„Městské části jsou podfinancované.“ Na Žofíně diskutovali starostové

28. 06. 202206:55
„Městské části jsou podfinancované.“ Na Žofíně diskutovali starostové
foto: Hans Štembera/Jednání zastupitelstva městské části Praha 1, ilustrační foto

V pátek 24. června se konal v paláci Žofín Sněm starostů dvaadvaceti pražských městských částí. V rámci jednání se diskutovalo hlavně o poskytnutí financí ze strany hlavního města pro městské části na řešení uprchlické krize a na vyrovnání nárůstu inflace a cen energií. Dále se probíralo posílení vlivu městských částí na chod Městské policie a také řešení pro umísťování ukrajinských dětí do škol.

Jak informuje web Městské části Praha 1, starostové na svém jednání uznali finanční podporu magistrátu při řešení dopadů uprchlické krize.

Shodli se dále na faktu, že dlouhodobé podfinancování městských částí navíc v poslední době dramaticky zhoršila rostoucí inflace a ceny energií a považují za zásadní, aby byl v návrhu dotačních vztahů pro rok 2023 příspěvek městským částem zvýšen minimálně o míru inflace.

Sněm starostů rovněž vyzval Radu hlavního města Prahy k zahájení jednání s českou vládou s cílem vyrovnat deficit vzniklý zvýšením inflace a nárůstem cen energií.

V souvislosti s umísťování ukrajinských žáků Sněm starostů vyzval představitele Prahy ke koordinaci společného postupu v případě zařazování ukrajinských žáků do prvních ročníků základních škol. V případě nedostačujících kapacit by hlavní město mělo podpořit městské části finančně či formou zapůjčení městských pozemků, případně výpůjčkou nemovitostí nebo vysoutěžením dodávky modulárních stavebních systémů.

V diskusi ohledně fungování Městské policie hlavního města Prahy zazníval povzdech nad velkým nedostatkem strážníků a také nad skutečností, že občané se obracejí na jednotlivé radnice s požadavky na zajištění bezpečnosti, ale ty nemají pravomoc ani nad městskými strážníky, ani nad jejich obvodními řediteli.

Starostové proto budou požadovat po pražských radních, aby připravili úpravy organizačního řádu Městské police s cílem zvýšit pravomoc a vliv městských částí v otázkách zadávání úkolů pro jednotlivá obvodní ředitelství, včetně vlivu na jmenování, odměňování a odvolávání jejich vedoucích pracovníků.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných