Martin Horák (ANO): Navrhujeme pravidelně snížení daně z nemovitostí

17. 05. 202321:30
Martin Horák (ANO): Navrhujeme pravidelně snížení daně z nemovitostí
foto: Facebook Martina Horáka/Martin Horák

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 11 za ANO na svém Facebooku 12. května k dani z nemovitosti.

Hnutí ANO plní svoje volební sliby a chce občanům Jižního Města snížit daň z nemovitostí.

Navrhujeme to pravidelně na každém zastupitelstvu a vždy narazíme na nezájem radniční koalice tento bod, byť jen zařadit na program jednání. Navíc jsme ve veřejném prostoru označováni za populisty, kteří snížení daně navrhují bez ohledu na finanční situaci městské části. Dovolím si tedy krátký výlet do historie a na závěr vše podložím čísly.

Zdrojem příjmů městské části je mimo jiné již zmiňovaná daň z nemovitých věcí (krátce daň z nemovitosti), která byla opravdu navýšena v roce 2019. Tato úprava se však stala za zcela jiné situace než dnes. Tehdy jsme neměli za sebou pandemii covidu, ani válku na Ukrajině, inflaci či energetickou krizi a nebyla zde na celostátní úrovni vláda, která jednoduše hodila občany přes palubu.

Na základě výzvy Magistrátu hl. m. Prahy přijala tehdy Rada městské části Praha 11 (i hlasy radních za ANO) stanovisko k navrhované změně obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a zastupitelstvo hl. m. Prahy navýšení daně z nemovitostí skutečně odhlasovalo. Také bych rád připomněl, že při zvýšení daně se Rada městské části Prahy 11 veřejně zavázala, že dodatečně vybraná daň bude investována do zvelebení Jižního Města, tj. vnitrobloků, komunikací nebo údržby zeleně.

Podle výsledků závěrečného účtu městské části Praha 11 však nebyly jen běžné výdaje dočerpány za r. 2021 o částku 50,5 mil. Kč, za r. 2020 o částku 76,5 mil. Kč a za r. 2019 o částku 61,6 mil. Kč. A to vůbec nemluvím o kapitálových výdajích (investicích). Plánovaný výběr daně z nemovitostí byl oproti tomu navýšen od r. 2020 z 30 mil. Kč na 61 mil. Kč, kdy skutečný výběr za r. 2021 byl ve výši 61,8 mil. Kč. Je tedy evidentní, že městská část peníze, které dodatečně vybere na dani z nemovitosti, neumí utratit, chcete-li investovat. A to jsem opravdu upřímně zvědavý na výsledky hospodaření Prahy 11 za r. 2022 a moc mě bude opět zajímat čerpání běžných výdajů.

Ve světle současné situace a s ohledem na hospodaření městské části v uplynulých letech platí nadále náš postoj a domníváme se, že prostor pro snížení daně z nemovitostí zde existuje. Navíc tato debata dostává s ohledem na včera prezentovaný záměr vlády zdvojnásobit výši daně zcela jinou dimenzi.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných