Marek Milaberský (HPP 11): Nejsou informace ani zápisy

21. 04. 202219:04
Marek Milaberský (HPP 11): Nejsou informace ani zápisy
foto: Hnutí pro Prahu 11/Klub Hnutí pro Prahu 11 se připravuje na čtvrteční zastupitelstvo.

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 11 za Hnutí pro Prahu 11 na Facebooku HPP 11 20. dubna k pravidlům participace investorů

Jasná pravidla participace investorů?

Do dnešních dní není zcela jasné, jaká je metodika participačních smluv při jednání s investory, s kterou pracuje pracovní skupina pod vedením pana Ing. Martina Sedekeho a Mgr. Martina Dušky. Opozice nemá k dispozici informace a ani zápisy z jednotlivých schůzek.

Samotná metodika a postup při jednání s investorem nebyl projednán na poradních orgánech MČ a nebyla předložena zastupitelstvu ke schválení, tudíž možnost se k tomuto jakkoli vyjádřit byla zastupitelům odepřena.

Z toho důvodu se dá předpokládat, že na schválené a používané metodice nemusí být shoda napříč celým zastupitelstvem, a tudíž se nedá vyloučit, že v následném volebním období budou aplikovány změny, což nemusí být vždy přínosné.

Rada naší MČ schvaluje participativní smlouvy, které jsou dle nás pro občany JM nevýhodné.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných