Klíčovému znalci v kauze Čapí hnízdo hrozí konec. Ministerstvo zahájí řízení o zrušení oprávnění

05. 10. 202205:05
Klíčovému znalci v kauze Čapí hnízdo hrozí konec. Ministerstvo zahájí řízení o zrušení oprávnění
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Andrej Babiš u soudu

EXKLUZIVNĚ Redakci PrahaIN.cz se podařilo ověřit informace, které jsme zaznamenali před dvěma týdny během soudního líčení ke kauze Čapí hnízdo. Hovořily o tom, že klíčovému znalci Vítězslavu Hálkovi, respektive ústavu Česká znalecká a.s. hrozí pro nesplnění podmínek pro zápis do seznamu znaleckých kanceláří zrušení znaleckého oprávnění. Hálek je ve jmenované společnosti jediný člen představenstva, Silvie Hálková jedinou členkou dozorčí rady. Společnost vznikla dne 25. listopadu 1996.

Hálek se u soudu opakovaně vyjadřoval ke stavu Farmy Čapí hnízdo. Řekl, že firma nebyla v rozhodné době 2008 až 2013, tedy po poskytnutí dotace pro malý a střední podnik, schopná hradit své závazky bez podpory holdingu Agrofert. Spojení obou subjektů, slovy Hálka, bylo zejména v oblasti plateb spojených s reklamou.

Expremiér Andrej Babiš Hálka opakovaně zpochybnil. „Kdo je tento pán, kdo tady vystoupil?" ptal se soudce i přítomných. Následně řekl, že by mohl dlouze hovořit o znalcově minulosti. Zmínil jeho angažmá v kauzách IPB, Moravia banky nebo CET 21. Andrej Babiš také připomněl, že „Hálkově společnosti chtěl dokonce v roce 2004 tehdejší ministr spravedlnosti Karel Čermák odebrat znaleckou licenci."

Soudní líčení plné emocí stále probíhá.

Expremiér u soudu. Vpravo na snímku Eduard Bruna, vlevo Michael Bartončík, oba obhájci. Kabát v pozadí věší Jana Nagyová, která je spolu s Andrejem Babišem obžalována v případě padesátimilionové dotace pro Farmu Čapí hnízdo.  Foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz

Rozsáhlá paleta znaleckých oborů

PrahaIN.cz se ovšem zabývala zejména výše uvedeným. Na ministerstvo spravedlnosti jsme se obrátili s odvoláním na svobodný přístup k informacím kvůli verifikaci poznatků týkajících se ústavu Česká znalecká a.s.

Podle obdržených dokumentů může mít skutečně až existenční problémy.

V tuto chvíli Vítězslav Hálek jako fyzická osoba disponuje oprávněním k výkonu znalecké činnosti, a to pro obory: Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace cenné papíry a obchodování s nimi, deriváty kapitálového trhu, transferové ceny, hmotný majetek, posuzování úvěrové způsobilosti fyzických a právnických osob, oceňování nehmotného majetku a majetkových práv, pohledávek, závazků a podílů v obchodních společnostech, podniky a nepeněžní vklady, oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení a změny právní formy.

Dále pro specializaci na marketing, posuzování marketingové komunikace, propagace a reklamy, mezinárodního daňového plánování a také pro posuzování účetních, finančních, daňových a investičních transakcí.

Do dne 31. 12. 2020 mohl vykonávat znaleckou činnost jak jako fyzická osoba, tak ve znaleckém ústavu. Nově ovšem podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech již znaleckou činnost nemůže vykonávat jako fyzická osoba, je-li současně ve znalecké kanceláři.

Ministerstvo spravedlnosti pro server PrahaIN.cz citovalo daný zákon takto: „Znalec může být zaměstnancem, společníkem nebo členem pouze jedné znalecké kanceláře; takový znalec není oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně.“

Společnost Česká znalecká, což je zásadní, disponuje oprávněním pro výkon soudního znalce v následujících oborech:

Ekonomika, rozsah znaleckého oprávnění oceňování podniku jako celku, oceňování cenných papírů a obchodování s nimi, oceňování derivátů kapitálového trhu, oceňování hmotného majetku, aktiv a pasiv, oceňování nehmotného majetku a majetkových práv, oceňování pohledávek a závazků, oceňování podílů v obchodních společnostech, oceňování nepeněžních vkladů, oceňování nemovitostí, oceňování přístrojů, strojů, strojních zařízení a technologických celků včetně posuzování jejich technického stavu, posuzování úvěrové způsobilosti fyzických a právnických osob, hodnocení úvěrových rizik, transferové ceny, mezinárodní daňové plánování, účetnictví, cashflow, přezkoumání projektu přeměny a dalších ekonomických aspektů vyplývajících ze smlouvy o fúzi, oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení a změně právní formy, posouzení přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení, přezkoumání ekonomických, daňových a účetních aspektů operací spojených s pohybem zboží a služeb uvnitř i vně České republiky respektive Evropské unie.

Z odpovědi resortu spravedlnosti.

Resort rozhodl

Problém pohledem resortu spravedlnosti potažmo zákona nastává v tom, že znalecká kancelář nemá aktuálně znalce, prostřednictvím kterých by mohla vykonávat znaleckou činnost v aktuálním rozsahu znaleckého oprávnění. Ta jsme popsali výše.

S ohledem na stávající rozsah znaleckého oprávnění v rámci oborů ekonomika, prý výše uvedenou podmínku nelze považovat za prokázanou pro oprávnění, kterým v současné době znalecká kancelář (po zúžení) disponuje.

Důvodem je podle ministerstva fakt, že pro žádnou z oblastí, tj. oceňování podniku jako celku, oceňování cenných papírů a obchodování s nimi, oceňování derivátů kapitálového trhu, oceňování hmotného majetku, aktiv a pasiv, oceňování nehmotného majetku a majetkových práv, oceňování pohledávek a závazků, oceňování podílů v obchodních společnostech, oceňování nepeněžních vkladů, oceňování nemovitostí, oceňování přístrojů, strojů, strojních zařízení a technologických celků včetně posuzování jejich technického stavu, posuzování úvěrové způsobilosti fyzických a právnických osob, hodnocení úvěrových rizik, transferové ceny, mezinárodní daňové plánování, účetnictví, cashflow, přezkoumání projektu přeměny a dalších ekonomických aspektů vyplývajících ze smlouvy o fúzi, oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení a změně právní formy, posouzení přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení, přezkoumání ekonomických, daňových a účetních aspektů operací spojených s pohybem zboží a služeb uvnitř i vně České republiky respektive Evropské unie nedisponuje dvěma znalci.

Jasno není

V případě, že podmínky plynoucí z přechodných ustanovení nebudou prokázány, ministerstvo rozhodne o zrušení znaleckého oprávnění znalecké kanceláře.

A teď to nejdůležitější.

Česká znalecká a.s., což ministerstvo potvrdilo serveru PrahaIN.cz, už byla vyzvána ke splnění výše uvedené podmínky, „kdy ovšem podmínku do dne odeslání tohoto dotazu nesplnila“. Dotazy jsme zaslali v neděli 18. září 2022.

„Česká znalecká a.s. tak aktuálně nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu znaleckých kanceláří a bude tak zahájeno řízení o zrušení pro nesplnění podmínek pro zápis do seznamu znaleckých kanceláří, tedy zahájeno řízení o zrušení znaleckého oprávnění znalecké kanceláře," potvrdil resort.

Redakce se od pátku snažila získat vyjádření znalce Vítězslava Hálka. Nereagoval na maily, ani na telefony.

Zdali o věci ví, jsme se ptali rovněž Andreje Babiše.

„Nevím, jak bych něco takového mohl vědět. Vyjádřil jsem se k němu u soudu, když jsem čerpal z monitoringu,“ řekl serveru PrahaIN.cz v pondělí. 

Totožně pro PrahaIN.cz hovořil obhájce někdejšího premiéra Michael Bartončík. 

„O  vámi sdělených informacích stran znalce Hálka nemám žádné povědomí," uvedl na přímý dotaz.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných