Jaroslav Němec (Piráti): Už v zadání soutěže ODS s Kuželnou nepočítala

11. 07. 202206:30
Jaroslav Němec (Piráti): Už v zadání soutěže ODS s Kuželnou nepočítala
foto: Facebook Jaroslava Němce/Jaroslav Němec

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 2 za Piráty na svém Facebooku 10. července ke Kuželně

V Blesku vyšel článek o občanské iniciativě Za Kuželnu (viz zde). Kde se mj. píše, že „Radnice Prahy 2 si podle tiskového mluvčího Adama Kočiny není žádné petice vědoma. Postupovat se má podle plánu...“ A také, že „Na budovu kuželny v Horské ulici byl již před několika lety vydán stavebním úřadem platný demoliční výměr schválený památkáři....“.

Dovolím si k tomu komentář. O revitalizaci prostoru u hradeb v ulici Horská se uvažuje již od dob výstavby Bastionu nad Kuželnou. V té době také Praha 2 požádala hlavní město Praha o svěření pozemků do své správy a následně v roce 2010 koupila i budovu Kuželny za 12,6 mil. Kč, která byla určena dle znaleckého posudku. Od té doby, tedy 12 let neprobíhala ze strany Prahy 2 žádná údržba budovy ani jejího okolí. Naopak od roku 2012 má platné demoliční povolení s časově neomezenou platností.

Architektonické soutěži na revitalizaci prostoru předcházela v listopadu 2019 veřejná zakázka malého rozsahu „Horská - objekt zahradní restaurace a parku - zpracování PD“, kde demolice byla uvedena. Mezi sedmi oslovenými architektonickými studii byla i společnost MCA atelier.

Tato veřejná zakázka byla rozhodnutím Rady MČ Praha 2 v lednu 2020 zrušena. Teprve následně byla vyhlášená ve spolupráci s ČKA architektonická soutěž, kde požadavek o zachování Kuželny nebyl uveden. V zadání soutěže se tedy s Kuželnou nepočítalo. Je tak logické, že v návrzích architektů, kteří znali zadání předchozí veřejné zakázky s Kuželnou nepočítali.

Proto považuji za manipulativní i nedávné vyjádření místostarosty Jana Koláře (ANO) pro pořad České televize Z metropole, že (cituji) „architekti s ní prostě nepočítají“ (viz zde). Obdobně manipulativní jsou i další vyjádření místostarosty, ale i dalších představitelů vládnoucí koalice Prahy 2, tedy ODS, ANO a TOP 09.

Skutečnost je taková, že někdy mezi lety 2007 až 2012 byl vytvořen plán na zbourání tohoto unikátního sportoviště. A možná není náhodou, že v té době Alexandra Udženija (ODS), tehdejší radní hl. m. Praha nechala zbourat zimní stadion na Štvanici, ačkoliv byl kulturní památkou. Dá se konstatovat, že ODS nemá ráda sportoviště z první republiky, dalším ohroženým na Praze 2 jsou tenisové kurty včetně sportovní klubovny z 30. let. 20. století v Italské ulici.

A jak je u koalic v čele s ODS zvykem, veřejnou diskuzi nevede a předkládá se až finální projekt, kde k diskuzi není již prostor.

Kuželnu lze opravit, pokud by byla ze strany Prahy 2 vůle. To, že Praha 2 neprovedla žádné úpravy prostoru a samotné Kuželny přes 12 let se na tom velmi podepsalo. To je výsledek péče o nemovitost dle prodeje v roce 2010 s hodnotou 12,6 milionů Kč, výsledek velmi smutný. Není to však žádná neopravitelná ruina. V rámci dalších prací na projektu je přitom v možnostech Prahy 2, aby byla do celkového řešení revitalizace prostoru zahrnuta. Kuželna neodmyslitelně patří ke zdejšímu geniu loci a současně udržuje při životě místní komunitu, která tu existuje již dlouhá desetiletí. Jsme přesvědčeni, že zachování a rehabilitace obdobných staveb s živou historickou pamětí.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných