Lubomír Brož (ANO): Piráti na Praze 5 umlčují občany i opozici

09. 03. 202321:30
Lubomír Brož (ANO): Piráti na Praze 5 umlčují občany i opozici
foto: Facebook Lubomíra Brože/Lubomír Brož

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Komentář poslance a zastupitele Městské části Praha 5 za ANO k průběhu jednání zastupitelstva.

V Praze 5 zástupci Pirátské strany opravdu potvrzují, že se cítí Piráty v pravém slova smyslu a na radnici se chovají jako na dobytém území.

Jako to první a pro ně nejdůležitější bylo zajištění hned na začátku volebního období, že všech jejich šesti zastupitelů je placených. Podařilo se jim to díky vydírání svých koaličních partnerů a je to naprosto bezprecedentní. Jen pro přiblížení, při obdobném složení koalice a šesti zastupitelích je běžné mít tři, maximálně čtyři placené zastupitele z celkového počtu šesti. To, že se jim to podařilo, jim zřejmě dalo pocit nedotknutelnosti a neomezené moci.

Úterní zastupitelstvo toho bylo důkazem, zástupce Pirátů řídící schůzi mi zcela bezprecedentně upřel druhé vystoupení k projednávanému rozpočtu, na které mám dle jednacího řádu právo a nedlouho poté naprosto znehodnotil bod „interpelace občanů“ a občané Prahy 5 odešli nespokojeně pryč.

Co se tedy stalo.

Interpelace občanů je bod, kdy za jasně daných pravidel mohou vystoupit občané se svými dotazy a náměty. Je to primárně bod pro občany. Několik občanů se přihlásilo a předneslo své příspěvky, ve většině se týkající podpory brzkého dokončení Radlické radiály, která zlepší dopravní situaci v několika částech Prahy. Poté se rozběhla zcela bezbřehá diskuze zastupitelů, kdy se zejména odpůrci dokončení této pro Prahu významné dopravní stavby, snažili vysvětlit, proč je potřeba stavbu neustále oddalovat. Někteří zastupitelé, zejména z řad opozice, se naopak snažili občany podpořit. Když občané chtěli reagovat, předsedající jedné občance vystoupení umožnil a porušil tím jednací řád, ale proti tomu by nikdo z nás námitku nepodával. Vrchol ovšem byl, když dalšímu občanovi vystoupení nehlasoval. Tato situace se stala již mnohokrát, kdy občané chtěli ještě doplnit svá vystoupení, předsedající v minulosti nechal o této možnosti hlasovat a vždy, pokud mě paměť neklame, bylo občanům umožněno se vyjádřit. Tentokrát předsedající, za Piráty, nenechal ani zastupitelstvo hlasovat a vystoupení odmítl. Proč jedné občance vystoupení umožnil a proč druhému občanu ne? To je transparentnost a demokracie v podání Pirátů na Praze 5?

Každý zastupitel má dle jednacího řádu právo přihlásit se na 2x 3 minuty do diskuze k danému bodu. Dále je možné přihlásit se k technické poznámce. Každé z těchto přihlášení má své tlačítko na hlasovacím zařízení. Já jsem se přihlásil do diskuze a přednesl jsem své připomínky. Následně po vystoupení paní radní pro finance jsem se přihlásil k technické poznámce, kdy jsem chtěl upřesnit její dotaz. Předsedající, zástupce Pirátů, mě nechal domluvit a následně prohlásil, že se nejednalo o technickou poznámku, ale o příspěvek do diskuze a tudíž mám vyčerpané oba příspěvky, na které mám nárok. Ohradil jsem se, že pokud měl názor, že se nejedná o technickou poznámku, měl mi vzít slovo, přerušit mě, ale nemůže zpětně prohlásit, že jsem byl přihlášen do diskuze, když jsem podle hlasovacího zařízení i svého sdělení byl přihlášen k technické poznámce. Kdybych věděl, že mluvím k bodu pořadu jako normálně přihlášený, pravděpodobně bych využil i svého práva na 3 minuty a ne pouze 2 minuty, které náleží technické poznámce. Předsedající má možnosti přerušit mě, odebrat mi slovo, ale nemůže svévolně rozhodnout o tom, že moje přihlášení bylo do diskuze k bodu a ne technické. Nemá k tomu jakékoliv oprávnění v jednacím řádu zastupitelstva Prahy 5, ani v jakémkoliv zákoně. Na radnici Prahy 5 k tomu také nikdy nedošlo, až Piráti si vysvětlují zákony a předpisy zřejmě po svém a jak se jim právě hodí. Nebo je to pokus, co veřejnost snese a podle toho budou Piráti posouvat hranice dále.

Abych byl poctivý, pustil jsem si zpět záznam své technické poznámky a souhlasím, že nenaplňovala parametry technické poznámky, ale jak píšu předtím, předsedající mohl reagovat jiným způsobem a v žádném případě ne tím, že mi odepře vystoupení při řádně přihlášeném druhém vystoupení. A kdybych šel ještě do hloubky, tak ten samý den v předchozích bodech předsedající schůze umožnil zástupci vládnoucí koalice úplně bez čehokoliv třetí příspěvek, na který neměl nárok dle jednacího řádu.  

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných