Jiří Koubek (TOP 09): Petice občanů? Vládneme, nerušit

19. 03. 202307:56
Jiří Koubek (TOP 09): Petice občanů? Vládneme, nerušit
foto: TOP 09/Jiří Koubek

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitel Městské části Praha-Libuš za TOP 09 na svém Facebooku 17. března k petici na podporu stávajícího ředitele ZŠ Meteorologická.

Petice občanů a reakce nového vedení MČ Praha-Libuš? VLÁDNEME, NERUŠIT!

Nové vedení části Praha-Libuš na konci minulého roku vyhlásilo konkurz na ředitele ZŠ Meteorologická. Rodiče sepsali petici na podporu stávajícího ředitele. Petice je velice slušná, nikoho nehaní, nepomlouvá, vyjadřuje zkrátka jen podporu stávajícímu řediteli školy. Petice byla odevzdána na úřad ve středu 1. března. Jednání konkurzní komise je plánované na pondělí 27. března. Tedy dost času, aby se sešlo zastupitelstvo a petici projednalo. A reakce paní starostky? Rozhodla, že petici na podporu ředitele projedná na zastupitelstvu až po konkurzu, tedy v úterý 28. března! Tak to tedy ne. Vyzval jsem e-mailem paní starostku, aby zastupitelstvo projednalo petici dřív, než proběhne samotný konkurz. To paní starostka ale odmítla. Osobně to považuji za projev arogance současného vedení vůči petentům, vůči rodičům školy i stávajícímu vedení školy: NEOTRAVUJTE NÁS S NĚJAKOU PETICÍ.

Nezbylo nám opozičním zastupitelům nic jiného, než svolat mimořádné zastupitelstvo, které se bude konat již příští týden ve čtvrtek 23. března. Tedy před konáním konkurzu. Mně i mým kolegům v opozici přišlo totiž logické, že se petice bude zastupiteli projednána dříve, než proběhne konkurz.

Zde je žádost o svolání a odůvodnění, které jsme napsali paní starostce:

Vážená paní starostko,

my níže podepsaní zastupitelé MČ Praha-Libuš v souladu se zákonem č. 131/2000, Sb. o hlavním městě Praze žádáme o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš s následujícím bodem jednání:

Projednání petice občanů s názvem Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. Jaroslava Kulika, která byla odevzdána na Úřad MČ Praha-Libuš dne 2. března 2023.

Odůvodnění:

Rada MČ Praha-Libuš v prosinci 2022 usnesením č. 261/2022 vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Meteorologická. Termín odevzdání přihlášek byl do konce února 2023. Plánované březnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš bylo Vámi posunuto z termínu 21. března na 28. března. Dne 2. března 2023 byla na Úřad MČ Praha-Libuš odevzdána petice občanů s názvem „Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. Jaroslava Kulika. Protože jsme obdrželi informaci, že konkurz má proběhnout v pondělí 27. března, žádáme o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se bude konat v souladu se zákonem č. 131/2000, Sb. a současně před jednáním konkurzní komise. Považujeme totiž za logické, že nejprve proběhne projednání petice občanů a teprve následně zasedne konkurzní komise. Opačný postup není logický a byl by neuctivý vůči petentům i rodičům.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných