Martin Sedeke (ODS): Zahájení revitalizace okolí stanic metra Opatov a Háje

24. 01. 202221:32
Martin Sedeke (ODS): Zahájení revitalizace okolí stanic metra Opatov a Háje
foto: Se svolením Martina Sedekeho/Martin Sedeke

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Prahy 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 23. ledna k revitalizaci okolí stanic metra Opatov a Háje

Jsem přesvědčen, že řada občanů Jižního Města, stejně jako já, považuje výstupy ze stanic metra Háje a Opatov jako neutěšenou zónu, která hyzdí své okolí a jejíž stav je frustrující.

Spolu s kolegy z vedení radnice proto intenzivně pracujeme na tom, aby se tento stav v budoucnu změnil. Jsem opravdu velice rád, že první vlaštovky této změny budou veřejnosti patrné již v průběhu roku 2022.

Revitalizace stanice metra Opatov a jejího okolí je z důvodu vlastnické struktury především v rukách Dopravního podniku hl. m. Prahy a soukromých investorů. Nicméně hl. m. Praha nechalo vypracovat uzemní studii Opatov – Na Jelenách, která se týká rozvoje území v okolí ulice Na Jelenách (zejména oblast severně od této komunikace), stanice metra Opatov a celého jejího přilehlého území včetně území kolem kruhového objezdu na Litochlebském náměstí. Cílem studie bylo vytvořit podklad zpřesňující způsob využití území v rámci stávajícího územního plánu. Na základě této studie lokality Na Jelenách zároveň Praha 11 iniciovala změnu územního plánu, jíž by se funkce určující charakter budoucí zástavby změnila z funkce nerušící výroba na funkci smíšenou. Smyslem navrhované změny je NEumožnit na tomto rozsáhlém nezastavěném území stavbu logistického centra, ale pokrýt jej naopak zástavbou kombinující služby, obchody, administrativu a bydlení – to vše doplněno občanskou vybaveností.

Investorem první části přestavby je společnost Finep, která na základě výše zmíněné studie vypracovala projekt Opatov I. a začala již projednávat nutné souhlasy a povolení pro zahájení této dlouho očekávané přestavby. Její první realizační kroky lze tedy očekávat již v tomto roce. Budou se týkat především západní části výstupu z metra (prostor západně od vestibulu pod ulicí Chilská), trávit volný čas v hezkém a moderním prostředí.

V dalších etapách projektu by piazzetta měla být lemována administrativními budovami a bytovými domy. Jižně od stanice metra Opatov, tedy kolem Litochlebského náměstí a ulice Hviezdoslavova, studie počítá se zástavbou plnící především bytovou funkci, doplněnou o funkci administrativní.

Pokud jde o výstup ze stanice metra Háje. V letošním roce bude postupná revitalizace pokračovat a konečně bude zahájena základní oprava pochozí zóny (objektu Opatovská 874). Konkrétně oprava dlažby a svislých svodů včetně dalších stavebních prací, které alespoň částečně zlepší vzhled tohoto prostoru, a především zamezí dalšímu chátrání objektu, díky čemuž bude získán čas potřebný k přípravě celkové revitalizace celého prostoru nad stanicí metra Háje.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na těchto projektech podíleli a podílejí, zejména za jejich píli a trpělivost, kterou takto složité projekty vyžadují. Velmi mě těší, že výsledky naší práce začnou být viditelné již v tomto roce, a upřímně doufám, že je veřejnost přivítá se stejným potěšením jako já.

Další informace najdete v aktuálním vydání Klíče ZDE.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných