Martin Horák (ANO): Snižme daně z nemovitostí

10. 07. 202216:02
Martin Horák (ANO): Snižme daně z nemovitostí
foto: Se svolením Martina Horáka/Martin Horák

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 11 za ANO na svém Facebooku 26. června ke snížení daně z nemovitostí pro občany Jižního Města

Hnutí ANO navrhuje snížení daně z nemovitostí pro občany Jižního Města.

Hodně z vás nám píše, jak těžké je v dnešní době vyjít s rodinným rozpočtem, kdy se inflace zcela utrhla z řetězu a o desítky procent rostou ceny potravin, energií, benzínu nebo nájmů. Městská část Praha 11 má, na rozdíl od státu, omezené možnosti, jak svým občanům v této nelehké době pomoci, nicméně jeden účinný způsob zde přeci jen existuje.

Zdrojem příjmů městské části je mimo jiné daň z nemovitostí, která byla navýšena v roce 2019. Tato úprava se však stala za zcela jiné situace než dnes. Tehdy jsme neměli za sebou pandemii covidu, ani válku na Ukrajině, či energetickou krizi a nebyla zde na celostátní úrovni vláda, která jednoduše hodila občany přes palubu.

Na základě výzvy Magistrátu hl. m. Prahy přijala tehdy Rada městské části Praha 11 (i hlasy radních za ANO) stanovisko k navrhované změně obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a zastupitelstvo hl. m. Prahy navýšení daně z nemovitostí odhlasovalo. Také bych rád připomněl, že při zvýšení daně se Rada městské části Prahy 11 veřejně zavázala, že dodatečně vybraná daň bude investována do zvelebení Jižního Města, tj. vnitrobloků, komunikací nebo údržby zeleně.

Podle výsledků závěrečného účtu městské části Praha 11 však nebyly jen běžné výdaje dočerpány za r. 2021 o částku 50,5 mil. Kč, za r. 2020 o částku 76,5 mil. Kč a za r. 2019 o částku 61,6 mil. Kč. Plánovaný výběr daně z nemovitostí byl oproti tomu navýšen od r. 2020 z 30 mil. Kč na 61 mil. Kč, kdy skutečný výběr za r. 2021 byl ve výši 61,8 mil. Kč.

Ve světle současné situace a s ohledem na hospodaření městské části v uplynulých letech, jsme přehodnotili náš postoj a domníváme se, že prostor pro snížení daně zde existuje. Konkrétní výše snížení daně z nemovitostí pro občany Jižního Města bude předmětem dohody hnutí a stran, které po podzimních komunálních volbách sestaví radu městské části Prahy 11.

 

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných