Martin Sedeke (ODS): To jako vážně?

29. 07. 202218:00
Martin Sedeke (ODS): To jako vážně?
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Martin Sedeke (ODS)

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Prahy 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 26. července k zákazu výroby spalovacích motorů od roku 2035

Zákaz výroby spalovacích motorů od roku 2035 – to jako vážně?

Evropský parlament schválil na počátku letošního léta plán, podle kterého by od roku 2035 nemělo být v EU možné vyrábět auta se spalovacími motory. I když nejde o definitivní rozhodnutí, ilustruje, jak velice jsou evropští poslanci odtrženi od reality. Nechci debatovat o tom, zda je tento postoj správný, i když jsem hluboce přesvědčen o jeho absurdnosti, jako spíše o tom, zda je reálný. Názory na nějaký problém mohou být různé a debata o nich umožňuje vzájemně konfrontovat stanoviska, prosazovat ale něco, co je zjevně nemožné, svědčí pouze o malé kompetentnosti těch, kteří pro něco takového hlasují.

Co by prosazení zákazu spalovacích motorů znamenalo například pro Prahu 11?

Na JM provozují jeho obyvatelé podle různých odhadů asi 50 000 aut. V případě, že by od roku 2035 měl platit zákaz výroby aut se spalovacími motory, je zjevné, že by výrobci museli jejich výrobu omezovat již výrazně dříve. Podle německého ADAC by to znamenalo, že v roce 2035 by již minimálně 40 % aut bylo vybaveno elektromotorem.

Na JM by tedy podle tohoto odhadu jezdilo 20 000 elektroaut. Pokud by jim mělo být umožněno tato auta dobíjet v režimu pomalého dobíjení, který méně zatěžuje přenosovou soustavu, znamená to vytvořit minimálně 15 000 přípojných míst, kde by tato auta byla dobíjena. Pokud by však každé z těchto aut ujelo denně jen 80 km, tak jejich dobíjení výrazně přesahuje možnosti současné přenosové soustavy JM. Ta je sice celkem moderní, byla totiž v uplynulých letech nemalým nákladem částečně modernizována, a pokud jde o současné výkony, které přenáší, má přibližně 20% rezervu, ale na potřebu dobíjet zmíněný počet aut nemá ani přibližně potřebnou kapacitu. Umožnit tedy realizaci plánu EU by na JM znamenalo vykopat většinu rozvodné sítě a nahradit ji novou, umožňující přenos vyššího výkonu.

Pak je zde problém oněch 15 000 přípojných míst.

Dovolím si tvrdit, že vytvořit je v rámci současné dopravní infrastruktury, není možné. Již nyní se potýkáme s kritickým nedostatkem parkovacích míst a toto by jej ještě zhoršilo. Jednak by nebylo možné, aby na místech pro elektroauta umožňující jejich dobíjení parkovala auta se spalovacími motory a jednak lze předpokládat, že někdo, kdo bydlí na Hájích si nepojede auto nabíjet na Roztyly a naopak. Bylo by tedy nutné mít těch míst umožňujících dobíjení více, než míst potřebných pro pouhé parkování.

Takováto komplexní proměna dopravní a technické infrastruktury během 13 let je, s ohledem na nutnost jejího naplánování projektové přípravy, vyřešení všech s ní souvisejících právních kroků, získání příslušných vyjádření a povolení, vysoutěžení zhotovitelů a následnou realizaci, v takovémto časovém horizontu naprosto nemožná. A to pomíjím skutečnost, že je naprosto mimo finanční možnosti MČ Praha 11, a pokud bych vzal v úvahu, že by totéž muselo proběhnout napříč kontinentem, dovolím se říci, že i mimo finanční možnosti EU.

Je zde ale i celá řada globálnějších problémů souvisejících s uvedeným zákazem. Jedním z nich je prostý fakt, že na něco takového nemá Evropa energetické zdroje a rozhodně je zcela nemožné, aby je během 13 let vybudovala. Současná energetická krize tuto skutečnost jen podtrhuje. Navíc pokud zastánci snižování uhlíkové stopy prosazují tento zákaz spalovacích motorů a současně zákaz jaderné energetiky, pak naprosto netuší, o čem mluví.

A je zde i celá řada dalších problémů. Nejsem odborník na požární bezpečnost, ale pokud je pravda, že hořící elektroauto lze hasit jen tak, že jej potopíte na delší počet hodin do kontejneru s vodu, mohlo by být i toto, při uvažovaném množství elektroaut, velký problém. A pokud jde o problémy, které bude nutné vyřešit předtím, než elektroauta nahradí auta se spalovací motory, šlo by ještě dlouho pokračovat.

Elektromobilita není špatně, navrhovaný zákaz je ale nesmyslný a nebezpečný. Jsem i zastáncem snižování uhlíkové stopy. K jejímu dosažení je ale třeba navrhovat cesty, které jsou reálné a ne populistické výkřiky, které možná přinášejí politické body, ale nemají žádný reálný základ.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných