„Líný, neschopný, zrušil zastupitelstvo!“ Na Praze 11 bojuje každý s každým. Když se jich ptáme, mlčí

20. 01. 202219:02
„Líný, neschopný, zrušil zastupitelstvo!“ Na Praze 11 bojuje každý s každým. Když se jich ptáme, mlčí
foto: Martin Farmačka/Zastupitelstvo Prahy 11 v září 2021. Nyní se ‚zastupka‘ konají v Kongresovém sálu II. v TOP hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4)

Praha 11 má ve svém čele pirátského starostu Jiřího Dohnala. Vládne v koalici s TOP 09 s podporou STAN, dále s ODS a ANO. Místostarostové jsou Jakub Lepš za TOP 09 a Martin Sedeke za ODS. Nezvyklý slepenec trvalo utvořit v letech 2018 a 2019 přes čtyři měsíce, sestavování zabralo nejdelší dobu mezi všemi 57 městských částí hlavního města.

V této městské části ‚Jižáku‘ mimochodem žije 77.600 obyvatel a zahrnuje katastrální území Chodova a Hájů. Co se zde aktuálně řeší asi nejvíc? Zastupitelstvo, které se mělo konat 20. ledna 2022. Pirátský starosta ho ale zrušil, přesněji nesvolal.

PrahaIN.cz oslovila ve věci zrušení zastupitelstva, což je mimořádně nestandartní krok ze strany starosty Dohnala, všechny, kteří se k tomu dosud vyjádřili, a to především na svých facebookových stránkách, kde probíhá vleklá válka zhruba dva měsíce.

Pikantní na tom je, že všichni dotyční jsou z vládnoucí koalice na Praze 11: jde o Piráty Ladislava Kose ml., Martina Muzikanta a samotného starostu Jiřího Dohnala, dále pak senátora a zastupitele Ladislava Kose st. z Hnutí pro Prahu 11 (jediný není z vládnoucí koalice) a Ondřeje Prokopa z ANO. Ten PrazeIN.cz odpověděl. Stejně jako senátor Ladislav Kos st.

A ani jeden z nich nešetřil kritikou.

Starosta neodpověděl.

Ani žádný z Pirátů.

Zastupitelstvo? Nebude!

Tento minimálně velmi nestandartní krok byl zveřejněn na Facebooku dne 11. ledna Ondřejem Prokopem: „Milí sousedé, dnes jsme dostali oficiální informaci. Pirátský starosta Jiří Dohnal nezvládá řízení městské části ani své gesce financí a stále nemá připravený rozpočet pro rok 2022. Proto se rozhodl nesvolat lednové Zastupitelstvo a naše MČ tak bude týdny, možná měsíce v rozpočtovém provizoriu, ve kterém Jižní Město bude ochromeno a bude se moci platit jen základní chod a provoz. V provizoriu se nesmí podepisovat žádné nové smlouvy ani objednávky, ale třeba ani vyplácet odměny úředníkům. Přitom z radnice mám řadu stížností o nespokojenosti celé řady pracovníků, kteří zvažují odchod jinam. Hrozí tak další destabilizace úřadu Prahy 11 vinou Pirátů. Panu starostovi jsem dnes napsal tento dopis. Jsem zvědavý, zda mi někdo odpoví.

Milé kolegyně, milí kolegové,

Jsem zmaten!

Rada schválila a poslala všem zastupitelům harmonogram zastupitelstev na rok 2022 se kterým všichni počítáme v našich kalendářích. Je i na webu.

V únoru být nemělo a nemá, můžeme tedy počítat s tím, že první zastupitelstvo bude dle harmonogramu až 17. března 2022? Tak jak to dnes rada a úřad deklaruje na webových stránkách?

Vycházím z informace z webu: //www.praha11.cz/.../zast.../terminy-zasedani-zmc.html

Nebo se stane, že se starosta / Rada rozmyslí a svolá ho na nějaký ad hoc termín? Ptám se s dostatečným předstihem, myslím si i za ostatní zastupitele. Aby pak třeba někdo neměl tendenci svádět neschválení rozpočtu / či čehokoli dalšího na neúčast některých na ZMČ.

Neumím fungovat z týdne na týden, například zahraniční pracovní cesty si plánuji i měsíce dopředu.

To, co se na radnici od října děje, mi přijde jako jedním slovem chaos.

Děkuji předem za odpověď pana starosty nebo někoho z rady.

Odpověď na uvedený mail připojuji zde:

Milý Ondřeji,

jak jistě jako bývalý místostarosta dobře víš, všechny termíny zasedání zastupitelstev MČ Praha 11 pro daný kalendářní rok jsou NEZÁVAZNÉ. Jedná je o orientační termíny, které MOHOU a NEMUSÍ být využity: „Uvedené termíny nemusejí být vždy využity.“

Zdroj: //www.praha11.cz/.../zast.../terminy-zasedani-zmc.html

Co se týká konkrétního termínu 20.1.2022, jasně a zřetelně klub Pirátů na poradě vedení, předradě a radě v pondělí 10.1.2022 trval a trvá na svolání ZMČ v uvedeném termínu 20.1.2022.

Bohužel ostatní členové rady uvedený návrh nepodpořili a preferují zasedání ZMČ v průběhu února t.r. Vzhledem k tomu, že v radě MČ má klub ANO svého zástupce, pak ti především doporučuji si sjednotit myšlenky klubu a postupovat jednotně. 

Domnívám se, že v současné době tvoje „Levá ruka neví, co dělá pravá“.

Hezký zbytek dnešního dne, Jiří Dohnal.“

A co takhle ‚mimořádné zastupko‘?

K tomuto je nejprve nutné dodat pár důležitých informací.

Předně, že zastupitelstvo svolává starosta, je to jeho výsada i povinnost. Dle zákona se má konat minimálně jednou za tři měsíce. A protože to poslední se konalo 9. prosince 2021, má starosta Dohnal skutečně možnost posunout další zastupitelstvo až na březen, jak nám napsal Prokop.

„Dle schváleného harmonogramu radou by mělo další zastupitelstvo být až 17. března. Pokud tedy opět pan starosta Jiří Dohnal nepopře sám sebe a nebude opět měnit to, co dříve schválil a vyhlásil, viz web Prahy 11.“

Existuje ale i možnost svolání takzvaného mimořádného zastupitelstva.

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem samostatné působnosti obce (či městské části, to je v tomto případě totéž). Základní pravidla pro činnost zastupitelstva jsou stanovena v zákoně o obcích.

Zákon stanoví, že jednání zastupitelstva je veřejné a musí se konat na území dané obce. Prostředkem pro zajištění informovanosti občanů obce (ale nejen jich) o konání zasedání je § 93 zákona o obcích, podle kterého obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vyvěšením této informace na úřední desce, případně dále způsobem v místě obvyklým (například na informačních tabulích, ve vysílání místního rozhlasu, zveřejněním v místním tisku apod.). Informace musí být na úřední desce zveřejněna po dobu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva.

Další zásadou týkající se činnosti zastupitelstva je, že se zastupitelstvo schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zákon tedy stanoví pouze minimální četnost zasedání zastupitelstva a záleží na jednotlivých obcích, zda budou jejich zastupitelstva zasedat častěji. Bývá běžnou praxí, že se v obcích stanoví plán zasedání zastupitelstva vždy dopředu na celý kalendářní rok.

V praxi se jako ‚mimořádná‘ zpravidla označují zasedání svolávaná mimo předem schválený plán. Důvody pro svolávání takových mimořádných zasedání nejsou v zákoně taxativně uvedeny, zákon o obcích výslovně zmiňuje, že zastupitelstvo musí být starostou svoláno na žádost alespoň jedné třetiny členů zastupitelstva, a to tak, aby se konalo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

I v případech mimořádných zasedání je třeba dodržet všechna pravidla týkající se svolávání a jednání zastupitelstva, tzn. včetně povinnosti informovat o jejich konání stanoveným způsobem po dobu alespoň sedm dní před jejich konáním, informuje právnička Pavla Samková.


K tomuto kroku ale zřejmě zastupitelé Prahy 11 nesáhnou. „V tuto chvíli pro to nevidíme důvod. Za prvé je tu pandemická situace. Také nám nebyl předložen žádný návrh k ALS (Areál ledních sportů, jeden z hlavních předmětů sporu v této městské části, kterému se pro jeho komplikovanost budeme věnovat ve zvláštním článku – pozn. red.), u kterého by starosta Dohnal měl potvrzenou podporu alespoň minima 23 zastupitelů. Jednání zastupitelstva stojí několik set tisíc z peněz daňových poplatníků a čas úředníků, bylo by to plýtvání prostředky a hazard se zdravím v nastupující nové vlně pandemie,“ okomentoval to Ondřej Prokop.

Ostuda a absolutní selhání starosty 

„Je to ostuda a absolutní selhání pirátského starosty Jiřího Dohnala, který se ani po třech letech na radnici, kdy je odpovědný za sekci financí, nenaučil včas sestavit návrh rozpočtu. Zastupitelstvo nesvolal kvůli tomu, že stále nemá připravený rozpočet pro rok 2022 a tak kvůli jeho lenosti a nekompetentnosti bude Praha 11 uvržena do rozpočtového provizoria, ve kterém má jen velmi omezené možnosti fungování. Navíc v tuto chvíli není vůbec známo, kdy bude rozpočet připraven a je tak možné, že tento stav může trvat velmi dlouho,“ sdělil PrazeIN.cz opakovaně zmíněný Ondřej Prokop z hnutí ANO.

Tajná schůzka zástupců politických klubů

Další zajímavou informaci přinesl senátor Ladislav Kos z Hnutí pro Prahu 11: „Důvodem nesvolání zastupitelstva starostou Dohnalem je snaha ‚vysedět‘ zásadní problémy MČ P11 (rozpočet, rekonstrukce ubytovny Sandra, ALS) a neřešit je veřejně, ale v utajení. Vypovídá o tom i skutečnost, že místo svolání zastupitelstva svolal starosta na dnešní den neveřejnou schůzku pro zástupce politických klubů.

Na kdy bude zastupitelstvo svoláno, netuším. Nicméně porušování harmonogramu zastupitelstev starostou může být cílené, neboť většina opozičních zastupitelů má své zaměstnání, či podnikání a tím i problém se svým uvolněním na neplánované jednání ZMČ,“ sdělil PrazeIN ing.Kos.

Proč starosta zastupitelstvo nesvolal, v čem je úhlavní problém Prahy 11 - ALS - a jak vznikla ‚pirátská válka‘, se dočtete v následujícím článku.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných