Jana Komrsková (Piráti): Zpráva o druhém roce naplňování klimatického plánu do roku 2030

11. 09. 202321:33
Jana Komrsková (Piráti): Zpráva o druhém roce naplňování klimatického plánu do roku 2030
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Jana Komrsková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Náměstkyně primátora hl. m. Prahy a zastupitelka Prahy 10 za Piráty na svém Facebooku 9. září ke Zprávě o druhém roce naplňování klimatického plánu do roku 2030.

69 klíčových projektů, přehled aktivit, stavu projektů, strategií a záměrů v udržitelné energetice a budovách, udržitelné mobilitě, cirkulární ekonomice a adaptaci na klimatickou změnu. Předložila jsem Radě hl. města Prahy Zprávu o druhém roce naplňování klimatického plánu do roku 2030. A tohle všechno obsahuje.

Povedlo se nám dosáhnout významných posunů v hlavních projektech. Koupili jsme bioplynku v Chrástu s cílem navýšení kapacity až na 80 tisíc tun bioodpadu, vyrábíme bioCNG v čistírně na Císařském ostrově, rozvíjíme projekt výstavby Energocentra na ÚČOV s kapacitou výroby tepla až pro 93 0000 pražských domácností a mimo jiné zbavujeme pražské MHD uhlíkové stopy. Přijali jsme plán Cirkulární strategie a jdeme dál v adaptaci na změnu klimatu.

Shrnující seznam opatření v klíčových oblastech má pětatřicet stran a to, co je v současné době nejviditelnější - ochlazování a zelenání Prahy díky sazbě stromů, keřů a posilování modro-zelené infrastruktury, jste určitě už zaregistrovali ve svém okolí.

Pražští radní pro rok 2023 schválili také dotace z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro 130 projektů od 81 žadatelů v celkové hodnotě 40 milionů korun.

Ambice, plán i odhodlání máme a startujeme proměnu Prahy v udržitelnou metropoli budoucnosti.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných