Kdy bude Pražský hrad bez prohlídek? Ve hvězdách. Rakušan prý neudělal nic

21. 03. 202210:03
Kdy bude Pražský hrad bez prohlídek? Ve hvězdách. Rakušan prý neudělal nic
foto: Barbora Novotná, PrahaIN.cz/Pohled na Prahu z Karlova mostu

Je tomu už víc než pět let, kdy byl areál Pražského hradu volně přístupný pro širokou veřejnost. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už v lednu avizoval, že zadal tajným službám, ale i policii provedení revize bezpečnostních opatření, jež platí na Pražském hradě. Nezisková organizace Kverulant se Rakušana na zmiňovanou prověrku zeptala. Ministr prý výsledky prověrky nemá a netuší tedy, kdy bude areál hradu zpřístupněn.

Hrad byl uzavřen pro volný pohyb široké veřejnosti v roce 2016. Stalo se tak v reakci na sériové útoky teroristů v Evropě. Od té doby se na Hradčanském náměstí tvořily dlouhé fronty návštěvníků. Změna nenastala ani po uklidnění bezpečnostní situace. Osobní prohlídky trvaly nadále. Při první vlně pandemie byl Hrad uzavřen kompletně. Trvalo to cirka dva měsíce. Stejný scénář se opakoval i v říjnu.

Veřejné nebo soukromé?

Kverulant zmiňuje, že uzavření Pražského hradu nemělo oporu v zákoně. Nicméně areál Hradu je deklarován jakožto soukromě spravovaný dvůr.

Organizace tak chtěla vyjádřit svůj nesouhlas. Našla k tomu dokonce místo, které bylo dle nich veřejným prostranstvím. Mluvíme o náměstí U Svatého Jiří, které se nachází uvnitř areálu Pražského hradu.

Cílem shromáždění bylo vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu, které bylo svoláno u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na 18. dubna 2021.

Shromáždění ale povoleno nebylo. Magistrát to odůvodnil slovy, že akce by se měla konat pod širým nebem, mimo veřejná prostranství. Kompletní odůvodnění najdete níže.

Organizace se tedy obrátila na resort vnitra, kde se také odvolala. Odvolání se zamítnulo.

Úryvek z odůvodnění zamítnutí odvolání u Ministerstva vnitra

Je-li pak argumentováno, že Pražský hrad dle nařízení z r. 1954 patří „všemu
československému lidu“, nejde zjevně o právní normu, ale spíše o floskuli (indikující v daném historickém období komunistické totality spíše stav opačný k tomu proklamovanému), a přinejmenším z této deklarace nevyplývá neomezené nakládání s Hradem ze strany kohokoliv. Pokud by to platilo, pak není důvodu, aby se odvolatelem tvrzené závěry vztahovaly jen na pozemní komunikace, a nikoliv třeba i na vnitřní prostory, výzdobu, umělecké expozice, archeologické lokality a nálezy atd. Zjevně se tedy jedná spíše o politickou proklamaci, než o založení soukromého práva každého jednoho československého občana vůči národní kulturní památce i jejím částem, ani o založení určitého statusu či kvality pozemku (či uloženého omezení užívacího práva) z hlediska práva veřejného.

 

V reakci na tuto skutečnost Kverulant podal správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva. Městský soud v Praze svolal jednání na pátek 16. dubna 2021. Řešilo se, jestli je Pražský hrad veřejným prostranstvím a mohou se zde konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. 

Soud rozhodl, že Hrad je opravdu veřejným prostranstvím. V pondělí dne 3. května 2021 se Hrad otevřel široké veřejnosti. V ten den byly také zrušeny plošné kontroly, stalo se tak po pěti letech.

Dlouho to ale nevydrželo.

Sliby, chyby?

Nová vláda dostala v lednu tohoto roku důvěru ve sněmovně. Novým ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Výzvu na revizi bezpečnostních opatření vyslyšel. Požádal příslušné instituce.

„Dal jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné služby,“ řekl Rakušan.

Vít Rakušan. Foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byl dalším krokem.

Kverulant ho využil a požádal vnitro o informace spojené s výsledky slíbené prověrky.

Výsledky byly nulové. Celou odpověď ministerstva naleznete níže.

Kverulant zmínil, že Rakušan pro otevření Pražského hradu neudělal prakticky nic. Odkazování na útvary Policie ČR pak nazval alibistickým.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných