Marek Milaberský (HPP 11): Nejsou informace ani zápisy

21. 04. 202219:04
Marek Milaberský (HPP 11): Nejsou informace ani zápisy
foto: Hnutí pro Prahu 11/Klub Hnutí pro Prahu 11 se připravuje na čtvrteční zastupitelstvo.

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 11 za Hnutí pro Prahu 11 na Facebooku HPP 11 20. dubna k pravidlům participace investorů

Jasná pravidla participace investorů?

Do dnešních dní není zcela jasné, jaká je metodika participačních smluv při jednání s investory, s kterou pracuje pracovní skupina pod vedením pana Ing. Martina Sedekeho a Mgr. Martina Dušky. Opozice nemá k dispozici informace a ani zápisy z jednotlivých schůzek.

Samotná metodika a postup při jednání s investorem nebyl projednán na poradních orgánech MČ a nebyla předložena zastupitelstvu ke schválení, tudíž možnost se k tomuto jakkoli vyjádřit byla zastupitelům odepřena.

Z toho důvodu se dá předpokládat, že na schválené a používané metodice nemusí být shoda napříč celým zastupitelstvem, a tudíž se nedá vyloučit, že v následném volebním období budou aplikovány změny, což nemusí být vždy přínosné.

Rada naší MČ schvaluje participativní smlouvy, které jsou dle nás pro občany JM nevýhodné.

Publikováno se souhlasem autora

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných