Martin Sedeke (ODS): Definitivní tečka za historickými křivdami

17. 02. 202219:30
Martin Sedeke (ODS): Definitivní tečka za historickými křivdami
foto: Se svolením Martina Sedekeho/Martin Sedeke

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Prahy 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 16. února k Velké Opatovské směně

Zásadní majetkoprávní narovnání znamená pro Prahu 11 úsporu desítek miliónů korun.

Na svém pondělním jednání schválila Rada hlavního města Prahy takzvanou Velkou Opatovskou směnu. Tím dochází definitivně k ukončení letitých soudních sporů, které s naší městkou částí vedli vlastníci pozemků, a které na naší městské části tvoří tzv. veřejná prostranství.

Pozemky byly vlastníkům vydány v restitucích, i když mají zjevné morální právo požadovat úhradu za jejich užívání, nebylo dlouhá léta jasné, zda městská část smí dle platných zákonů za jejich užívaní platit. Teprve soudní rozsudek z roku 2017 rozhodl o tom, že nárok vlastníků je oprávněný, a výnos ministerstva financí určil výši poplatku za užívání 1 m2 veřejných prostranství.

Následná dohoda s vlastníky pozemků, kterou dochází k obsáhlé směně jejich pozemků za pozemky vlastněné hl. městem Prahou, s cílem převést nyní soukromé pozemky tvořící veřejná prostranství do vlastnictví hl. města, je definitivní tečkou za historickými křivdami spáchaných na rodech generačně spjatých s tímto územím. S ohledem na snahu projednat vše související s touto směnou pozemků tak, aby mohla být dokončena do léta roku 2022, budu na čtvrtečním zastupitelstvu naší městské části předkládat materiál, který tuto směnu schválí. Tím bude umožněno její následné schválení zastupitelstvem hl. města Prahy příští týden 24. 2.

Majetkoprávní narovnání městské části umožní efektivní správu a využívání veřejných prostranství. Pod kontrolu městské části se mimo jiné dostává zásadní část centrálního parku, dětská hřiště, cestní sít a další pozemky. Za směňované pozemky rodiny navíc zaplatí městské části více než 52 milionu korun a hlavnímu městu Praze 79 milionu korun.

Hlavní město společně s městkou částí dále získávají pozemky při Hviezdoslavově ulici, které jsou určeny k výstavbě (domov pro seniory, nájemní bydlení). Předmětem vleklých soudních sporů a s tím spojených rizik pro Prahu a Prahu 11 jsou také pozemky zatížené valy a navážkou. Všechny spory jsou tímto narovnáním definitivně ukončeny.

Schválením těchto směn dojde k narovnání již více než 12 let trvajících sporů, a ještě déle trvajících křivd. Narovnání ušetří městské části Praha 11 miliony korun ročně, které bude moci soustředit do rozvoje veřejné vybavenosti pro občany Prahy 11 a které by jinak musela platit na základě soudních rozhodnutí za užívání těchto pozemků.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných