Martin Sedeke (ODS): Magistrála patří mezi páteřní komunikace pražského dopravního systému

28. 05. 202313:29
Martin Sedeke (ODS): Magistrála patří mezi páteřní komunikace pražského dopravního systému
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Martin Sedeke

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitel Městské části Praha 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 24. května k budoucí podobě severojižní magistrály.

Jedno ze žhavých témat diskutovaných na úrovni hl. města Prahy je podoba tří studií řešící budoucí podoby severojižní magistrály, od parkovacího domu vedle Státní opery (dříve parkovací dům Helios) po začátek Hlávkova mostu. Za sebe musím říci, že myšlenka dát této části magistrály přívětivější podobu mi přirozeně není proti mysli. Podobně jako myšlenka, že do centra města by mělo být možné v případě potřeby zajet, ale že pokud jím potřebuji pouze projet, měl bych jet po městských okruzích a ne projíždět centrem. Tak je konec konců řešena dopravní infrastruktura řady moderních měst ve světě.

Zde ale narážíme na problém. V minulosti byl koncept páteřních komunikací vedoucích Prahou postaven na přímém propojení severního a jižního kraje Prahy magistrálou, a jakkoliv nepovažuji toto řešení za šťastné, dnes toto propojení patří mezi páteřní komunikace pražského dopravního systému. O tom, že je tato komunikace přetížena a častokrát kolabuje, jak pokud jde o úsek mezi Hlávkovým mostem a Národním muzeem, tak pokud jde o oblast náměstí I.P. Pavlova, asi žádný situace znalý Pražan nebude polemizovat. Kolaps na magistrále se pak postupně přelévá do ostatních komunikací v centru Prahy. Tuto situaci může v konečném důsledku vyřešit jen dobudování především vnitřního, ale i vnějšího pražského okruhu.

Obávám se proto, že realizace podoby severojižní magistrály v podobě, kterou navrhují zmíněné studie, předtím, než dojde k dokončení minimálně vnitřního Pražského okruhu, může ohrozit pražskou dopravu jako celek. Za zvláštní považuji, že když na jednu stranu diskutujeme o tlaku na zmenšení tranzitní dopravy na Smetanově nábřeží a Malostranském břehu Vltavy s tím, že objezdová trasa by přirozeně vedla přes severojižní magistrálu, a současně diskutujeme o realizaci studií, které zmenší průjezdnost této již dnes přetížené komunikace. Navíc pokud vím, není udělaná komplexní dopravní studie, která by vyhodnocovala dopad takovéto úpravy v kontextu nejen stávající dopravní situace, ale i budoucích zásahů do dopravní infrastruktury ve městě. Za mne je vypracování těchto studií chvályhodné, ale realizaci jejich podoby je třeba koordinovat s dalšími stavbami, které vytvoří podmínky proto, aby mohly být realizovány, aniž ohrozí fungovaní dopravy v Praze jako celku.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných