Michal Fischer (ODS): Vymahatelnost sankcí na osobách bez domova? Nedostatek strážníků. Ale řešíme to

14. 07. 202321:04
Michal Fischer (ODS): Vymahatelnost sankcí na osobách bez domova? Nedostatek strážníků. Ale řešíme to
foto: Facebook Michala Fischera/Michal Fischer

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Starosta Prahy 15, zvolený na kandidátce Společně pro Prahu 15 na svém Facebooku 13. července k osobám bez domova, kteří se usídlili v lokalitě Veronského náměstí.

K situaci v lokalitě Veronského náměstí

Problémy na Veronském náměstí vnímáme ve vedení MČ Praha 15 velmi intenzivně. Několikrát jsem byl se členy Rady MČ přímo na místě, abychom viděli, v čem musí obyvatelé tohoto bytového komplexu a jeho okolí žít a co jsou nuceni snášet.

Z pozice starosty městské části jsem opakovaně jednal s ředitelem MP a apeloval na zvýšení strážní služby. I přes pochopení závažnosti situace ze strany ředitele MP hl. m. Prahy komplikuje zlepšení situace nedostatečný počet strážníků a vymahatelnost sankcí na osobách bez domova.

Ale to nestačí! Hledáme další cesty, jak zlepšit stav, kdy hluk, nepořádek a znečištěné prostředí kazí život nás všech. A to je i důvod, proč se MČ dohodla s vedením MP hl. m. Prahy a svým usnesením č. R – 273 ze dne 20. 6. 2023 schválila zřízení služebny městské policie přímo v bytovém komplexu na Veronském náměstí, resp. poskytnutí nebytových prostor pro zřízení služebny. V současné době jsou připravovány dokumenty pro realizaci tohoto záměru. Pokud vše půjde podle předpokladu, pak by měla nová služebna začít sloužit k zabezpečení pořádku v dané lokalitě nejdříve od 1. 9. 2023, nejpozději však od 1. 1. 2024 dle rychlosti stavebních prací.

Na závěr si dovolím ještě podotknout, že situaci, která eskalovala v posledních dnech, pozorně sleduji i na sociálních sítích, a protože je MP řízena hl. m. Prahou, bezprostředně jsem kontaktoval odpovědné osoby, aby se do doby zřízení zmiňované služebny lokalitě intenzivně věnovali.

Vážení občané, jsem si vědom, že situace ohledně okolí bytového komplexu na Veronském náměstí vám znepříjemňuje žití, a proto se snažíme stav věcí zlepšit nástroji, které máme, byť značně omezené, ve své pravomoci. Věřím, že zřízení služebny MP přispěje ke zlepšení situace.

Současně vás prosím, neváhejte se na mě obracet s upozorněními na stav věcí v předmětném místě. Budu tak mít podnět pro další jednání s představiteli MP hl. m. Prahy.

Děkuji vám a omlouvám se za způsobené problémy i přesto, že je nezavinil nikdo z nás, ale skupina lidí, která neumí respektovat základní pravidla slušného chování a vzájemného soužití!

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných