Martin Sedeke (ODS): Patrolování zahájeno, nepřizpůsobiví jsou pod dohledem

19. 09. 202208:30
Martin Sedeke (ODS): Patrolování zahájeno, nepřizpůsobiví jsou pod dohledem
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Martin Sedeke (ODS)

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Prahy 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 18. září k pilotnímu projektu hlídání problematických lokalit na Praze 11

Problém s méně přizpůsobivými spoluobčany řešíme – patrolování zahájeno. Jedná se o pilotní projekt hlídání problematických lokalit zejména v okolí stanic metra Opatov a Háje.

Na počátku tohoto roku se v mém mailu začalo objevovat větší množství stížností na chování některých našich spoluobčanů na veřejnosti. Konzultoval jsem věc s mými kolegy z jiných městských částí a na základě těchto konzultací jsem začal pracovat na řešení tohoto problému. Tento týden jsem podepsal smlouvu s bezpečnostní agenturou a věřím, že potěším ty, kterým tato situace vadila.

Od 15. 9. 2022 od 8:00 zahájila totiž městská část dohled nad vybranými částmi Jižního Města s cílem eliminovat některé negativní jevy spojené s chováním určité skupiny našich spoluobčanů na veřejnosti.

Dohled je prováděn najatou bezpečnostní agenturou, která denně od 8:00 do 24:00 patroluje na této trase: od eskalátoru na východním konci pochozí zóny u východního výstupu ze stanice metra Háje přes celou pochozí zónu, dále přes objekt bývalého multikina Galaxie k západnímu výstupu ze stanice metra Háje a pak kolem KC Matky Terezy k nákupnímu středisku v Hviezdoslavově ulici. Patrola pak pokračuje přes toto nákupní středisko (tedy od prodejny Albert až k prodejně Jysk) a odtud kolem Zahrad Opatov až ke stranici metra Opatov, zde zkontroluje vestibul a okolí stanice směrem k dálnici D1.

Patrola též kontroluje dětská hřiště ležící v blízkosti její trasy a je vybavena prostředky pro sběr případných nalezených injekčních stříkaček a jehel.

Na základě dohody hradí městská část jen čtvrtinu nákladů, ostatní náklady hradí majitelé soukromých objektů ležících na hlídané trase. Po třech měsících bude projekt vyhodnocen a bude rozhodnuto o jeho pokračování a případném rozšíření na další lokality na Jižním Městě.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných