Martin Sedeke (ODS): Srub Gisela je stále uzavřen

22. 02. 202322:30
Martin Sedeke (ODS): Srub Gisela je stále uzavřen
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Martin Sedeke

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Městské části Praha 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 20. února ke srubu Gisela.

Srub Gisela je stále uzavřen. Získá jej opět naše městské část, aby znovu sloužil občanům? Již někdy v roce 2021 se na mě začali obracet občané s dotazy, proč je stále uzavřen srub Gisela, a že jim chybí služby, které zde byly poskytovány v minulosti. Návštěvníkům Kunratického lesa chybí možnost občerstvení, maminky by zase rády poseděly u kávy, když si jejich děti hrají na blízkém hřišti.

Již ve zmíněném roce 2021 jsem se tedy o situaci okolo srubu začal zajímat a zjistil, že je aktuálně ve vlastnictví hl. města a jeho opětovnému zprovoznění brání mimo jiné to, že není zkolaudován. Protože jsem za nejlepší řešení situace považoval svěření srubu do působnosti městské části Praha 11, a aby ta rozhodla o jeho dalším využití, začal jsem již v roce 2021 připravovat vše potřebné pro tuto transakci. Při přípravě podkladů k žádosti o převedení srubu do působnosti MČ P11 se objevila skutečnost, že pozemek pod srubem a jeho okolí není oddělen od pozemku, který tvoří Kunratický les jako celek. Bylo tedy třeba řešit i tento problém. Během let 2021 a 2022 jsem zajistil vše potřebné k žádosti o svěření srubu MČ P11 a vyvinul tlak na příslušná místa na pražském magistrátu, aby byla stavba zkolaudována. Během roku 2022 se podařilo vše potřebné vyřešit, a tak jsem požádal úřad MČ P11, aby zpracoval a předložil radě městské části žádost, aby hl. město Praha svěřilo právo hospodaření s tímto majetkem MČ P11.

Rada tento materiál schválila a zbývalo jej tedy jen projednat na zastupitelstvu MČ Praha 11. Materiál byl na podzim roku 2022 zařazen na program jednání, nicméně na základě prosby kolegů jsem jej stáhl, neboť hrozilo, že jeho projednání by z časových důvodů znemožnilo projednání přidělení sportovních dotací pro sportovní oddíly Prahy 11 a ohrozilo tak jejich fungování na podzim loňského a jaře letošního roku. Jsem proto velmi rád, že nová Rada městské části tento materiál převzala a předložila jej k projednání na letošní únorové schůzi členů zastupitelstva, kde byl SCHVÁLEN.

Musím však upozornit, a říkám to ze zkušenosti zastupitele hl. m. Prahy a člena majetkového výboru hl. m. Prahy, že samotná žádost o svěření automaticky neznamená, že jí bude vyhověno. Nutným předpokladem pro úspěšné vyřízení je představení vize, jakým způsobem bude městská část srub využívat a k jakému účelu bude sloužit. Věřím ale, že se nové radě podaří připravit takový návrh, který bude dávat smysl a mohu přislíbit, že v takovém případě udělám maximum možného pro to, abych pomohl prosadit na majetkovém výboru zastupitelstva hl. m. Prahy a následně na jednání členů zastupitelstva Prahy kladné vyřízení této žádosti. Podobný obrázek okolí srubu, jako je ten, který připojuji, tak bude snad v brzké době minulostí.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných