Ladislav Kos (HPP 11): Spravedlivější rozdělení topných nákladů

13. 09. 202206:37
Ladislav Kos (HPP 11): Spravedlivější rozdělení topných nákladů
foto: Facebook Ladislava Kose/Ladislav Kos

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Senátor a zastupitel Prahy 11 za Hnutí pro Prahu 11 na svém Facebooku 8. září k úsporám tepla i v bytových domech

Usiluji o spravedlivější rozdělení topných nákladů v bytových domech!

V posledních měsících slyšíme o nutnosti úspor tepla s tím, že snížení teploty v místnosti o jeden stupeň sníží spotřebu tepla o 6 %, čímž dojde ke snížení plateb za energie. Bohužel v bytových domech tomu tak není.

Systém rozúčtování spotřeby tepla v bytových domech, který určuje vyhláška č. 269/2015 Sb., je totiž značně složitou záležitostí. Základní složka nákladů (30-50 %) se vypočítá podle plochy bytové jednotky. Spotřební složka nákladů (50-70 %) se pak měří měřidly nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění v bytové jednotce. Tato spotřební složka nesmí u jednotlivých bytů podle vyhlášky překročit hodnotu o 20 % nižší a o 100 % vyšší než je průměr domu (BD, SVJ). V praxi to znamená, že i při maximálních úsporách a snížení teploty v bytě nemůže být platba za spotřební složku tepla nižší než 80 % průměru domu (BD, SVJ). Naopak ani při maximálním plýtvání nemůže být platba vyšší, než je dvojnásobek průměru domu (BD, SVJ).

Takto stanovený výpočet platby za teplo je demotivující pro úspory energie, neboť v platbě tyto úspory nejsou nijak zhodnoceny. Proto jsem včera v usnesení jednomyslně schváleném hospodářským výborem, navrhl změnu výpočtu platby za teplo v bytových domech tak, aby byly topné náklady spravedlivě rozděleny a finančně motivovaly k úsporám.

V bytových domech žijí v ČR cca 4 miliony obyvatel, tudíž přínosy při motivaci k úsporám mohou zásadně snížit spotřebu tepla v ČR, i finanční náklady občanů, kteří se chovají úsporně.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných