Michal Vronský (TOP 09): Azbest do ovzduší neuniká

22. 02. 202307:30
Michal Vronský (TOP 09): Azbest do ovzduší neuniká
foto: Facebook Michala Vronského/Michal Vronský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Starosta Prahy 3 za TOP 09 na svém Facebooku 20. února k demolici bývalé telefonní ústředny v Olšanské ulici.

Prakticky nemine den, abych nedostal dotaz k demolici bývalé telefonní ústředny v Olšanské ulici. Možný únik azbestu do ovzduší vyvolává obavy mnoha obyvatel Prahy 3. Slíbil jsem, že budu proces průběžně sledovat.

V úterý jsem se proto podruhé sešel s vedením hygieny, a jelikož jde o složitou problematiku, přizval jsem si odborníka, který obyčejně pracuje pro developery jako stavební dozor. Chtěl jsem mít jistotu, že vše, co se na staveništi odehrává, je v pořádku.

Hygienická stanice provedla do dnešního dne celkem 3 kontroly, přičemž dvě z nich nebyly předem ohlášené. Při druhé neohlášené kontrole si pracovníci hygieny přinesli zařízení na měření azbestových vláken v ovzduší.

Přístroj umístili k filtračním jednotkám, přes které je vyváděn vzduch z uzavřeného prostoru staveniště ven. Pokud by totiž unikal do ovzduší nebezpečný azbest, bylo by to tudy. Analýzy všech tří odebraných vzorků se ukázaly jako vyhovující. Certifikované měření provedl Státní zdravotní ústav.

Více se lze dočíst v tiskové zprávě pražské hygieny ZDE.

Druhá kontrolovaná činnost se týká nakládání s azbestem jako s nebezpečným odpadem. Tuto kontrolu má na starosti Odbor ochrany životního prostředí za dozoru magistrátu. Při této činnosti je prověřováno, zda je s odpady nakládáno v souladu s platnou odpadovou legislativou, např. se kontroluje způsob balení, označování, evidence, ohlašování přepravy, zajištění předání do zařízení atp.

Ve čtvrtek jsem se ještě setkal s ředitelem developerské společnosti a apeloval jsem na maximální pečlivost a přísnost z jejich strany na dodavatelskou firmu, která samotnou likvidaci azbestu provádí. Byla mi slíbena nulová tolerance k možným chybám.

Jako starosta se snažím tlačit na všechny jmenované orgány i developera, aby věc nepodceňovali a věnovali ji maximální úsilí, protože to je základní předpoklad bezpečné likvidace.

Jsem rád, že to zatím probíhá správně. Všechny subjekty přistupují k věci zodpovědně a nikdo neslevuje z nastavených pravidel.

V tomto úsilí je třeba setrvat ještě dalších 8 měsíců.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných