Michal Frauenterka (ODS): Péče o zeleň a veřejný prostor

26. 08. 202222:30
Michal Frauenterka (ODS): Péče o zeleň a veřejný prostor
foto: MČ Praha 15/Radnice městské části Praha 15

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Městské části Praha 15 za ODS na svém Facebooku 19. srpna k péči o zeleň a veřejný prostor

Péče o zeleň a veřejný prostor je jednou z našich priorit. Jsme si dobře vědomi, že jejich podoba je obrazem městské části a zvyšuje kvalitu života.

Pečujeme o více než 20 lokálních parků, 40 dětských hřišť a 5 sportovních hřišť, kluziště, dopravní hřiště, odpočinkové molo i pláž na Hostivařské přehradě. Obnovili jsme dětské hřiště v komplexu na Veronském náměstí. V jeho okolí také prošla obnovou další dvě a nově bylo vybudováno dětské hřiště u ulice Nad Přehradou. Ještě letos připravujeme tři nová místa, dvě pro venkovní posilování „work-out“ a jednu plochu pro parkour. Před převzetím je i jedno nové dětské hřiště i s pozemkem. V lokálních parcích začnou ještě letos dvě celkové revitalizace (u ulice Pražské a Sad s parkem u Hostivařského hřbitova). Soustřeďujeme na také na výměnu starších dosluhujících herních prvků, opravu povrchů, odstraňování závad apod. Realizovali jsme také první úpravu kontejnerových stání tříděného odpadu.

Stále vysazujeme novou zeleň, budujeme květinové záhony a jen díky našemu programu „Stromy života“ za poslední tři roky bylo vysazeno více jak 200 nových stromů. Nezapomněli jsme ani na další protipovodňové opatření a navrhli jsme do nového územního plánu vznik nových vodních ploch - nejen pro lepší život, ale také pro vyšší zadržování vody v krajině.

Za samosprávu městské části jsem v posledních dnech jednal také s Magistrátem hl. m. Prahy o dalším vývoji v Hostivařském lesoparku. Jsem srozuměn s jejich taktikou správy lesoparku „méně košů tak, aby si návštěvníci spíše nosili odpadky domů“, která se liší od našeho přístupu úklidu v Praze 15. Já ji respektuji, i když se obávám, že návštěvníci lesoparku to zatím vidí jinak. Dostal jsem příslib, že před dopuštěním přehrady po zhotovení bezpečnostního přelivu provede hl. m. Praha úklid břehů a nyní obnaženého dna a po létě i další větší úklid celého lesoparku.

Po schůzce s občany žijícími u Botiče a správcem potoka (Lesy hl. m. Prahy) jsem již požádal náměstkyni primátora hl. m. Praha o pomoc při zajištění instalace „limnigrafu“ pro on-line měření průtoku na Košíkovském potoce, který se do Botiče vlévá pod Hostivařskou přehradou nad obydleným územím Hostivaře. Jeho nepřetržitě dostupné údaje pomohou jak správci potoka, tak městské části i občanům v informovanosti o stavu průtoku nad jejich domy.

A co se týká okolí zvoničky v Horních Měcholupech, která patří do té části veřejné zeleně, o kterou pečujeme. U ní uklízíme 3x týdně a ještě k ní zajíždí občas na kontrolu „rychlá rota“ úklidu. Když ale zrovna u ní ráno narazíte na pozůstatek večerní párty, po které si její účastníci po sobě už nezmůžou uklidit. Pak to chvíli trvá, než se to dozvíme či dokud nepřijede pravidelný úklid. Pravidelná větší údržba včetně dosadeb této lokality je plánována na přelom srpna a září do méně parného léta.

Michal Frauenterka, místostarosta MČ Praha 15 pro prostředí pro život

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných