Magdalena Valdmanová (Piráti): Specifika komunálních voleb

14. 09. 202218:30
Magdalena Valdmanová (Piráti): Specifika komunálních voleb
foto: Facebook Magdaleny Valdmanové/Magdalena Valdmanová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitelka Prahy 2 za Piráty na svém Facebooku 13. září ke komunálním volbám

Jak volit v komunálních volbách?

Volební systém, jehož prostřednictvím se volí do zastupitelstev obcí, má svá specifika a výrazným způsobem se odlišuje od volebního systému, na který je většina občanů zvyklá například z voleb do Poslanecké sněmovny. Jeho nevýhodou je relativní komplikovanost, výhodou ovšem zase to, že každý občan může vybrat přesně takové rozvržení svých hlasů, jaké považuje za nejvýhodnější. Základní pravidlo v komunálních volbách totiž zní, že každý volič disponuje přesně tolika hlasy, kolik je členů zastupitelstva v jeho obci. Každý volič může v Praze 2 rozdělit až 35 zcela samostatných hlasů.

Pokud se rozhodnete v následujících volbách podpořit Piráty, nejjednodušší a nejjistější cesta je zaškrtnout celou kandidátku Pirátů. Volič dá křížkem Pirátům hlas všem jejich 35 kandidátům. Když ale zakřížkujete dvě nebo více stran, bude hlasovací lístek zcela neplatný.

Kromě označení celé strany, máte možnost volit jednotlivé kandidáty. Jim hlas dáte, pokud křížkem označíte čtvereček u jména každého vybraného kandidáta. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužijete. Když naopak zakřížkujete více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

Dalším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje křížek pro stranu a křížky jednotlivým kandidátům jiných stran. Počet hlasů pro kandidáty jiných stran se tedy odečte od hlasů pro zakřížkovanou stranu – pro jednotlivé kandidáty to znamená odečítání hlasů směrem odspodu.

Komunální volby mají ještě jednu zvláštnost, a sice že v nich mohou hlasovat i cizinci s trvalým pobytem v daném volebním obvodě, pokud jim toto právo přiznává mezinárodní úmluva. V praxi jde ovšem jen o občany ostatních členských států Evropské unie.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných