Jan Liška (STAN): Podpora podnikání, kultura a participativní rozpočet v Hostavicích

11. 05. 202313:27
Jan Liška (STAN): Podpora podnikání, kultura a participativní rozpočet v Hostavicích
foto: Facebook Jana Lišky/Jan Liška

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Radní Městské části Praha 14 za STAN na svém Facebooku 9. května k návštěvě Hostavic.

Oba prodloužené víkendy utekly jako voda. Jako neuvolněný radní jsem využil volných dnů k práci pro městskou část.

V pondělí 1. 5. 2023 jsem navštívil Hostavice a sešel jsem se se zástupci spolku Hostavice Praha 14. Diskutovali jsme o možnostech zapojení spolku do nového ročníku participativního rozpočtu. Tématem rozhovoru byla mimo jiné jejich snaha o rekonstrukci parku Vidlák, obnovu dalších studní v Hostavicích a pokračování v revitalizaci aleje Vidlák. Těším se na projekty z těchto oblastí.

Dále jsme diskutovali o možnostech kultury v Hostavicích. Vloni v červenci na můj podnět Praha 14 v Hostavicích uspořádala letní kino a divadélko pro děti. Budu v dané věci kontaktovat kolegu radního pro kulturu Josefa Kutmona. Velmi rád tuto aktivitu opět podpořím!

Zástupce spolku jsem dále vyzval, aby společně s provozovatelem restaurace Hostavický Vidlák zahájili novou tradici ve stavění májek. Podle nadšení zástupců místního spolku věřím, že se v budoucnu můžeme těšit na zajímavé kulturní akce.

V rámci své gesce podpora podnikání jsem se sešel s provozovatelem restaurace Hostavický Vidlák a seznámil ho s projektem Corrency Prahy 14. Doufám, že již brzy budete moci své correnty utrácet i v této bezvadné restauraci. Doporučuji zajít třeba na večeři, atmosféra je zde skvělá.

Dále jsme diskutovali nad mým záměrem vybudovat v parku Pilská altánek, který by mohl mimo jiné sloužit jako stálé místo pro konání svatebních obřadů. Park Pilská je na můj podnět zařazen do nabídky míst, kde se svatební obřady konat mohou. V rámci podpory podnikání chci umožnit místním podnikatelům umístit své letáčky s nabídkou svatebního menu například v kanceláři u paní matrikářek.

Hostavice jsou krásným místem v naší městské části, kde skvěle funguje komunitní život.

Rád se sem vracím!

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných