dávno stejně fraška. A s jeho brutalitou na Ukrajině je členství absolutně neslučitelné.

Na tom se náhle shodnou představitelé tak vzdálených zemí, jako je Mexiko nebo Island, se státy, které mají válku za humny: Lotyšskem, Estonskem, Litvou, Polskem, Maďarskem, Rumunskem. A přidávají se státy s osobitou zkušeností s ruskou či kdysi sovětskou agresí: Gruzie nebo Česká republika.

Ve dnech 14. a 15. března se ve Štrasburku, sídelním městě Rady Evropy, která sdružuje bezmála padesátku členských států, Evropa sjednotila. Od zprvu váhajících jižanů: Portugalska, Španělska, či Itálie, přes tradiční neutrály, jako jsou Švýcarsko, Švédsko či Finsko, až po velké hráče: Velkou Británii, Německo, Francii. Mohl bych samozřejmě jmenovat dál, protože pro výslednou rezoluci hlasovalo 216 poslanců ze všech parlamentů členských států. Zdrželi se tři.

Závěrečný potlesk patřil norské zpravodajce celého procesu Ingjerd Schou a hlavně mladým ukrajinským poslankyním, které tu bojovaly za každé slovo výsledného textu. Byly to pohnuté dva dny, během nichž dala „velká Evropa“ včetně států mimo Evropskou unii jasně najevo svou sounáležitost.

Válka do Evropy nepatří. A už vůbec ne ta Putinova – zákeřná, prolhaná a hlavně nesmyslná. Ruský ministr Sergej Lavrov prohlásil do médií těsně před koncem našeho zasedání, že Rusko odchází z Rady Evropy. Rozběhnutý proces to však už neumožňuje. Rusko bude vyloučeno.

Po dvoudenním maratonu jsme si podali ruku s vedle sedícím reprezentantem Estonska v Parlamentním shromáždění Rady Evropy za evropské liberály z frakce ALDE. Eerik-Niiles Kross mi na rozloučenou řekl: „Dneska se tady tvoří dějiny.“

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných