Martin Hrubčík (ANO): Jde koalice proti zájmům a bezpečnosti Pražanů?

22. 02. 202313:10
Martin Hrubčík (ANO): Jde koalice proti zájmům a bezpečnosti Pražanů?
foto: Facebook Martina Hrubčíka/Martin Hrubčík

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 9 a člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ANO na svém Facebooku 20. února ke koaliční smlouvě a bezpečnosti.

Jak chce nově vznikající koalice zajistit bezpečnost Pražanů, když nemá strážníky a ani smysluplné kamery? Bedlivě jsem prošel koaliční smlouvu a zaměřil se na téma, kterému se už několik desítek let věnuji, a které se paradoxně stalo pro Prahu „opomíjenou Popelkou“. Tím tématem je bezpečnost. Praha je podle mezinárodních hodnocení jedním z nejbezpečnějších míst pro život. Aby jím byla i v budoucnu, je třeba se tématu bezpečnosti věnovat a nehřešit na dosavadní dobrou pověst.

Nedostatek strážníků městské policie

Hned prvním bodem v koaliční smlouvě je program prevence kriminality. Jak se ale věnovat prevenci, když se městská policie dlouhodobě potýká s hlubokým personálním podstavem? Bezpečnostní výbor je městskou policí žádán o řešení tohoto problému dlouhodobě a zatím marně. Tento problém však koaliční smlouva nereflektuje – a tedy ani neřeší.

Více kamer v ulicích

Jednou z možností, jak nedostatek městských policistů řešit, by možná mohlo být lepší využívání městského kamerového systému. Ten by mohl být jistou nadějí pro smysluplné doplnění personálních děr pražské bezpečnosti, přesto je odsunut do role pasivního svědka, který při troše štěstí natočí protiprávní jednání, místo aby byl aktivním vyhledavačem rizikových situací.

V koaliční smlouvě se uvádí: „(…) chceme však využívat umělou inteligenci pro analýzu kamerových záznamů k získání anonymizovaných statistických dat pro plánování a řízení města.“ Pokud ale toto neznamená také zabezpečení města, pak se koaliční smlouva straní chytrým řešením, které by městské policii mohly být užitečným nástrojem.

Umělá inteligence vs. lidský faktor

V současnosti má každý operátor kamerového dohledu ke sledování 35 monitorů najednou. Není tak v jeho silách aktivně vyhodnotit nejen to, že se protiprávní skutek stal, ale ani to, že se k němu schyluje. Nové technologie rizikové situace v mnoha případech vyhodnotit dokážou. Lidský faktor oproti tomu v mnoha situacích může selhat – především, pokud má jeden člověk z důvodu nedostatku personálu na starosti více úkolů, než které může fyzicky zvládnout.

Zaměřme se na dopravní přestupky

Situace je tedy taková, že Praha nemá dostatek strážníků městské policie, ani kamerového systému. Kladl jsem si tedy zřejmou otázku: Jak chce nově vznikající koalice zajistit bezpečnost Pražanů, když nemá strážníky ani kamery?

Z koaliční smlouvy jsem vyčetl, že méně strážníků bude mít méně práce. Bude méně vyhlášek a méně míst se zákazem veřejného popíjení alkoholu. O to více času pak budou mít strážníci na dopravní sankcionování a odtahy vozidel.

Jak se k tomu koalice postaví?

Dle mého názoru jde tímto směrem koalice proti zájmům a bezpečnosti Pražanů. Dobrá pověst Prahy jakožto bezpečného města je ohrožena. Osobně proto budu vystupovat proti každému takovému kroku. Také budu vždy připomínat, co zastupitelé slibovali, tedy to, že jsou tu pro Pražany a jejich bezpečnost.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných