Lubomír Brož (ANO): Vrátí se přízraky starých dob a tunelování motolské skládky?

10. 02. 202307:31
Lubomír Brož (ANO): Vrátí se přízraky starých dob a tunelování motolské skládky?
foto: Facebook Lubomíra Brože/Lubomír Brož

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Komentář poslance a zastupitele Městské části Praha 5 za ANO k Motolské skládce

Zbystřeme všichni pozornost. Kolem motolské skládky se začínají s nástupem nového vedení radnice Prahy 5 dít podivné věci. A vždycky, když je skládka tématem, tak vzduchem létají miliardy. A s nimi samozřejmě zájmy podivných lidí a struktur. Proto budu v dalších měsících a letech dění okolo motolské skládky důkladně sledovat a veřejnost informovat.

Co se stalo?

Rada městské části Praha 5 v pondělí 6. února 2023 přijala následující usnesení:

I. Konstatuje

že podaná žaloba v tomto znění byla od počátku chybou, když MČ Praha 5 neměla dostatečné doklady a žalovaná společnost neměla zřejmě žádný majetek, a tedy i v případě úspěchu žaloby by žádnou škodu neuhradila. Navíc žaloba na tak vysokou částku vždy nese riziko náhrady vysokých nákladů řízení v případě neúspěchu ve sporu.

Stalo se tak poté, co soud rozhodl v neprospěch radnice Prahy 5, která žalovala společnost EkoMotol o náhradu škody, dřívějšího provozovatele motolské skládky. Firmu, do které přitekly za dobu fungování skládky odhadem dvě miliardy korun. Bylo chybou tuto společnost žalovat? Dokázal někdo před rokem s jistotou tvrdit, že ve firmě nic není, že nemá žádný majetek? Možná jen lidé, kteří by byli s touto firmou ve spojení. Kam se tedy poděly dvě miliardy korun? Z čeho EkoMotol platil náklady na právníky? I samotné usnesení obsahuje slovíčko „zřejmě“, to znamená, že ani současné vedení neví s jistotou, že majetek ve firmě není. A přesto vymáhání škody označila za chybu, protože „zřejmě“ nemá žádný majetek.

Je možné, pokud vedení městské části oficiálně označí za chybu vymáhat po firmě náhradu škody, že nyní naopak protistrana přijde se svými nároky na úhradu dalších nákladů, poškození dobrého jména společnosti apod.

Komu tedy slouží a co má znamenat usnesení rady MČ Praha 5? Ovlivňují nyní dění na radnici Prahy 5 lidé spojení se společností EkoMotol a jejími miliardami kdesi v neznámu?

Osobně jsem nastoupil na radnici v první polovině roku 2021 a tím do tohoto příběhu naplno naskočil. Vím, jak dlouho trvalo, než jsem se s velmi komplikovanou kauzou seznámil, kolik jsem musel načíst materiálů a absolvovat odborných konzultací. A noví radní v čele se starostou panem Pašmikem měli jasno na základě několika málo materiálů. Možná mají více informací ze „správných“ zdrojů.

Připomenu začátek celého příběhu, který umožní si selským rozumem udělat názor na konání společnosti v Praze 5:

MČ Praha 5 uzavřela v říjnu 2004 s EkoMotol nájemní smlouvu k předmětným pozemkům v jeho vlastnické správě za úplatu 250 tisíc korun ročně na dobu 10 let s opcí dalších 10 let. A to za účelem realizace přípravných prací pro rekultivaci sond a navezení nezávadné a pro rekultivaci vhodné zeminy s tím, že následně dojde k vlastní rekultivaci, a vybudování sportovního zařízení, které bude mít v nájmu EkoMotol, to vše na její náklady. Dodatky č. 1 až 4 byla úplata snižována. K další dohodě o rekultivaci již nedošlo. Smlouva byla MČ Praha 5 vypovězena v lednu 2014 pro opakované nezajištění stability svahů skládky.

Musíme si uvědomit, že ani předchozí koalice, jejímž jsem byl členem, ani ta současná u vzniku problému starého skoro dvacet let nebyly. Tím spíše bychom měli najít společnou cestu, jak břímě jménem Motolská skládka jednou provždy vyřešit.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných