Martin Jedlička (TOP 09): Konec bezohledným protestům

28. 04. 202313:32
Martin Jedlička (TOP 09): Konec bezohledným protestům
foto: Facebook Martina Jedličky/Martin Jedlička

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitel Prahy 8 za TOP 09 na svém Facebooku 24. dubna k protestům za zavedení plošné rychlosti 30 km/h.

V posledních týdnech probíhají v Praze protesty za zavedení plošné rychlosti 30 km/h. Tyto protesty vypadají tak, že po nějaké vytížené vozovce jde v jednom pruhu průvod několika desítek chodců, a tím zpomalují provoz. V Praze 8 prošel průvod protestujících po Rohanském nábřeží.

Snížení rychlosti na 30 km/h na některých místech může mít smysl, například v Karlíně již funguje od roku 2012. Ale určitě nelze snížit rychlost plošně. Na sběrných komunikacích typu Rohanské nábřeží rychlost 30 km/h rozhodně být nemá.

Podobné dopravní úpravy se musí posuzovat individuálně, s ohledem na typ komunikace, na plynulost provozu i na MHD.

Zásadně také odmítám formu protestu, která spočívá ve zdržování řidičů aut, ale i třeba sanitek. Takový protest je bezohledný a hloupý. Proto jsem na dnešní komisi pro dopravu navrhl usnesení, že žádáme Výbor pro dopravu MHMP, aby hledal řešení, jak zamezit vzniku těchto omezení. Děkuji všem členům komise, kteří pro toto usnesení hlasovali.

Usnesení komise pro dopravu k plošnému zavedení rychlosti 30 km/h

Komise pro dopravu Rady MČ Praha 8:

  • nesouhlasí s plošným zavedením maximální rychlosti 30 km/h,
  • konstatuje, že o povolené rychlosti na spravovaných komunikacích mají rozhodovat silniční správní úřady městských částí, které mají detailní místní znalost,
  • vyzývá protestující a navrhovatele, aby do budoucna neomezovali plynulý provoz MHD a IZS v místě protestů. Zároveň žádá Výbor pro dopravu ZHMP, aby situaci projednal a navrhl řešení, jak zamezit vzniku těchto omezení v budoucnu.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných