Kornélia Gottmannová (Piráti): Čistější devítka je prací nás všech

14. 04. 202407:45
Kornélia Gottmannová (Piráti): Čistější devítka je prací nás všech
foto: Piráti Praha 9/Kornélia Gottmannová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitelka Městské části Praha 9 za Piráty na Facebooku Pirátů Prahy 9 11. dubna k úklidu ulic.

Čistější devítka je prací nás všech.

Co by pro to mohla udělat radnice?

S příchodem teplého počasí se naše ulice a parky opět naplnily lidmi. To je bohužel spojené i s větším množstvím odpadu, který je potřeba pravidelně uklízet a vyvážet. Především po teplých víkendových dnech jsou odpadkové koše přeplněné a odpadky leží i na chodnících a zelených plochách v jejich okolí.

Navýšení objemu odpadových nádob, které radnice připravuje, je logickým krokem, jak na tuto situaci reagovat. Větší množství odvezeného odpadu znamená i vyšší náklady na jeho úklid, odvoz a likvidaci. Tento trend je jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska dlouhodobě neudržitelný.

Proto je třeba přistoupit i k dalším opatřením, která budou směřovat k zabránění vzniku odpadu a přenesení odpovědnosti za úklid na jeho původce.

Pro Park Přátelství a problematická místa v jeho okolí, jako například plochy před supermarketem Penny v Jablonecké ulici, navrhujeme radnici následující opatření:

  • Dohoda s provozovali venkovních bister Parčík a Fontána o používání vratných obalů místo jednorázových kelímků (sklo, nebo zálohované kelímky z tvrdého plastu)
  • Dohoda o umístění odpadových nádob před dalšími provozovnami rychlého občerstvení (kebab, pizza)
  • Podpora odpovědného chování v souvislosti s hlídkovou činností MP a v rámci projektu preventistů bezpečnosti na problematických místech
  • Pokračování v komunikaci s dalšími zainteresovanými subjekty (dotčené SVJ, supermarket Penny apod.) při hledání řešení pro zajištění úklidu odpadu, případně pro prevenci nevhodného nakládání s odpadem
  • Pokračování v informování o odpovědném nakládání s odpadem v rámci občanských úklidových a osvětových akcí

Výše zmíněná opatření budeme chtít projednat na květnovém zasedání komise životního prostředí a dopravy MČ Praha 9.

Péče o čistotu našeho okolí je důležitou součástí kvality života v naší městské části. Je to komplexní, nikdy nekončící úkol, který se týká všech: občanů, provozovatelů, dodavatelů úklidových a svozových služeb, bezpečnostních složek, vzdělávacích institucí.

V neposlední řadě se týká i úřadu a vedení radnice, protože vyžaduje dlouhodobou součinnost všech zainteresovaných ve všech dílčích krocích od prevence přes realizaci a kontrolu až po případnou restrikci nebo postih. Vše začíná a končí u odpovědného chování každého z nás.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných