Jana Komrsková (Piráti): V klimatickém plánu budeme pokračovat

08. 03. 202313:30
Jana Komrsková (Piráti): V klimatickém plánu budeme pokračovat
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Jana Komrsková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Náměstkyně primátora hl. m. Prahy, zastupitelka Prahy 10 za Piráty na svém Facebooku 7. března ke klimatickému plánu.

Dostávám spoustu dotazů od veřejnosti i některých kolegů z městských částí, kteří se ptali, jaký bude osud pražského klimatického plánu do roku 2030.

V klimatickém plánu, který roku 2021 odsouhlasila minulá rada, samozřejmě budeme dále pokračovat! Mnohé z vás zmátlo to, že plán nemá svůj vlastní bod v koaliční smlouvě. Hlavním důvodem toho je fakt, že agenda plánu zasahuje do gescí celkem čtyř radních. V mojí jsou body týkající se adaptace na změnu klimatu nebo cirkulární ekonomiky, 1. náměstek primátora Zdeněk Hřib bude řešit závazky směřující k udržitelné mobilitě, radní Michal Hroza bude mít pod sebou tu část plánu, která souvisí s infrastrukturou a primátor Bohuslav Svoboda má na starost oblast energetiky.

Klimatickému plánu jsme při vyjednávání věnovali velké množství času, procházeli jsme každé opatření z něj, jedno po druhém, a shodli jsme se na drtivé většině z nich. Myslím, že současná širší podpora klimatického plánu souvisí s tím, co se už více než rok odehrává na Ukrajině. Jasně vyplynulo, že energetická soběstačnost a odklon od fosilních paliv je cesta správným směrem.

Na fotografii kontroluji přípravy nového jezírka v Letenských sadech napájeného vodou z Vltavy, které vzniká v souladu se závazkem plynoucím z klima plánu. Dává si za cíl vznik nových vodních ploch pro zlepšení mikroklima v oblastech, které v letních měsících trpí velkým suchem, což odnáší nejen Pražané, ale také místní zeleň a zvířata.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných