Jiří Zajac (ODS): Kontroly bytů ve správě MČ Praha 14

23. 12. 202211:22
Jiří Zajac (ODS): Kontroly bytů ve správě MČ Praha 14
foto: Facebook Jiřího Zajace/Jiří Zajac

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Starosta Prahy 14 za ODS na svém Facebooku 21. prosince ke kontrolám bytů ve správě MČ Praha 14

V poslední době se občas objeví informace nebo stížnost na kontroly bytů ve správě MČ Praha 14. Ze smlouvy mezi správcovskou firmou a městskou částí vyplývá povinnost namátkově kontrolovat užívání bytů MČ oprávněnými nájemníky.

Vzhledem k množícím se stížnostem nájemníků, kteří čím dále častěji upozorňují na podezření, že jejich sousedé v domě byty podnajímají nebo sdílí s osobami, které nejsou v bytě hlášené, dochází k kontrolám častěji.

Nicméně je třeba upozornit, že naprostá většina nájemníků tuto skutečnost vítá! Kdo neporušuje nájemní smlouvu a užívá byt v souladu se smlouvou, nemá žádný problém. Naopak často děkují. Je samozřejmě nesmysl, aby takovou kontrolu někdo hlásil předem. Protože napsat nájemníkovi, který porušuje smlouvu a pronajímá cizím osobám byt, že přijde někdo na kontrolu, je pochopitelně přesně proti smyslu takové kontroly. Že návštěvy probíhají večer nebo o víkendu je také pochopitelné, protože přes den naprostá většina lidí nebývá doma. Jiná věc by byla, kdyby se tito „kontroloři“ nechovali profesionálně nebo se patřičně neprokázali plnou mocí a průkazem. Pokud by po někom chtěli OP, tak každý občan může rovněž vyžádat jejich OP, aby věděl kdo po něm něco chce. Stejně tak v době mobilních telefonů není jistě žádný problém takovou kontrolu natočit. Což mimochodem je podmínkou ze strany kontrolujících. Stejně jako policisté a strážníci mají kamery pro důkaz, že nic neporušují. Pokud se jedná o pověřené pracovníky SMP14 nebo najaté agenturní zaměstnance, tak musí z každé kontroly mít záznam, aby se nemohlo stát, že budou způsobovat zhoršení dobrého jména společnosti.

Pokud má někdo jakoukoli stížnost, měl by se obrátit na SMP14 s konkrétním oznámením a nepsat na sociální sítě. Důležité je si uvědomit, že nájemné v bytech MČ Praha 14 je NEJNIŽŠÍ z celé Prahy. Nikde jinde neplatí nájemníci tak nízké nájemné pod 100 Kč/m2, je naprosto pochopitelné, že musí správcovská firma dohlédnout na to, aby nedocházelo k porušování nájemních smluv. Pokud někdo platí regulovaný nájem nejnižší v Praze, tak musí čekat, že jednou za čas si vlastník bytu zkontroluje, jak se smlouva dodržuje.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných