Jiří Koubek (TOP 09): Panu Fremrovi jsem na sněmu položil tři otázky aneb Jak to celé bylo

01. 11. 202222:29
Jiří Koubek (TOP 09): Panu Fremrovi jsem na sněmu položil tři otázky aneb Jak to celé bylo
foto: TOP 09/Jiří Koubek

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Městské části Praha-Libuš za TOP 09 na svém Facebooku 31. října k soudu s majitelem hotelu U Prince Petrem Bauerem, obžalovaným z podplácení pražských zastupitelů

Povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem republiky!

Obžalovaný Petr Bauer je vinen, že:

1. v březnu 2020 v hotelu U Prince nabídl úplatek 1 milion korun českých zastupiteli Jiřímu Koubkovi za to, že podpoří odvolání vedení HMP, rozbití současné koalice a vznik nové koalice, a to tím způsobem, že na papírek napsal částku 1 000 000 (korun),

2. v březnu 2020 při první schůzce s Radkem Vondrou požadoval od něj pomoc při odvolání současného vedení HMP, které regulaci předzahrádek navrhuje,

3. při druhé schůzce v červnu 2020 požadoval po Radkovi Vondrovi pomoc při rušení tzv. předzahrádek a v průběhu schůzky ze své černé tašky vytáhl zalepenou bílou obálku s finanční hotovostí 200.000 Kč, kterou předal Radku Vondrovi.

Výše uvedeným obžalovaný Petr Bauer spáchal čin proti úřední osobě a odsuzuje se k peněžitému trestu stanovenému ve výši 18.750.000 Kč a trest propadnutí finanční částky ve výši 200.000 Kč (která byla předána v červnu 2020 jako úplatek).

Takto rozhodně a jednoznačně zaznělo vystoupení soudce Lukáše Svrčka ve středu 26. října 2022 v soudní síni. Co všechno této korupční kauze předcházelo? Uvařte si kávu, je to delší čtení, ale pro pochopení pozadí kauzy důležité.

Na jaře 2020 jsem během jedné pracovní schůzky dostal nabídku na úplatek. Nikdy předtím se mi to v žádné politické funkci nestalo. Podnikatel Petr Bauer na klasickou hospodskou účtenku napsal číslo 1 000 000 a doprovodil to slovy, že toto by mohla být moje odměna, když budu hlasovat pro odvolání Zdeňka Hřiba z funkce primátora a hlasovat pro rozbití stávající koalice na Magistrátu (Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu, tj. TOP 09, STAN s podporou KDU-ČSL aj.).

Na otázku, jak na mě dotyčný přišel, mi odpověděl, že ho posílá Jiří Fremr, asistent Jiřího Pospíšila, který mu měl říci, že se mnou a Radkem Vondrou (tehdy mým kolegou zastupitelem HMP za TOP 09 a starostou MČ Praha 14) se má dohodnout napřímo, ostatní členy klubu už zajistí Fremr sám. V ten okamžik jsem pochopil, že jsem měl být zatažen do něčeho hodně špinavého, schůzku jsem záhy ukončil a odešel. To byl pátek 13. března večer.

O víkendu jsem telefonicky varoval Radka Vondru, že se něco podobného může stát i jemu. V sobotu 14. března jsme se probudili do jiného světa, vláda vyhlásila okamžité uzavření obchodů (až na výjimky), služeb, restaurací aj., školy byly uzavřeny pár dní předtím. V pondělí zasedal Krizový štáb HMP, kam jsem měl přístup jako předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP. Před začátkem jednání jsem požádal tehdejšího ředitele Krajského ředitelství policie HMP genmjr. Tomáše Lercha, že s ním po skončení potřebuji krátce mluvit. Tehdy jsem mu sdělil, že jsem dostal nabídku na úplatek, a požádal jej, aby policie začala věc vyšetřovat.

Následující den mi zavolal policista a domluvili jsme si schůzku hned na středu, a to v kanceláři starosty Radka Vondry na Praze 14, neboť si nás policisté chtěli vyslechnout oba dva. Proč jsme byli osloveni hoteliérem Petrem Bauerem zrovna my dva a proč na nás měl dostat kontakt právě od Jiřího Fremra, asistenta Jiřího Pospíšila? Zdálo se to absurdní. Jiří Fremr na mě v té době dosti nevražil (a jistě dodnes nepřestal) a já na něj pohlížel se značným despektem (a pohlížím dodnes). Pro objasnění příčin se musíme vrátit o půl roku zpět, do září 2019.

Tehdy se konal sněm pražské TOP 09, na němž funkci předsedy obhajoval Jiří Pospíšil. Před sněmem jsem se dozvěděl, že do vedení strany, konkrétně na funkci člena předsednictva, má kandidovat Jiří Fremr. Toho pána jsem znal, neboť se už od komunálních voleb 2018 pohyboval v blízkosti Jiřího Pospíšila, který jej do pražské TOP 09 přivedl. Oba se znali z Plzně, oba právníci. Jiří Fremr byl cca deset let předsedou Mladých konzervativců. Kandidatura relativně čerstvého pražského člena na důležitou stranickou funkci byla pro mě překvapením o to více, že se o něm na Magistrátu nemluvilo zrovna v dobrém.

Jiří Pospíšil ho po volbách 2018 prosazoval do dozorčí rady Dopravního podniku, ale jeho nominace narazila u našich koaličních partnerů, kteří jej odmítli z důvodu, že byl v minulosti odsouzen za zločin křivého obvinění (viz zde).

Poté co jsem se dozvěděl, že pan Fremr má reprezentovat pražskou TOP 09, hledal jsem ve veřejných zdrojích, za co byl vlastně odsouzen, a našel hned několik článků (např. o prvním odsouzení za těžké ublížení na zdraví, o druhém odsouzení za křivé obvinění, a další navazující články zdezde), které mne znepokojily.

Na onom zářijovém sněmu 2019 jsem vystoupil s projevem, ve kterém jsem panu Fremrovi položil tři otázky:

Je pravdou, že jsi byl v roce 2012 odsouzen za těžké ublížení na zdraví poté, co jsi v roce 2010 zaútočil na řidiče auta, těžce ho zranil a následně poškodil auto tak, že jsi způsobil škodu za více než 50.000 Kč? V novinách jsem se dočetl, že jsi byl omilostněn Klausovou amnestií, ale to na činu nic nemění.

Je pravdou, že v souvislosti s tímto útokem jsi byl následně odsouzen ještě jednou – tentokrát za křivé obvinění, kdy jsi za útočníka označil toho řidiče, kterého jsi zkopal? Soud tomu neuvěřil, a naopak tě odsoudil za křivé obvinění na 25 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou roků.

V souvislosti s tvým útokem a křivým obviněním bylo podle monitoringu tisku obviněno několik tvých kamarádů, kteří stejně jako ty křivě vypovídali u soudu. Konkrétně pracovnice ministerstva spravedlnosti Gabriela Wagnerová měla být za křivé svědectví ve tvůj prospěch odsouzena na sedm měsíců s roční zkušební dobou, druhou odsouzenou za křivé obvinění byla plzeňská zastupitelka Eva Kriegelsteinová. A nebyly to jenom tyto dvě ženy. Otázka zní: Kolik jsi do toho namočil kamarádů a kamarádek, kteří křivě svědčili ve tvůj prospěch a byli za to odsouzeni?

V téhle souvislosti mi, vážené delegátky a vážení delegáti dovolte citaci soudce Poláka, který soudil druhý případ s Jiřím Fremrem:

„Jak je možné, že vychováváme generaci právníků, která místo aby se chovala podle práva, ztěžuje objasnění trestné činnosti tím, že před policejním orgánem a soudem lže?“

Poté jsem delegátům pražského sněmu rozdal vytištěné články, ze kterých jsem čerpal. Na sněmu proti Jiřímu Fremrovi vystoupil i Radek Vondra, následně se přidali i další, jako například Nadežda Priečinská. Jiní naopak pana Fremra hájili. Pan Fremr se nejprve odmítl i přes výzvy své nominace vzdát, ale nakonec tak ve svém druhém vystoupení učinil. Na konci sněmu při závěrečném slovu staronový předseda Jiří Pospíšil mimo jiné řekl, že pan Fremr se kandidatury vzdal, ale on se ho jako svého asistenta nevzdá, a sarkasticky dodal, jestli to tedy pánům Koubkovi a Vondrovi nebude vadit, že bude jeho osobní asistent. Tolik malá vsuvka pro pochopení následujících událostí.

Jiřího Pospíšila jsme v minulých letech spolu s dalšími kolegy opakovaně před Jiřím Fremrem varovali. Marně. Nebyl jsem to jen já a Radek Vondra, ale i další kolegové zastupitelé za TOP 09 jako Pavel Richter či Petr Kubíček. Proto musím uvést do kontextu větu, která se objevila v médiích, kdy jsem jen opakoval výrok obžalovaného Petra Bauera, že „pan Fremr je schopen zajistit hlasy celého zastupitelského klubu, kromě dvou lidí – Jiřího Koubka a Radka Vondry“.

Tady myslím pan Bauer naletěl. Snad nikdo z našeho klubu vyjma Jiřího Pospíšila neměl s Jiřím Fremrem blízký vztah. A už rozhodně ne lidé jako Pavel Richter, Petr Kubíček či Petr Hlaváček, s nimiž jsme o panu Fremrovi opakovaně hovořili a absolutně mu nedůvěřovali. Na rozdíl od Jiřího Pospíšila.

Když se po onom sněmu 2019 Jiří Fremr asi dvakrát objevil jako asistent předsedy na jednání našeho zastupitelského klubu, požádali jsme pana předsedu Pospíšila, aby tomu zamezil, protože si to jako členové klubu nepřejeme. Jiří Pospíšil to akceptoval a pan Fremr přestal na klub chodit. Pokud tedy Jiří Fremr někde říkal, že má na klub vliv, reálně to nebyla pravda. Měl vliv na předsedu klubu Jiřího Pospíšila, nikoli na klub jako celek.

Na jaře 2021 jsme Jiřího Pospíšila odvolali z funkce předsedy klubu. V té době se totiž ve veřejném prostoru objevila informace, že v souvislosti s touto korupční kauzou státní zástupce nařídil osobní prohlídku u Jiřího Fremra. Tím přetekl pohár trpělivosti mnohých z nás, kteří jsme byli nespokojeni s fungováním klubu, malou účastí předsedy Jiřího Pospíšila na hlasování v zastupitelstvu (v době odvolání to bylo něco přes 50 %), s jeho neochotou hlasovat pro některé tisky, jako byl například výkup pozemků pro metro D, který Jiří Pospíšil nepodpořil, a další. Už jsme nadále nechtěli být jakkoli spojováni s Jiřím Fremrem, byť jen v pozici asistenta předsedy klubu. O uniklém dokumentu ze spisu jsme nemohli veřejně mluvit – dokument měli sice novináři, od kterých jsme to získali, ale jeho pravost by v té době nikdo nepotvrdil. Neměl jsem po své zkušenosti a opakovaných výsleších u policie ovšem žádné pochybnosti. Pan Fremr dodnes tvrdí, že u něj neproběhla domovní prohlídka. V dokumentu se ale píše o osobní, nikoli domovní prohlídce.

Jiří Pospíšil nám členům klubu Spojených sil pro Prahu v dubnu a květnu 2021 opakovaně tvrdil, že s Jiřím Fremrem není již několik měsíců v kontaktu. Dozvěděli jsme se ovšem, že Jiří Fremr v březnu 2021 na své jméno registroval ochrannou známku pro název Spojené síly pro Prahu, tedy název kandidátky, pod kterým jsme v roce 2018 kandidovali. Když jsme se na to Jiřího Pospíšila zeptali, řekl, že tím Jiřího Fremra pověřil za předsednictvo pražské TOP 09. Zřejmě to s tím „nebytím v kontaktu“ nebyla tak úplně pravda, když ho dokonce pověřil jednáním za stranu. Na jaře 2021 pak před členy Krajského výboru tvrdil, že ochrannou známku Spojené síly pro Prahu bude mít Jiří Fremr na sebe napsanou jen dočasně a brzy bude přepsána na TOP 09. Ani po roce a půl se tak ještě nestalo, což lze ověřit zde. Nejde ani tak o tu ochrannou známku, ale o spolehlivost toho, co Jiří Pospíšil říká, protože už jsem mnohokrát zažil, že skutečnost je jiná než jak ji prezentuje.

V letošní kampani jsem byl často dotazován, proč už nekandiduji do Zastupitelstva HMP. Teď už je asi každému jasné, proč se tak stalo, proč ani já, ani Radek Vondra (ale ani další, kteří také vystupovali proti Jiřímu Fremrovi) jsme nedostali příležitost obhájit svůj mandát zastupitele HMP.

Ve volbách v MČ Praha-Libuš jsem po 12 letech ve funkci získal 47,5 % hlasů (a po čtvrté vyhrál jako lídr volby), a přesto jsem skončil v opozici. Jestli to všechno spolu souvisí, už nikdy asi nezjistím.

Poslední čtyři roky byl velmi náročné. Pracoval jsem naplno jako starosta i jako zastupitel Prahy a předseda Výboru pro bezpečnost. Řešili jsme covidovou i válečnou krizi, přesto v Libuši a Písnici splnili 11 ze 12 předvolebních bodů, které jsme občanům v roce 2018 slíbili. Pro zájemce zde.

V uplynulých dvou letech jsem byl vystaven mnoha pomluvám ze strany kolegů z pražské TOP 09. U některých to jistě bylo z neznalosti celé věci, jiní podlehli záměrným lžím, které o mě šířili lidé z vedení pražské TOP 09. Děkuji všem, kteří mi po celou dobu věřili, a nezlobím se na ty, kteří pomluvám uvěřili, protože jsem se jim neměl jak bránit. Policií jsem byl požádán, abych o celé kauze veřejně nemluvil. Plně jsem to respektoval. O případu vědělo jen pár mých blízkých přátel, kteří mlčeli jako hrob. Svědčí o tom fakt, že i když už v září bylo jasné, že bude soud a že podnikatel Bauer se pokusil před dvěma a půl lety někoho uplatit, moje jméno a jméno Radka Vondry bylo až do dne konání soudu neznámé našim politickým partnerům i médiím. Rád bych jim poděkoval, jakož i všem těm, kteří mi nepřestali důvěřovat, byť jsem jim nemohl některé skutečnosti (například pozadí odvolání Jiřího Pospíšila z funkce předsedy klubu) zcela objasnit. Mám na mysli třeba kolegy ze své stranické buňky v Modřanech v čele s Petrem Šulou. Vážím si všech slov podpory, kterých se mi od některých z vás dostalo. To, že se neozval nikdo z 30členného vedení pražské organizace, mne nijak nepřekvapuje.

Můj velký dík patří tehdejšímu řediteli Krajského ředitelství policie HMP genmjr. Tomáši Lerchovi, který oznámení o úplatku vedl ve zvláštním režimu, a zásluhou toho se dlouhé měsíce nevědělo, že jsem podal oznámení na policii.

Jak uvádí ve svém článku redaktor Hospodářských novin Marek Pokorný, obžalovaný Petr Bauer po schůzce se mnou pojal podezření, že se obrátím na policii a nabídku úplatku ohlásím. Kontaktoval tedy svého známého u policie, který mu dva měsíce lustroval v databázi, zda jsem oznámení na policii podal, či nikoli. Kdybych nešel přímo za ředitelem Krajské policie, ale na obvodní služebnu, případ by u soudu možná neskončil. Policista, který pro obžalovaného zjišťoval informace, byl sice obviněn ze zneužití pravomoci veřejného činitele, ale soud jej v první instanci před několika dny zprostil viny. Více informací zde. Stojí to za přečtení, je to shrnutí celé kauzy včetně i pro mě neznámých souvislostí.

Po celé ty dva a půl roku jsem si kladl otázku, zda to celé mělo či mohlo proběhnout jinak. Už jsem ani nedoufal, že se případ dostane před soud a bude objasněn. Měl jsem za to, že vyšuměl do ztracena. Nestalo se tak. Předvolání k soudu v roli svědka mě v létě překvapilo. Soud se měl konat původně v září, deset dní před volbami, ale nakonec byl přesunut na říjen. Vinou obžalovaného.

Soudce Lukáš Svrček v odůvodnění rozsudku řekl: „U tohoto trestného činu je obecně situace vždy komplikovaná. Nikdy se nestane, že přijde pachatel a řekne: Tady máte úplatek a máte to za to a to... Taková situace neexistuje. Vždy je nějaké konspirativní jednání, které je založeno na úvahách a domněnkách. Málokdy se podaří tuto trestnou činnost zadokumentovat a důkazně zajistit takovým způsobem, jak se to stalo v tomto případě.

Soud nemá absolutně žádné pochybnosti o tomto případě a této projednávané trestní věci. Soud nemá absolutně žádné pochybnosti o tom, že se tato vytýkaná trestná činnost stala tak, jak byla popsána v žalobě."

Soudce Lukáš Svrček dále řekl: „Oba svědci Jiří Koubek a Radek Vondra jasně popsali věc, popsali ji srozumitelně a precizně, byli vystaveni mnoha dotazům, z nichž mnohé ani přímo nesouvisely s projednávanou žalobou. Soud nemá žádnou pochybnost o jejich věrohodnosti. Trestná činnost byla jednoznačně zdokumentována jinými důkazními prostředky, jako jsou sledování osob. Nebojím se říci, že jednání těchto dvou svědků bylo příkladné v tom smyslu, jak ho oznámili. Obě schůzky byly monitorovány a málokdy se podaří zajistit důkazy tak jako v tomto případě.“

Předvolání k soudu jsem dostal na 45 minut. Nakonec jsem byl dotazován soudcem, státní zástupkyní a především obhájcem obžalovaného celých 100 minut. Podobně dlouho i Radek Vondra. Obhajoba se ptala opakovaně na to samé, chtěla najít rozpory, nesrovnalosti v našich výpovědích. Soudce musel několikrát obhajobu upozornit, že se ptá na věci, na které jsme už (opakovaně) odpověděli.

O to více mě těší, že naše výpovědi byly považovány za konzistentní a soud náš přístup označil za příkladný a výpovědi za věrohodné.

O co v případě vlastně šlo? Proč byly předmětem korupce tzv. předzahrádky a co vše se kolem nich v uplynulých letech odehrávalo? To podrobně popsala současná zastupitelka HMP Kristýna Drápalová zde. Doporučuji k přečtení, mnoho se vám objasní.

Spolu s Radkem Vondrou jsme napomohli jako klíčoví svědci usvědčit pachatele, trest padl, ale některé otázky zůstaly nezodpovězené:

Na lavici obžalovaných zasedl hoteliér, ale byl to skutečně on, kdo celou záležitost vymyslel? Nemyslím si.

Z odposlechů obžalovaného a možná dalších vyplynulo, že obžalovaný se chystal oslovit ještě minimálně jednoho dalšího zastupitele. Kdo to měl být? Nevíme.

U soudu zazněla informace pana soudce, že tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová měla v případu podat stížnost ve prospěch obžalovaného na porušení zákona. Stížnost byla zamítnuta. Kdo o to paní ministryni požádal a co bylo předmětem stížnosti? Nevíme.

Jak řekl soudce, soud neřešil případný politický podtext projednávané záležitosti. Je to dobře, nebo špatně?

Je to konec případu? Nevím. Rozsudek v této úplatkářské kauze v první instanci zazněl, ale obhájce obžalovaného i státní zástupkyně si ponechali lhůty na případné odvolání.

Očekávám tak další pokračování celé kauzy. A možná to bude dobře. Třeba se dozvíme odpovědi i na otázky, které se nabízejí a na něž odpověď u soudu dosud nezazněla. A možná se objasní i role dalších osob, na které se mě při výslechu ptala policie, ale před soudem nestanuli.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných