Martin Jedlička (TOP 09): Rohanský most. Která trasa je správná?

27. 05. 202412:05
Martin Jedlička (TOP 09): Rohanský most. Která trasa je správná?
foto: Facebook Martina Jedličky/Martin Jedlička

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitel Prahy 8 za TOP 09 na svém Facebooku 24. května k variantám možného umístění Rohanského mostu.

Na výboru pro dopravu se před několika dny projednávala nová studie, která porovnává tři varianty možného umístění Rohanského mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Studii zpracovali inženýři z VUT Brno, zadavatelem byla TSK Praha.

Multikriteriálním posouzením autoři srovnali 3 již existujících varianty, tzv.: IPR, D3A a KOT, konkrétně to jsou tyto tři varianty trasy:

  • IPR, vznik 06/2019, autor Koucký
  • KOT, vznik 05/2020, autor Kotas
  • D3A, vznik 03/2021, autoři Zima, Prouza

Autoři posuzovali řadu kritérií z hlediska urbanistické, konstrukční a dopravní oblasti a vlivu stavby na okolní nemovitosti.

Závěrem odborníků z VUT je, že tzv. Kotasova verze je nerealizovatelná — do již existující zástavby je fakticky nemožné ji umístit.

Autoři tedy doporučili pokračovat nadále v trase Urxova-Jateční-Na Maninách (IPR a D3A), přičemž varianta IPR měla dle jejich závěrů mírně lepší hodnocení, ale obě byly srovnatelné. A hlavně realizovatelné.

Současně studie doporučuje vypsat architektonickou soutěž, včetně řešení celého předpolí mostu na holešovické straně.

„Přípravu realizace mostu proto není vhodné dále odkládat. Je nyní třeba udělat vše pro zakotvení finální polohy mostu v územních plánech tak, aby výstavba mostu nebyla omezena jinou novou zástavbou,“ uvedli autoři studie v závěru.

Já s nimi souhlasím. Hlavní město musí co nejdříve rozhodnout, jaká varianta je finální, aby s ní počítala další výstavba na karlínské i holešovické straně.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných