Martin Sedeke (ODS): Stavba úseku 511 Pražského okruhu na dohled

19. 11. 202307:51
Martin Sedeke (ODS): Stavba úseku 511 Pražského okruhu na dohled
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Martin Sedeke

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitel Městské části Praha 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 16. listopadu k Pražskému okruhu.

V úterý tohoto týdne proběhla na Ministerstvu dopravy ČR koordinační schůzka týkající se významných dopravních staveb, které mají být státem v nejbližších letech realizovány na území hl. města a jeho blízkém okolí.

Z významných silničních staveb je nejblíže realizaci úsek 511 Pražského okruhu (D1 – Běchovice). Po této schůzce věřím, že předpokládaný termín zahájení této stavby, na podzim roku 2024, je reálný. Je ale pravda, že tento termín je podmíněn několika okolnostmi, mimo jiné součinností s hl. městem Prahou a jeho městskými částmi.

Jsem přesvědčen, že tuto součinnost ze strany hl. města jsme schopni zajistit. Součinnost ze strany městských částí je do značné míry podmíněna realizací tzv. kompenzačních opatření, které mají městským částem kompenzovat případné negativní dopady, které realizace této silniční stavby bude mít na jejich území. Proto jsem se dnes během jednání Zastupitelstva hl. města sešel se starostou Běchovic Ondřejem Martanem a ujistil ho, že Praha se k investicím, které byly v souvislosti s touto stavbou Běchovicím přislíbeny, hlásí, a není tedy důvod, aby Běchovice bránily realizaci stavby.

Podobně plánuji se v nejbližší době sejít i s dalšími starosty dotčených městských částí a pomoci tak k zajištění potřebné součinnosti hl. města a městských částí, kterou je podmíněno dodržení termínu zahájení této stavby na podzim roku 2024.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných