Lubomír Brož (ANO): Současná památková zóna Smíchov je nedostačující

16. 09. 202222:30
Lubomír Brož (ANO): Současná památková zóna Smíchov je nedostačující
foto: Facebook Lubomíra Brože/Lubomír Brož

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Poslanec, místostarosta Prahy 5 a člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ANO na svém Facebooku 15. září k rozšíření památkové zóny

Praha 5 se rozhodla rozšířit památkovou zónu a zachovat tak historický ráz lokality Smíchova a Košíř. Pokud Ministerstvo kultury ČR schválí záměr MČ Prahy 5, bude se jednat o průlom v rozšíření památkové péče na velkém území Smíchova.

Nově navržená hranice památkové zóny sestává z pěti částí, které přirozeně navazují na stávající hranici památkové zóny. Hlavní část Hřebenka-Košíře tvoří většinu navrhnutého území. Další dvě části se nacházejí na Malvazinkách (jihozápadně od stávající památkové zóny) a v oblasti vilové zástavby Kesnerka a Konvářka. Chráněné území je dále rozšířeno o tři samostatné bloky při hranicích stávající zóny. Jde o blok na sever od ulice Na Hřebenkách, blok sevřený ulicemi U Blaženky a Na Provaznici a blok pod Pavím vrchem v severovýchodním kvadrantu ulic K Vodojemu a Radlická. Cílem MČ Praha 5 je zachování původního rázu rezidenčních vilových čtvrtí na svém území.

Současná památková zóna Smíchov je nedostačující, což jsme bohužel viděli např. při bourání vily stavitele Viktora Beneše na Smíchově, a jsem rád, že došlo k tomuto zásadnímu kroku. Ochrana a záchrana památek je jedním z mých sněmovních témat a budu se jim věnovat i nadále.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných